term.subject="sundhedssektoren"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sundhedspædagogik for praktikere

  • Bog
  61.4 SUN

  Sundhedspædagogik for praktikere

  2021
  4. udgave, 1. oplag (2021)
  Af almene sundhedspædagogiske problemstillinger behandles begreberne: læring, erfaring, handlekompetence, planlægning af undervisning og forholdet mellem teori og praksis, og af den professionelle hjælpers mere specifikke opgaver behandles: den pædagogiske samtale, vejledning, konsultation, opfattelse af sundhed, hospitalisering, sundhedsprojekter og sundhedskampagner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39545624|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Sundhed og pædagogik - Seks forskellige sundhedsforståelser (Sundhed som fravær af sygdom ; Sundhed som rigtig sundhedsadfærd ; Sundhed som livskvalitet ; Sundhed som 'sundhedisme' ; Sundhed i bred og positiv betydning (WHO 1948) ; Sundhed som ressource) ; Sundhed og pædagogik - De seks sundhedsopfattelser i brug ; Sundhed og pædagogik - De seks sundhedsopfattelser i en pædagogisk optik (Sundhed som fravær af sygdom ; Sundhed som rigtig sundhedsadfærd ; Sundhed som livskvalitet ; Sundhed som sundhedisme ; Sundhed i bred og positiv betydning (WHO 1948) ; Sundhed som ressource) ; Sundhed og pædagogik - Sundhedspædagogikkens særkende (Sundhedspædagogikkens handleperspektiv ; Sundhed og samfund ; Sundhedspædagogik og etik) ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Forholdet mellem generationerne i tre samfundsfigurationer (Den postfigurative kultur ; Den cofigurative kultur ; Den præfigurative kultur) ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Om at leve i den præfigurative kultur ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Vidensoverlevering i et kulturelt frisat samfund ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Intimitetssamfundet - det afritualiserede samfund ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - En øget eksperatafhængighed ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Sundhedspædagogiske udfordringer) ; Undervisningens formål, indhold og metode - Hvad er didaktik? ; Undervisningens formål, indhold og metode - Didaktisk analyse af undervisningens hvorfor, hvad og hvordan ; Undervisningens formål, indhold og metode - Tre didaktiske retninger (Mål-middel-pædagogik ; Humanistisk pædagogik ; Frigørende pædagogik) ; Undervisningens formål, indhold og metode - Metodens betydning ; Undervisningens formål, indhold og metode - Eksempler på metoder inden for de tre didaktiske retninger (Mål-middel-pædagogikken og Blooms taksonomi ; Humanistisk pædagogik og 'uvidenhedens didaktik' ; Frigørende pædagogik og forumteateret) ; Undervisning og den didaktiske triangel - Den didaktiske triangel (Lærerens kompetencer ; Elevens motivation og læring ; Lærestoffets beskaffenhed) ; Undervisning og den didaktiske triangel - Undervisning som en relationel aktivitet ; Undervisning og den didaktiske triangel - Didaktiske overvejelser særligt relateret til sundhedspædagogisk undervisning) ; Pædagogisk vejledning (Hvad er pædagogisk vejledning? ; Vejledningens opstartsfase; rammer og roller ; Vejledningssamtalen ; De vejledte ; Om vejledning af grupper ; Vejledning og etik) ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik -Den nutidige sundhedskampagne ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Kampen om opmærksomhed ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Sundhedskampagners adfærdsmål ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Kampagners påvirkningsform )Trussel eller skræk ; Huumor ; Lokke ; Positive rollemodeller ; Eksperudtalelser) ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Kampagneformidlingens begrænsninger ser i relation til pædagogisk formidling ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Den succesfulde kampagne ; Forholdet mellem teori og praksis (Vores hverdagsforståelse af begreberne teori og praksis ; Den dualistiske forståelse af teori og praksis ; Teori og praksis i pædagogikken ; Aristoteles' kundskabsforståelse ; Teori og praksis i et aristotelisk perspektiv ; Hvad kan vi lære af Aristoteles i dag? ; Kundskab om praksis og praktisk kundskab) ; Skolastisk og ikke-skolastisk læring (Fra mesterlære til skolelære til livslang læring ; Aristoteles' læringsforståelse ; Skolastisk læring ; Ikke-skolastisk læring ; Forskelle på skolastisk og ikke-skolastisk læring ; Læringsformernes styrker og svagheder) ; Forholdet mellem viden og adfærd - Vaner og handlinger ; Forholdet mellem viden og adfærd - Tre klassiske perspektiver på forholdet mellem viden og adfærd (Vi handler efter en overordnet teoretisk viden ; Vi handler ofte mod bedre vidende Vi handler efter en konkret erfaringsbaseret viden) ; Forholdet mellem viden og adfærd - Forholdet mellem viden og adfærd i praksis (Adfærdsændring via viden og handling ; Adfærdsændring via direkte adfærdspåvirkning ; Adværdsændring via holdning og erfaringsbaseret viden) ; Forholdet mellem viden og adfærd - Vigtige overvejelser i en adfærdsorienteret sundhedspædagogik (Tre konkrete anbefalinger) ; Handlebarrierer og handlerum - Den frie viljes paradoks ; Handlebarrierer og handlerum - Karakteristika ved menneskets adfærd konkretiseret ved smagen (Tungens smag, Øjets smag) ; Handlebarrierer og handlerum - Handlebarrierer ud fra smagens diskurs (Adfærdens følsesmæssige forankring ; Adfærdens hesigtsmæssighed ; Grænsedragning mellem individ og omverden : Adfærd som en strukturel markørfunktion ; Handlebarrierer og handlerum - Handlerummet som sundhedspædagogisk begreb ; Handlebarrierer og handlerum - Handlekompetence
  ISBN nr.: 
  9788702309904
  Omfang: 
  245 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39545624|260|a
  Available: 
  870970-basis:39545624|980|a
 2. Det sundhedsfaglige felt bliver domineret udefra af økonomer og administratorer

  • Avisartikel

  Det sundhedsfaglige felt bliver domineret udefra af økonomer og administratorer

  I: Information, 2021-10-25, S. 16-17
  Sundhedssektorens øverste magtlag er domineret af økonomer og administratorer frem for læger og fagpersonale. Med top downstyring lader de sektoren styre af målstyring og kontrol, der er ødelæggende for al den faglighed, der ikke kan måles og vejes, skriver psykiater
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:61597921|980|.
  Omfang: 
  S. 16-17
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Information, 2021-10-25
  By: 
  870971-avis:61597921|260|a
  Available: 
  870971-avis:61597921|980|a
 3. År 2 i coronaens tidsalder

  • Tidsskriftsartikel

  År 2 i coronaens tidsalder

  I: Dagens medicin, 2021, nr. 14, S. 16-19
  Magtanalyse over de 100 mest magtfulde i den danske sundhedssektor
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61549099|980|.
  Omfang: 
  S. 16-19
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Dagens medicin, 2021, nr. 14
  By: 
  870971-tsart:61549099|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61549099|980|a
 4. Det svære på arbejdspladsen kan være meningsskabende

  • Tidsskriftsartikel
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62506601|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen online, Årg. 97, nr. 8 (2021)
  By: 
  870971-tsart:62506601|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62506601|980|a
 5. Topstyringen af pandemien slår igennem på årets magtliste

  • Tidsskriftsartikel

  Topstyringen af pandemien slår igennem på årets magtliste

  I: Dagens medicin, 2021, nr. 14, S. 34-35
  COVID-19-pandemien har igen sat sit markante udtryk på den årlige rangering af de 100 mest magtfulde i sundhedsvæsenet
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61550046|980|.
  Omfang: 
  S. 34-35
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Dagens medicin, 2021, nr. 14
  By: 
  870971-tsart:61550046|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61550046|980|a
 6. Har man krav på at kende navnet på sin behandler?

  • Avisartikel

  Har man krav på at kende navnet på sin behandler?

  I: Kristeligt dagblad, 2021-11-12, Liv & Sjæl, s. 16
  Frygt for chikane og overfald får region til at anonymisere personalet. Men dermed er der risiko for fremmedgørelse, mener kritikere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:61704728|980|.
  Omfang: 
  Liv & Sjæl, s. 16
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kristeligt dagblad, 2021-11-12
  By: 
  870971-avis:61704728|260|a
  Available: 
  870971-avis:61704728|980|a
 7. Hænder nok i kommunernes ældrepleje kræver nye veje

  • Tidsskriftsartikel
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62506857|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen online, Årg. 97, nr. 8 (2021)
  By: 
  870971-tsart:62506857|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62506857|980|a
 8. Sundhedsvæsenet under forandring

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54478429|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Hundborg
  Note: 
  Indhold: At lære at agere i et sundhedsvæsen under forandring / Karin Højbjerg og Kristian Larsen. Forskning, udvikling og innovation / Dorte Sørensen og Lars Peter Bech Kjeldsen. Kirsten Lomborg: Patientinvolvering. Klinisk beslutningstagen / Katrine Haase og Nanna Kappel. Marianne Eilsø Munksgaard: Klinisk lederskab. Selvledelse i sygeplejen / Morten Raffnsøe-Møller og Linette Thorn. Det sammenhængende patientforløb / Helle Høstrup og Ditte Høgsgaard. Ditte Høgsgaard: Tværsektorielt samarbejde i et sundhedsvæsen under forandring. Tværprofessionelt samarbejde og læring / Helle Merete Nordentoft og Eva Just. Solvejg Kristensen: Patientsikkerhed. Steen Hundborg: Dokumentation. Raymond Kolbæk: Teknologi. Rikke Søgaard: Sundhedsøkonomi og prioritering
  ISBN nr.: 
  9788762818262
  Omfang: 
  376 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:54478429|260|a
  Available: 
  870970-basis:54478429|980|a
 9. Dansk sundhedspolitik

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54087063|980|.
  Note: 
  Indhold: Eksempler på sundhedspolitiske problemstillinger ; Sundhedspolitik og sundhedspolitisk analyse ; Beslutningsmodeller ; Sundhedspolitik, massemedierne og dagsordenen ; Forebyggelsespolitik ; Sygehuspolitik ; Det nære sundhedsvæsen : kommunerne ; Det nære sundhedsvæsen : almen praksis ; Er værdibaseret styring sagen? ; Implementering af sundhedspolitik
  ISBN nr.: 
  9788762818828
  Omfang: 
  327 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:54087063|260|a
  Available: 
  870970-basis:54087063|980|a
 10. Videns- og beslutningsgrundlag hos kommunale beslutningstagere på sundhedsområdet

  • Tidsskriftsartikel

  Videns- og beslutningsgrundlag hos kommunale beslutningstagere på sundhedsområdet

  I: Nordisk administrativt tidsskrift online, Årg. 97, nr. 1 (2020),
  Et interviewstudie af en politiker fra sundhedsudvalget, direktøren for sundhedsområdet samt en chef fra sundhedsområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39374595|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Nordisk administrativt tidsskrift online, Årg. 97, nr. 1 (2020)
  By: 
  870971-tsart:39374595|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39374595|980|a