term.subject="tværsektorielt samarbejde"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sygepleje i det nære sundhedsvæsen

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62142367|980|.
  Bidrag af: 
  Malene Beck, Ulla Skjødt (f. 1960), Inge Jekes (f. 1960)
  Note: 
  Indhold: Den organisatoriske rammesætning for sygepleje i kommunerne (Fra landsygepleje til sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Ulla Skjødt. Standardisering som redskab i organiseringen af sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Ulla Skjødt. Lovgivning som ramme for den kommunale sygepleje / Inge Jekes. Værgemål, fremtidsfuldmagter og magtanvendelse / Kent Kristensen). Ledelse og koordinering af borgerens sygdomsforløb med respekt for borgeren som menneske (Ledelse og koordinering af sygeplejen til borgere i det nære sundhedsvæsen / Inge Jekes. Det tværsektorielle samarbejde : en udfordring i det nære sundhedsvæsen / Ditte Høgsgaard. Individuel og organisatorisk læring i praksis / Jonas Sprogøe). Sygepleje mellem brugerorientering og den svækkede borger (Telemedicinsk sygepleje / Anne Dichmann Sorknæs. Selvbestemmelse og selvansvarlighed for borgeren / Annie Petrea Gissing. Om at være nær pårørende til et menneske med demens / Kirsten Teglgaard Lund. Frivillighed i det nære sundhedsvæsen / Ditte Marie Popp Mathiesen). Klinisk sygepleje i det nære sundhedsvæsen i samspil med borgeren (Sygepleje og koordinering i det nære sundhedsvæsen, når demens bliver en del af livet / Lotta Bojesen. Sygepleje til borgere med livslang sygdom : perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse / Grete Bækgaard Thomsen. Tidlig opsporing og akut sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Inge Jekes. Æstetiske måltider i eget hjem : hjemmesygeplejerskens stemningsbærende rolle / Malene Beck, Vibeke Østergaard Steenfeldt, Jette Lind. Palliation : lindrende sygepleje i borgerens eget hjem / Vibeke Østergaard Steenfeldt, Malene Marianne Elrond)
  ISBN nr.: 
  9788712066491
  Omfang: 
  335 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62142367|260|a
  Available: 
  870970-basis:62142367|980|a
 2. Den tværsektorielle indsats for patienter med komplekse problemstillinger

  • Tidsskriftsartikel

  Den tværsektorielle indsats for patienter med komplekse problemstillinger

  I: Månedsskrift for almen praksis, 2021 nr. 11, S. 780-787
  Som for alle komplekse sygdomme er der ved funktionel lidelse behov for en koordineret indsats for et godt forløb
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61751521|980|.
  Omfang: 
  S. 780-787
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Månedsskrift for almen praksis, 2021 nr. 11
  By: 
  870971-tsart:61751521|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61751521|980|a
 3. Tværsektoriel indsats forebygger genindlæggelse

  • Tidsskriftsartikel

  Tværsektoriel indsats forebygger genindlæggelse

  I: Fag & Forskning, 2021, nr. 4, S. 34-41
  Formålet med projektet "'Kom Trygt Hjem" var at reducere genindlæggelser indenfor 30 dage, reducere dødelighed indenfor 30 dage og øge livskvalitet hos patienter, som skulle udskrives efter hoftenært lårbensbrud
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62123338|980|.
  Omfang: 
  S. 34-41
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fag & Forskning, 2021, nr. 4
  By: 
  870971-tsart:62123338|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62123338|980|a
 4. Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder

  • Bog
  38.8 RUS

  Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder

  2019
  1. oplag (2019)
  Om de udfordringer, dilemmaer og muligheder som myndigheder og private aktører må forholde sig til i mødet med rusmiddelbrugere og forslag til hvordan samarbejde mellem de professionelle grupper kan skabe nye løsninger for disse borgere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46735846|980|.
  Bidrag af: 
  Bagga Bjerge, Esben Houborg
  Note: 
  Indhold: Borgere med komplekse problemstillinger (Om at "strikke" sociale tilbud sammen til borgere med komplekse problemstillinger / af Bagga Bjerge ... et al. Rettidighed og synkronisering af indsatser i komplekse ungesager / af Ditte Andersen & Tea Torbenfeldt Bengtsson. Søvnforklaringers betydning i arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger / af Jepp Oute & Bagga Bjerge) ; Samspil mellem politi, socialvæsen og private aktører (Kontrol og skadesreduktion i forhold til en åben stofscene / af Esben Houborg, Thomas Friis Søgaard & Tobias Kammersgaard. Forebyggelse og partnerskaber i nattelivet / af Thomas Friis Søgaard & Esben Houborg) ; Dobbeltdiagnosticerede borgere (Dobbeltdiagnose : en ubekvem diagnose i det tværsektorielle arbejde? /af Jonathan Led Larsen & Katrine Schepelern Johansen. Hvordan hjælpes unge med psykiske problemer bedst i rusmiddelbehandlingssystemet? / af Kirsten Søndergaard Frederiksen, Mads Uffe Pedersen & Sheila Jones. At arbejde med problematisk brug af rusmidler er at arbejde med psykiske vanskeligheder / af Birgitte Thylstrup & Morten Hesse)
  ISBN nr.: 
  9788771845648
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46735846|260|a
  Available: 
  870970-basis:46735846|980|a
 5. Sygepleje i det nære sundhedsvæsen

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46002202|980|.
  Bidrag af: 
  Malene Beck, Ulla Skjødt (f. 1960), Inge Jekes (f. 1960)
  Note: 
  Indhold: Den organisatoriske rammesætning for sygepleje i kommunerne (Ulla Skjødt: Fra landsygepleje til sygepleje i det nære sundhedsvæsen ; Standardisering som redskab i organiseringen af sygepleje i det nære sundhedsvæsen. Inge Jekes: Lovgivning som ramme for den kommunale sygepleje. Kent Kristensen: Værgemål, fremtidsfuldmagter og magtanvendelse). Ledelse og koordinering af borgernes sygdomsforløb med respekt for borgeren som menneske (Inge Jekes: Ledelse og koordinering af sygeplejen til borgere i det nære sundhedsvæsen. Ditte Høgsgaard: Det tværsektorielle samarbejde - en udfordring i det nære sundhedsvæsen. Jonas Sprogø: Individuel og organisatorisk læring i praksis). Sygepleje mellem brugerorientering og den svækkede borger (Anne Dichmann Sorknæs: Telemedicinsk sygepleje. Annie Petrea Gissing: Selvbestemmelse og selvansvarlighed for borgeren. Kirsten Teglgaard Lund: Om at være nær pårørende til et menneske med demens. Ditte Marie Popp Mathiesen: Frivillighed i det nære sundhedsvæsen). Klinisk sygepleje i det nære sundhedsvæsen i samspil med borgeren (Lotta Bojesen: Sygepleje og koordinering i det nære sundhedsvæsen. Grete Bækgaard Thomsen: Sygepleje til borgere med livslang sygdom - perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse. Inge Jekes: Tidlig opsporing og akut sygepleje i det nære sundhedsvæsen. Æstetiske måltider i eget hjem - hjemmesygeplejerskens stemningsbærende rolle / Malene Beck, Vibeke Østergaard Steenfeldt og Malene Marianne Elrond)
  ISBN nr.: 
  9788712056577
  Omfang: 
  335 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46002202|260|a
  Available: 
  870970-basis:46002202|980|a
 6. Lad os skabe en ny samtale mellem fag frem mod 2030

  • Avisartikel

  Lad os skabe en ny samtale mellem fag frem mod 2030

  I: Kristeligt dagblad, 2020-11-09, S. 11
  Der vokser forskningssamarbejder frem på sundhedsområdet, og de danner et lovende område for en fornyelse af vores forestillinger om sundhed, sygdom og værdier i sundhedssystemet. Lad os skabe en ny og bedre samtale på tværs, skriver professor i dansk litteratur
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:38338498|980|.
  Omfang: 
  S. 11
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kristeligt dagblad, 2020-11-09
  By: 
  870971-avis:38338498|260|a
  Available: 
  870971-avis:38338498|980|a
 7. Fælles læring og ledelse på tværs styrker sammenhængende forløb

  • Tidsskriftsartikel

  Fælles læring og ledelse på tværs styrker sammenhængende forløb

  I: Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen online, Årg. 96, nr. 2 (2020),
  En ny model til kompetenceudvikling gennem studiebesøg har skabt fælles kultur for læring og forbedret det tværsektorielle arbejde i Region Hovedstaden
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:48072194|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen online, Årg. 96, nr. 2 (2020)
  By: 
  870971-tsart:48072194|260|a
  Available: 
  870971-tsart:48072194|980|a
 8. En helhedsorienteret indsats - hvordan gør man det?

  • Tidsskriftsartikel

  En helhedsorienteret indsats - hvordan gør man det?

  I: Stof, Nr. 35 (2020), S. 8-11
  Hvad er en helhedsorienteret indsats egentlig, og hvordan udføres den i praksis? Resultater fra et forskningsprojekt belyser dette spørgsmål i forhold til unge, som både deltager i stofreducerende indsatser og er i kontakt med kriminalforsorgen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47993296|980|.
  Omfang: 
  S. 8-11
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Stof, Nr. 35 (2020)
  By: 
  870971-tsart:47993296|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47993296|980|a
 9. "Manegemodellen" : en vej til bedre samarbejde mellem kommune og almen praksis. Sådan kan man afholde møde mellem almen praksis og den kommunale samarbejdspartner

  • Tidsskriftsartikel

  "Manegemodellen" : en vej til bedre samarbejde mellem kommune og almen praksis. Sådan kan man afholde møde mellem almen praksis og den kommunale samarbejdspartner

  I: Månedsskrift for almen praksis, 2020 nr. 2, S. 903-911
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47800994|980|.
  Omfang: 
  S. 903-911
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Månedsskrift for almen praksis, 2020 nr. 2
  By: 
  870971-tsart:47800994|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47800994|980|a
 10. Det lange lys sat på forebyggelse

  • Tidsskriftsartikel

  Det lange lys sat på forebyggelse

  I: Fag & forskning, 2020, nr. 1, S. 70-74
  En tværsektoriel samarbejdsmodel mellem kommuner og apoteker er blevet afprøvet med succes til gavn for både borgere og personale
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47987334|980|.
  Omfang: 
  S. 70-74
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fag & forskning, 2020, nr. 1
  By: 
  870971-tsart:47987334|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47987334|980|a