term.subject="uddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Gode løsninger på svære sociale problemer

  • Bog
  Dorte Bukdahl: Gode løsninger på svære sociale problemer
  33.9 BUK

  Gode løsninger på svære sociale problemer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om udfordringen i at løse komplekse sociale problemer indenfor de offentlige velfærdsområder, med fokus på at effektstyring og evidens må kombineres med fleksible og pragmatisk tilpassede løsninger, der fx giver mulighed for tilpasning til den enkelte borger eller lokale forhold
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38728385|980|.
  ISBN nr.: 
  9788759338568
  Omfang: 
  300 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38728385|260|a
  Available: 
  870970-basis:38728385|980|a
 2. Socialpsykologi : en introduktion til videnskaben om individet i en social sammenhæng

  • Bog
  30.13 DAM

  Socialpsykologi : en introduktion til videnskaben om individet i en social sammenhæng

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Gennemgang af aktuelle teorier og forskningsresultater fra den internationale forskning. Endvidere diskussion af de kritiske socialpsykologiske traditioner, som har været fremtrædende i Danmark. Henvender sig til studerende på videregående uddannelser, men kan læses af alle, som ønsker at forstå menneskets sociale adfærd, tanker og følelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39153491|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er socialpsykologi? ; Social perception og kognition ; Selv og identitet ; Holdninger og hvordan de ændres ; Social påvirkning ; Nære relationer ; Prosocial adfærd og agression ; Grupper ; Samarbejde, konflikt og fordomme
  ISBN nr.: 
  9788741280318
  Omfang: 
  240 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39153491|260|a
  Available: 
  870970-basis:39153491|980|a
 3. Evaluering - af læring, undervisning og uddannelse

  • Bog
  37.07 EVA

  Evaluering - af læring, undervisning og uddannelse

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Principper for forskellige tilgange til evaluering på uddannelsesfeltet, præsenteret på baggrund af den seneste forsknings- og praksisbaserede viden
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39545691|980|.
  Note: 
  Indhold: Evalueringsbegrebet ; Evalueringsfeltets rødder ; Evaluering af læring ; Evaluering af kompetencer ; Evaluering af undervisning ; Evaluering af uddannelse ; Målopfyldelsesevaluering ; Effektevaluering ; Procesevaluering ; Virkningsevaluering ; Eksterne kvalitetssikringssystemer ; Internationale sammenligninger med PISA som eksempel ; Anvendelse af evalueringer ; Evalueringsprocessen i større projekter
  ISBN nr.: 
  9788702330717
  Omfang: 
  277 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39545691|260|a
  Available: 
  870970-basis:39545691|980|a
 4. Evidensbaseret praksis : forskning, brugerperspektiv, praksisviden

  • Bog
  38.401 EVI

  Evidensbaseret praksis : forskning, brugerperspektiv, praksisviden

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Samlet indføring i evidensbaseret praksis inden for de social- og sundhedsfaglige professioner. For undervisere og studerende på de social- og sundhedsfaglige uddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38915851|980|.
  Bidrag af: 
  Hanne Peoples, Hanne Kaae Kristensen
  Note: 
  EBP: Evidensbaseret praksis, Indhold: Evidensbaseret praksis - den historiske udvikling og centrale begreber / af Hanne Kaae Kristensen & Lisbeth Rosenbek Minet. Borgerperspektiver i evidensbaseret praksis / af Hanne Peoples & Alice Ørts Hansen. Professionelles praksisviden, herunder klinisk ræsonnering / af Tonny Jæger Pedersen & Hanne Kaae Kristensen. Systematisk litteratursøgning af videnskabelige artikler / af Stina Meyer Larsen & Anne-Marie Fiala Carlsen. At udarbejde en CAT baseret på kvantitativ eller kvalitativ forskning / af Stina Meyer Larsen & Hanne Peoples. At integrere forskningsbaseret viden baseret på kvantitative forskningsmetoder i praksis / af Palle Larsen & Tonny Jæger Pedersen. At integrere forskningsbaseret viden baseret på kvalitative forskningsmetoder i praksis / af Hanne Peoples & Hanne Kaae Kristensen. Implementering af EBP i uddannelsesregi / af Hanne Kaae Kristensen & Alice Ørts Hansen. Implementering af EBP i praksis / af Lisbeth Rosenbek Minet & Kamilla Kielsgaard
  ISBN nr.: 
  9788762820043
  Omfang: 
  274 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38915851|260|a
  Available: 
  870970-basis:38915851|980|a
 5. Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog

  • Bog
  38.401 VID

  Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En indføring i, hvordan videnskabsteori kan anvendes inden for socialt arbejde i såvel projektskrivning som i det sociale arbejdes praksis. Bygger på forskningsprojekter, så læseren får indsigt i nutidige versioner af, hvordan videnskabsteoretiske overvejelser får betydning for refleksioner og erkendelse, der er forbundet med analyseprocesser.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39552256|980|.
  Bidrag af: 
  Michael Christensen (f. 1979-07-01)
  Note: 
  Indhold: Skabelse og anvendelse af videnskabelig viden / Nadja Holmgaard Lysen, Michael Christensen. Positivisme - fremstilling af evidens / Jacob Christensen. Kritisk realisme - de underliggende mekanismer og strukturer i samfundet / Stella Mia Sieling-Monas. Eksistentiel fænomenologi - den sansede verden / Casper Feilberg, Maria Appel Nissen. Hermeneutik - forståelse, fortolkning og mening / Michael Christensen. Interaktionisme - hvordan undersøger man mening i interaktion mellem mennesker / Mie Engen. Socialkonstruktivisme - kritisk refleksion og kampen om virkeligheden / Claus Brygger Jacobi. Socialkonstruktivisme - om hvordan sociale problemer bliver til / Anne Marie Villumsen, Rasmus Anker Rysgaard. Poststrukturalismer - forstyrrelser af fastlåste forståelser / Rikke Egaa Jørgensen, Charlotte Rosenberg. Science Technology Studies (STS) - de ikke-menneskelige aktører i socialt arbejde / Matilde Høybye-Mortensen
  ISBN nr.: 
  9788759335284
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39552256|260|a
  Available: 
  870970-basis:39552256|980|a
 6. Krisen i skolesystemet og pædagogikken - og andre pædagogiske tekster

  • Bog
  Hannah Arendt: Krisen i skolesystemet og pædagogikken - og andre pædagogiske tekster
  37.01 ARE

  Krisen i skolesystemet og pædagogikken - og andre pædagogiske tekster

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Filosoffen og politologen Hannah Arendt har haft stor betydning for både den pædagogiske og politiske debat. Denne bog tager læseren med ind i Hannah Arendts pædagogiske univers. For studerende på de pædagogiske uddannelser samt andre med pædagogisk engagement
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61705422|980|.
  Bidrag af: 
  Joachim Wrang
  Note: 
  Indhold: Krisen i skolesystemet og pædagogikken ; Refleksioner angående Little Rock ; Et svar til kritikerne ; Hvad er frihed? ; Tænkning og moralske overvejelser, Heri: Nye begyndelser - efterskrift / Morten Timmermann Korsgaard
  ISBN nr.: 
  9788772047034
  Omfang: 
  153 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61705422|260|a
  Available: 
  870970-basis:61705422|980|a
 7. Videnskabsteori : en grundbog

  • Bog
  Jacob Birkler: Videnskabsteori : en grundbog
  19.01 BIR

  Videnskabsteori : en grundbog

  2021
  2. udgave, 2. oplag (2022)
  Med eksempler fra sundhedsvæsenet gennemgås de centrale videnskabsteoretiske retninger, herunder positivisme, hermeneutik og fænomenologi, og af de væsentligste videnskabsteoretiske nøgleord, f.eks. sandhed, begrundelse, objektivitet og forståelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38926462|980|.
  ISBN nr.: 
  9788702326116
  Omfang: 
  178 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38926462|260|a
  Available: 
  870970-basis:38926462|980|a
 8. På vej : fortællinger om mobilitet, læring og livshistorie

  • Bog
  37.09 PÅ

  På vej : fortællinger om mobilitet, læring og livshistorie

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Diskussion af de erfaringer, som socialt udsatte unge på de forberedende grunduddannelser har gjort sig med praktikophold i udlandet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38999184|980|.
  Note: 
  Indhold: Mobilitet, håb og udfordringer ; Udgangspunktet - JUMP-projektet ; Socialt udsatte unge ved overgang fra skole til erhvervsuddannelse eller arbejde ; Overgangslandskabet i Danmark ; Overgangslandskabet i Tyskland ; Interviews - elevernes perspektiv ; Mobilitetsfortællinger ; Om at rejse og komme tilbage : elevers mobilitetserfaringer i JUMP-projektet
  ISBN nr.: 
  9788772163543
  Omfang: 
  192 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund Academic
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38999184|260|a
  Available: 
  870970-basis:38999184|980|a
 9. Hvor kommer lyset fra? : data i uddannelse og ledelse

  • Bog
  19.61 WIE

  Hvor kommer lyset fra? : data i uddannelse og ledelse

  2021
  1. oplag (2021)
  Brugen af data i uddannelse og ledelse giver nye muligheder, men det sker i følge forfatteren ikke uden omkostninger, og der er derfor behov for at finde en vej mellem en dataoptimistisk og en dataskeptisk position. For forskere, ledere, undervisere og studerende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39285983|980|.
  Note: 
  Indhold: Eksempler på brugen af data i uddannelse og ledelse ; Hvad er data? ; Udfordringer med brugen af data i uddannelse og ledelse ; Nye digitale datateknologier ; Generelle forudsætninger for arbejdet med data ; Brugen af data i ledelse ; Hvad er uddannelse og undervisning? ; Tre forskellige perspektiver på brugen af data i uddannelse og ledelse ; Baggrunden for den stigende brug af data i uddannelse og ledelse ; Data i uddannelse og ledelse - perspektiver og problemer
  ISBN nr.: 
  9788740833553
  Omfang: 
  164 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39285983|260|a
  Available: 
  870970-basis:39285983|980|a
 10. Velfærdssamfundet : en grundbog

  • Bog
  33.9 GRE

  Velfærdssamfundet : en grundbog

  2021
  6. udgave, 1. oplag (2021)
  Velfærdsmæssige problemstillinger i det danske samfund beskrives og analyseres. Der inddrages sociologiske, økonomiske og politologiske teorier, der viser, hvilke begreber og data, der kan anvendes til at beskrive det danske velfærdssamfund
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61866159|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er velfærd? ; Kort rids over den danske forvaltning ; Centrale velfærdsmæssige områder ; Arbejdsmarkedet - hvilken rolle? ; Uddannelse og livslang læring ; Sundhed og forebyggelse ; Principper for evaluering ; Et internationalt udsyn ; Fremtidens velfærd - nogle perspektiver og udfordringer
  ISBN nr.: 
  9788702319910
  Omfang: 
  242 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61866159|260|a
  Available: 
  870970-basis:61866159|980|a