term.subject="sygdomme"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Plager i bekken og hofter : en guide til diagnostikk og behandling

  • Bog
  61.65 JUE

  Plager i bekken og hofter : en guide til diagnostikk og behandling

  2021
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132421595|980|.
  ISBN nr.: 
  9788245024685
  Omfang: 
  239 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132421595|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132421595|980|a
 2. Kort & godt om helbredsangst

  • Bog
  61.609 KOR

  Kort & godt om helbredsangst

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Det er sundt at bekymre sig om sit helbred, men når sygdomsbekymring udvikler sig til angst, skal man have hjælp. Denne bog giver et overskueligt og letlæst overblik samt gode råd til alle, der lider af helbredsangst eller kender en, der gør
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61705376|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er helbredsangst? ; Den onde cirkel ; Undersøgelse og diagnose ; Andre samtidige lidelser ; Årsager til helbredsangst ; Helbredsangst by proxy ; Helbredsangst hos børn og unge ; Behandling af helbredsangst ; Til dig, som har helbredsangst ; Hvor kan man få hjælp? ; Tal med andre om angsten ; Tal med børn om helbredsangst ; Til dig, som er pårørende
  ISBN nr.: 
  9788771589061
  Omfang: 
  106 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61705376|260|a
  Available: 
  870970-basis:61705376|980|a
 3. Klinisk mikrobiologi & infektionsmedicin

  • Bog
  61.612 KLI

  Klinisk mikrobiologi & infektionsmedicin

  2021
  5. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39582376|980|.
  Bidrag af: 
  Niels Høiby, Åse Bengård Andersen
  ISBN nr.: 
  9788793810099
  Omfang: 
  689 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39582376|260|a
  Available: 
  870970-basis:39582376|980|a
 4. Occupational therapy for physical dysfunction

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:133018379|980|.
  Bidrag af: 
  Diane Powers Dirette, Sharon A. Gutman
  ISBN nr.: 
  9781975152413, 1975110552
  Omfang: 
  xxi, 1098 sider
  Udgiver: 
  Wolters Kluwer
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:133018379|260|a
  Available: 
  830190-katalog:133018379|980|a
 5. Recovery-orienterede praksisser - i velfærdsinstitutioner og civilsamfund

  • Bog
  : Recovery-orienterede praksisser - i velfærdsinstitutioner og civilsamfund
  61.642 REC

  Recovery-orienterede praksisser - i velfærdsinstitutioner og civilsamfund

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38727893|980|.
  Bidrag af: 
  Jeppe Oute, Kim Jørgensen (f. 1965-07-03)
  Note: 
  Indhold: Recovery-bevægelsens rødder og rammebetingelser (Larry Davidson: Recovery-bevægelsens historiske og konceptuelle rødder. Recovery i den nordiske velfærdsstat - accept, tilpasning eller oprør? / Pernille Mørch Jensen, Bengt Karlsson og Marit Borg. Recoverykapital og kapabiliteter / Otta Ness et. al.) ; Recovery-orienterede praksisser i psykiatriske velfærdsinstitutioner (Recovery i psykiatriske behandlingsinstitutioner og ideen om sygdomsindsigt / Mari Holen og Agnes Ringer. Mike Slade: Recovery-orienteringen i psykiske sundhedstjenester. Recovery + Åben Dialog = Relationel Recovery? / Bengt Karlsson og Marit Borg. Recovery og personer med dobbeltdiagnose - dilemmaer og muligheder / Eva Brekke og Morten Brodahl. Alain Topor: Hverdagens hjælpsomme praksis - hvordan kan professionelle bidrage til recovery-processen for mennesker med alvorlige psykiske problemer?) ; Recovery-orienterede praksisser i civilsamfundet (Sidsel Busch: Stemmehørerbevægelsen og recovery. "Hvis du opgiver håbet, opgiver du vel også livet" - håb, recovery og alt andet end trivialiteter / Knut Tore Sælør og Rose Marie Bank. Recovery og social inklusion / Lars Holmboe og Jesper Holst Seistrup. Kim Jørgensen: Recovery-orienteret arbejde i klinisk praksis - muligheder og udfordringer)
  ISBN nr.: 
  9788759335055
  Omfang: 
  231 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38727893|260|a
  Available: 
  870970-basis:38727893|980|a
 6. Børn med fysiske sygdomme i dagtilbud : fra udsathed til fællesskab

  • Bog
  37.21 BOR

  Børn med fysiske sygdomme i dagtilbud : fra udsathed til fællesskab

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Her formidles grundlæggende viden om de forskellige udfordringer, der kan være omkring et barn med en fysisk sygdom i dagtilbud. Henvender sig primært til pædagogisk personale i dagtilbud
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61924612|980|.
  Note: 
  Indhold: Udsathed, fællesskab og identitet - særligt for børn med fysiske sygdomme ; Børnenes perspektiver - fra tilpasning til aktiv inddragelse ; Børnefællesskaber - fra eksklusion til inklusion af børn med fysiske sygdomme ; Krop og sygdom - fra fysisk eksklusion til fysisk inklusion ; Familier til børn med fysiske sygdomme - fra klientgørelse til fælles deltagelse ; Professionel ved sygdom - fra afmagt til handlekraft ; Sygdom og samfund - fra stigmatisering til samfundsmæssig inklusion
  ISBN nr.: 
  9788772340869
  Omfang: 
  128 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61924612|260|a
  Available: 
  870970-basis:61924612|980|a
 7. Klinisk neuropsykologi

  • Bog
  : Klinisk neuropsykologi
  61.641 KLI

  Klinisk neuropsykologi

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Om neuorologiske og psykiatriske skader og sygdomme i hjernen og hvad disse betyder for menneskers tanker, følelser og intellektuelle færdigheder
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38500937|980|.
  Bidrag af: 
  Randi Starrfelt, Christian Gerlach (f. 1971-01-11), Anders Gade
  Note: 
  Indhold: Neuropsykologi: begrebernes og metodernes historie og udvikling / Christian Gerlach, Anders Gade og Randi Starrfelt. Symptomer og syndromer (Afasi / Lise Randrup Jensen og Palle Møller Pedersen. Aleksi og agrafi / Randi Starrfelt og Katrine Sand. Visuelle perceptionsforstyrrelser og agnosi / Christian Gerlach, Lisbet Marstrand og Ro Julia Robotham. Christian Gerlach: Visuospatiale forstyrrelser ; Apraksi. Neglekt / Maria Nordfang, Palle Møller Pedersen og Asser Mikkel Hestbech. Palle Møller Pedersen: Anosognosi. Akalkuli / Christian Gerlach og Randi Starrfelt. Anders Gade: De kliniske amnesisyndromer ; Præfrontal kortex: forstyrrelser i eksekutive funktioner ; Orbital og medial præfrontal kortex: forstyrrelser i emotioner, værdier, selvet og social kognition ; Forstyrrelser i motivation og målrettet adfærd. Cerebellum / Anders Gade & Jette Kamp Johansen). Sygdomme (Jens Østergaard Riis: Traumatisk hjerneskade. Hjernerystelse / Mille Møller Thastum og Jens Østergaard Riis. Multipel sklerose / Lisbet Marstrand, Agnete Jønsson og Kim Rune Hansen. Palle Møller Pedersen: Apopleksi. Intrakranielle tumorer / Christina Malling Engelmann og Johanne Asperud Thomsen. Epilepsi / Annelise Smed og Kirsten Vinter. Alzheimers sygdom / Asmus Vogel og Jette Stokholm. Frontotemporal demens / Jette Stokholm og Asmus Vogel. Parkinsons sygdom og Lewy body demens / Malene Flensborg Damholdt og Kasper Jørgensen. Metaboliske, endokrine og andre systemiske sygdomme / Anders Gade og Gitte Moos Knudsen. Anders Gade: Hjernens infektionssygdomme. Skizofreniens neuropsykologi / Birgitte Fagerlund og Birte Glenthøj. Depression / Kamilla Miskowiak, Babara Ravnkilde og Anders Gade. Træthed ved erhvervet hjerneskade / Frederik Lehman Dornoville de la Cour og Anne Norup. Funktionelle lidelser / Mille Møller Thastum, Johanne Liv Agger og Per Fink. ADHD / Ann-Marie Low og Jens Richardt Møllegaard Jepsen. Obsessiv-kompulsiv tilstand, Tourette syndrom og andre forstyrrelser i OCD-spektret / Anders Gade og Camilla Funch Uhre). Rehabilitering (Gitte Wörtwein: Mekanismer ved generhvervelse af tabte funktioner efter hjerneskader. Neuropsykologisk rehabilitering / Annemarie Hilkjær Petersen og Birgitte Hysse Forchhammer. Pårørende efter erhvervet hjerneskade / Anne Norup og Rikke Kieffer-Kristensen). Grundlag og metoder (Erik Lykke Mortensen: Individuelle forskelle: psykiske egenskaber og neuropsykologi. Neuropsykologisk undersøgelsesmetode / Kasper Jørgensen og Kim Rune Hansen. T. Rune Nielsen: Tværkulturel neuropsykologisk undersøgelse. Billeddannelse og neuropsykologi / Christian Gerlach og Steen Gregers Hasselbalch. Palle Møller Pedersen: Metoder til effektforskning i rehabilitering. Anders Gade: Hånddominans og hemisfærespecialisering)
  ISBN nr.: 
  9788772162638
  Omfang: 
  630 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38500937|260|a
  Available: 
  870970-basis:38500937|980|a
 8. Håndbog i sygepleje : psykiatri

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39239477|980|.
  Bidrag af: 
  Marina Wichmand Nielsen
  Note: 
  Indhold: Følelser og deres betydning ; Mødet med personen med psykiatrisk problemstilling ; Miljøterapi ; Den kognitive model ; Forstyrrelser i personlighedsstrukturen ; Selvskade ; Selvmordsrisiko ; Sygepleje til psykotiske personer ; Depression ; Mani ; Angst ; Rusmidler og afhængighed ; Delirium ; Vrede og aggression ; Tvangsforestillinger i psykiatrien ; Demens ; Recovery og tilbagefaldsforebyggelse
  ISBN nr.: 
  9788793590809
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39239477|260|a
  Available: 
  870970-basis:39239477|980|a
 9. Hvad er vedvarende uforklarede fysiske symptomer?

  • Bog
  61.6 LA

  Hvad er vedvarende uforklarede fysiske symptomer?

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Overblik over den opdaterede tilgængelige viden om uforklarede smerter og andre fysiske symptomer, og placerer dem i en aktuel samfundsmæssig kontekst. Fx fibromyalgi, irritabel tyktarm, ME/postviralt træhedssyndrom
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39356317|980|.
  Note: 
  Indhold: Beskrivende del (Hvad hedder området? ; Hvilke sygdomme drejer det sig om? ("Funktionelle lidelser" ; Diagnostik i ICD-11 ; Vedvarende fysiske symptomers hyppighed) ; Debatten mellem samlere og spredere (Bodily distress syndrom ; Lærebøger ; Den fortsatte strid) ; Historie og myter (Hysteri ; Psykosomatik ; Sygdomsgevinst ; Somatisering) ; Moderne myter (Vulgærhysteri ; Ondt i livet ; Det er ikke forbi -) ; Afmytologisering ("Det er hverken fysisk eller psykisk sygdom" ; "Det er kvindesygdomme" ; "Det er sekundærgevinst" ; "Det er massehysteri, social epidemi eller nocebo" ; Om placebo, nocebo og videnskab ; "Det er psykogen (indbildt) smerte" ; "Det er resultat af traumer og belastninger" ; "Det er nogle bestemte personlighedstyper, der lider af det" ; Samlet om årsagsmyterne)) ; Klinisk del (Kommunikation omkring vedvarende fysiske symptomer (Re-attribuering og TERM-modellen ; Anerkendelse af kompleksitet og usikkerhed ; Kommunikationsproblemer mellem sektorer) ; Hvordan kan vedvarende fysiske symptomer forstås? (Central sensibilisering ; Stress ; Andre forklaringer ; Kritik af teorier og forklaringsmodeller) ; Behandlingselementer : idekatalog (De mange forskellige trin ; Information ; Spejling og støtte ; Træning af fysiske og psykiske mestringsstrategier ; Afklarende samtaler ; Eksistentiel afklaring ; Fælles elementer))
  ISBN nr.: 
  9788793810563
  Omfang: 
  221 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39356317|260|a
  Available: 
  870970-basis:39356317|980|a
 10. Mødeøjeblikke i psykoterapi med børn

  • Bog
  Susan Hart (f. 1956), Marianne Bentzen: Mødeøjeblikke i psykoterapi med børn
  61.641 MØD

  Mødeøjeblikke i psykoterapi med børn

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39047454|980|.
  Note: 
  Indhold: Betydningen af mødeøjeblikke ; Neuroaffektiv udviklingspsykologi - et "landkort" til at forstå psykoterapi med børn ; Kropssansning og synkronisering i psykoterapi ; Det limbiske kompas og Theraplay ; Det præfrontale kompas og udviklingsstøttende samtaler med børn ; Førskolebarn til voksenalder og flerfamilie- og mentaliseringsbaseret terapi ; Terapeuten som "karavanefører" ; "Belivning" af barnets følelser i den psykoterapeutiske proces ; Magi og transformation ; Følelser, ord og mentalisering ; Forældreinvolvering
  ISBN nr.: 
  9788702309409
  Omfang: 
  280 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39047454|260|a
  Available: 
  870970-basis:39047454|980|a