term.subject="teori"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Eklektiske analysestrategier

  • Bog
  : Eklektiske analysestrategier
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38514202|980|.
  Bidrag af: 
  Emil Husted, Justine Grønbæk Pors
  Note: 
  Indhold: Når problemer kalder på samtænkning - indledende tanker om eklekticisme som samfundsfaglig analysestrategi / Justine Grønbæk Pors & Emil Husted. Strejfet af en tåre - at læse affekt gennem friktionelle begreber / Dorthe Staunæs & Justine Grønbæk Pors. Analysestrategi med Foucault og Laclau - civilsamfundet som styringsteknologi og flydende betegner / Mathias Hein Jessen & Allan Dreyer Hansen. Et eklektisk blik på politisk organisering - diskursteori, material semiotik og affektteori / Emil Husted & Ursula Plesner. Kaspar Villadsen: Dispositivanalyse - mellem Foucault og Deleuze. Tørken i 2018 læst med Niklas Luhmann og Jane Bennett - iagttagelser af (iagttagelser af) antropocæn uafgørbarhed / Erik Mygind du Plessis & Justine Grønbæk Pors. Normkritik som strategi for alternativ organisering - Gibson-Grahams elektiske brug af Butler og Segdwick / Sine Nørholm Just & Sara Dahlman. Kunsten at undre sig / Morten Knudsen & Holger Højlund. Laterale sammenligninger som eklektisk analysestrategi / Irina Papazu & Lena Olaison. Niels Åkerstrøm Andersen: At iagttage noget igennem noget andet - at skabe emiri hos Erslev, foucault og Luhmann. Anna Leander: En samarbejdende komposition af kollager og studiet af kommerciel sikkerhed
  ISBN nr.: 
  9788776831790
  Omfang: 
  320 sider
  Udgiver: 
  Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38514202|260|a
  Available: 
  870970-basis:38514202|980|a
 2. Teori baggrund og faglige overvejelser om PAS-systemet : (Pædagogisk Analyse System)

  • Bog
  Steen Hilling: Teori baggrund og faglige overvejelser om PAS-systemet : (Pædagogisk Analyse System)
  37.01 HIL

  Teori baggrund og faglige overvejelser om PAS-systemet : (Pædagogisk Analyse System)

  2021
  1. oplag (2021)
  En overordnet tilgang til PAS-vurderinger præsenteres. De psykologiske og filosofiske overvejelser og teorier som PAS (Pædagogisk Analyse System) er bygget på
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134008865|980|.
  ISBN nr.: 
  9788790805418
  Omfang: 
  93 sider
  Udgiver: 
  Munkholm
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:134008865|260|a
  Available: 
  870970-basis:134008865|980|a
 3. Valg der skaber viden : om samfundsvidenskabelige metoder

  • Bog
  30.01 VAL

  Valg der skaber viden : om samfundsvidenskabelige metoder

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39272431|980|.
  Bidrag af: 
  Søren Voxted
  ISBN nr.: 
  9788702308679
  Omfang: 
  362 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39272431|260|a
  Available: 
  870970-basis:39272431|980|a
 4. Analyse for pædagogstuderende

  • Bog
  37.01 JAC

  Analyse for pædagogstuderende

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Præsentation af forskningstilgange og teorier, som kan bruges til gennemførelse af analyser og eksempler fra den pædagogiske praksis på, hvordan de kan anvendes trin for trin
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39514982|980|.
  Note: 
  Indhold: Diskurs som begreb og metode - hvad tales der om, og hvordan tales der om det? ; Fænomenologisk analyse - hvordan oplever man en begivenhed? ; Kritisk realisme som analysemetode - at forklare verden ; Den narrative analyse - at finde betydninger over tid ; Affordance-baseret analysetilgang - samspillet mellem barn, omgivelser og udvikling
  ISBN nr.: 
  9788750056607
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39514982|260|a
  Available: 
  870970-basis:39514982|980|a
 5. Pædagogikkens fundamenter : 25 tekster om opdragelse og undervisning

  • Bog
  37.01 CON

  Pædagogikkens fundamenter : 25 tekster om opdragelse og undervisning

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Præsentation af 25 centrale tekster om opdragelse og undervisning - fra det antikke Grækenland frem til i dag. Med indledende introduktioner til de respektive forfattere og teksternes temaer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38788531|980|.
  Bidrag af: 
  Liva Skogemann
  Note: 
  Indhold: Platon og statens opbygning (Hulelignelsen) ; Aristoteles og opdragelsen af det politiske dyr (Etikken ; Statslære) ; Jean-Jacques Rousseau og naturens pædagogik (Émile - eller om opdragelsen) ; Wilhelm von Humboldt og individualitetens dannelse (Teorien om menneskets dannelse : et fragment) ; Johann Pestalozzi og udviklingen af harmoniske børn (Metoden - et memorandum) ; Immanuel Kant og fornuftens opdragelse (Om pædagogik) ; Friedrich Fröbel og selvbestemmelsens udfoldelse (Menneskeopdragelsen) ; Johann Herbart og pædagogikkens systematisering (Opdragelsens og undervisningens formål) ; N.F.S Grundtvig og oplysningens folkeliggørelse (Skolen for livet) ; Kristen Kold og fortællingens pædagogik (Om børneskolen) ; Herbert Spencer og tilværelsens kundskaber (Hvilken kundskab har størst værdi) ; Hedevig Bagger og børneopdragelsens institutionalisering (Dansk børnehave og dansk børnehaves system) ; Ellen Key og reformpædagogikkens udbredelse (Sjælemord i skolen) ; John Dewey og erfaringens pædagogik (Skolen og samfundet) ; Émile Durkheim og pædagogikkens videnskabeliggørelse (Pædagogikkens væsen og metode) ; Rudolf Steiner og barnets spirituelle frigørelse (Barnets opdragelse set ud fra åndsvidenskabens synspunkt) ; Lev Vygotsky og pædagogikkens sociokulturelle vending (Interaktion mellem læring og udvikling) ; Maria Montessori og personlighedens udfoldelse i barnet (Barndommens gåde) ; Inger Merete Nordentoft og kampen for en demokratisk skole (Opdragelse til demokrati) ; Simone de Beauvoir og kønnenes opdragelse (Det andet køn) ; Célestin Freinet og arbejdet som pædagogisk metode (Folkets skole ; Arbejde som pædagogisk princip) ; Jon Hellesnes og socialiseringens politiske potentiale (Socialisering og teknokrati) ; K.E. Løgstrup og forsvaret for tilværelsesoplysningen (Skolens formål) ; Paulo Freire og frigørelsens pædagogik (Der findes ikke undervisning uden læring) ; Gert Biesta, Carl A. Säfström og forstyrrelsens pædagogik (Et manifest for pædagogikken)
  ISBN nr.: 
  9788741277691
  Omfang: 
  439 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38788531|260|a
  Available: 
  870970-basis:38788531|980|a
 6. Zygmunt Bauman

  • Bog
  Michael Hviid Jacobsen: Zygmunt Bauman
  30.1 HVI

  Zygmunt Bauman

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen giver en kort introduktion til den polske sociolog Zygmunt Baumans (1925-2017) liv og tænkning. Med nedslag i et udvalg af hans over 50 bøger og hundrede af artikler, belyses hans betydning for og status i samfundtænkningen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61866248|980|.
  Note: 
  Indhold: Zygmunt Baumans liv og sociologi ; De tidlige tekster - om kultur, de intellektuelle og frihed ; Modernitetskritik - om orden, organiseret massemord og moral ; Det postmoderne - nye muligheder og gamle udfordringer ; Globalisering, de nye fattige og fællesskab ; Politik, kritik og kommunitarisme ; Den flydende modernitet, forbrugersamfundet og frygtkulturen , Utopi, dystopi og retrotopi ; Zygmunt Baumans betydning for og status i samfundstænkningen
  ISBN nr.: 
  9788757449099
  Omfang: 
  180 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61866248|260|a
  Available: 
  870970-basis:61866248|980|a
 7. Politisering og pedagogisk motstand : veien til en barneorientert praksis

  • Bog
  37.01 LØV

  Politisering og pedagogisk motstand : veien til en barneorientert praksis

  2021
  Politisering og pedagogisk motstand forteller historien om moderniseringsreformen i norsk skole, forsøkt realisert over den siste generasjon. Reformen har ført til en bred protest fra faglig hold. Boken forholder seg til tre pedagogiske begrunnelser: historisk kunnskap, etiske og moralske vurderinger, og barnefaglig kunnskap. Dette er en bok om modige lærere, våkne foreldre og dyktige fagfolk som alle har gått til felts mot effektiviserings- og konkurransetiltakene i skolen, utstrakt bruk av kartlegginger, tester og prøver, sammen med programmer for modifisering av barns adferd. Det er også beretningen om villfarne politikere, byråkratisk stivsinn og nidkjære teknologer - og om et dristig skoleeksperiment uten buffere mot dype misforståelser og skjebnesvangre mistak. Det er ikke minst historien om barn, den tause flokk av titusener, som har lidd disiplineringens pine i møtet med den nye skole. Dette er dessuten en fortelling om kraften i det sivile samfunn og frihet til å tenke selv - fortellingen om det indre liv, om pedagogikk og om en oppdragelse som innvier barn i den vide samtalen, den samtalen som beriker oppdragelsen til et levende demokrati. Lars Løvlie er professor emeritus ved Universitetet i Oslo og pedagogisk filosof. Han har vært gjestelektor ved Århus Universitet og gjesteprofessor ved Örebro Universitet, og er æresdoktor samme sted. Han var medlem av Dannelsesutvalget for høyere utdanning fra 2007 og utgav Det pedagogiske argument (1984). Han var medredaktør i Educating Humanity: Bildung in Postmodernity, Dannelsens forvandlinger og Pedagogikkens mange ansikter. Han har feste i tysk klassisk filosofi og amerikansk pragmatisme og har en forkjærlighet for Rousseau som menneske og forfatter
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:131091702|980|.
  ISBN nr.: 
  9788245025163
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:131091702|260|a
  Available: 
  830190-katalog:131091702|980|a
 8. Stum tvang : en marxistisk undersøgelse af kapitalismens økonomiske magt

  • Bog
  33.1 MAU

  Stum tvang : en marxistisk undersøgelse af kapitalismens økonomiske magt

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  Marxistisk analyse af kapitalismens økonomiske magt, som trods pandemi og klimakrise stadig dominerer verden. For læsere af marxistisk litteratur
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39515008|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772046518
  Omfang: 
  410 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39515008|260|a
  Available: 
  870970-basis:39515008|980|a
 9. Pædagogen som forandringsagent : samskabelse og forandring i pædagogisk praksis

  • Bog
  37.01 PÆD

  Pædagogen som forandringsagent : samskabelse og forandring i pædagogisk praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om samskabelse som en pædagogisk tilgang, der kan udvikle og kvalificere praksis på de områder, hvor der er potentiale til det
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39557053|980|.
  Bidrag af: 
  Anni Stavnskær Pedersen, Maria Christina Behnke, Mads Thomsen (f. 1981-06-01)
  ISBN nr.: 
  9788750057895
  Omfang: 
  198 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39557053|260|a
  Available: 
  870970-basis:39557053|980|a
 10. PAS - Pædagogisk Analyse System : faglige begrundelser

  • Bog
  37.01 HIL

  PAS - Pædagogisk Analyse System : faglige begrundelser

  2021
  1. oplag (2021)
  PAS (Pædagogisk Analyse System) skaber sammenhæng mellem teorierne om læring, kognition, personlig- og social udvikling i forhold til praktisk inklusion
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:133964479|980|.
  Note: 
  PAS: Pædagogisk Analyse System, Indhold: Den inkluderende kultur - implementering ; Tre PAS analyser (case Nikita, Pernille og Sebastian) ; PAS systemet beskrives ; Det kommunikative aspekt og formidling af PAS
  ISBN nr.: 
  9788790805401
  Omfang: 
  112 sider
  Udgiver: 
  Munkholm
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:133964479|260|a
  Available: 
  870970-basis:133964479|980|a