term.subject="undervisning"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Dialogisk undervisning : traditioner, teorier og metoder til praksis

  • Bog
  37.12 NEE

  Dialogisk undervisning : traditioner, teorier og metoder til praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Dialog er en væsentlig faktor i al undervisning. Denne bog tager pulsen på dialogen i undervisningen, nytænker den og viser veje frem til en bedre dialogisk undervisning. For lærerstuderende samt undervisere i al almindelighed
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39434067|980|.
  Note: 
  Indhold: Relevans og aktualitet (Definitioner og begrundelser ; Dannelse i det postfaktuelle demokrati ; Det traditionelle klasserum ; Udfordringer i klasserummet) ; Traditioner og teorier (Traditioner for dialog i skolen ; Den grundtvigianske linje : oplysning, dannelse og demokrati ; Den russisk inspirerede tradition : sprog, samspil og læring ; Den amerikanske tradition : tænkning, handling og mening) ; Forskning i og tilgange til dialogisk undervisning (Empirisk uddannelsesforskning ; Teoretiske nydannelser mellem dialogisk undervisning og feedback ; Tilgange til dialogisk undervisning) ; Dialogisk undervisning i praksis (10 metoder til dialogisk undervisning ; 10 metoder til kammeratfeedback)
  ISBN nr.: 
  9788771607604
  Omfang: 
  254 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39434067|260|a
  Available: 
  870970-basis:39434067|980|a
 2. Samfunnsfagdidaktikk

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:134303557|980|.
  Bidrag af: 
  Silje Førland Erdal, Lise Granlund, Erik Ryen
  Note: 
  Indhold: Erik Ryen, Lise Granlund og Silje Førland Erdal: Samfunnsfagenes fagdidaktikk. Elin Sæther: Muligheter og utfordringer i samfunnsfagenes møte med tverrfaglighet og dybdelæring. Erik Ryen: Valg av fagstoff og progresjon som didaktiske utfordringer i samfunnsfag. Lise Granlund: Utforskning i samfunnsfagene: bakgrunn, kritikk og tilnærminger. Peter N. Aashamar: Demokratilæringi praksis - dialogbaseret undervisningi samfunnsfagene. Karsten Korbøl: Kilder og kildegranskning i samfunnsfag. Silje Førland Erdal og Lise Granlund: Fire innfallsvinkler til undervisning om 22. juli-terroren. Nora Elise Hesby Mathé: Arbeid med fagbegreper i samfunnsfag. Erik Ryen: Aktualisering og bruk av nyheter i samfunnsfag. Nora Elise Herby Mathé: Samfunnsfag og unges politiske engasjement. Eva Kosberg: MiniStortinget - et rollespill om politikk. Eva Kosberg og Silje Førland Erdal: Vurdering for læring i samfunnsfag. Silje Førland Erdal: Samfunnsfag som arena for å undervise om og førebyggje rasisme. Christine Lillethun Norheim: Kropp, kjønn og seksualitet: normkritiske perspektiver og samfunnsfagdidaktiske muligheter. Nora E. H. Mathé og Elin Sæther: KLasseledelse og utvikling av ytringsnormer i samfunnsfag
  ISBN nr.: 
  9788215031019
  Omfang: 
  329 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:134303557|260|a
  Available: 
  830190-katalog:134303557|980|a
 3. Scenekunst på skoleskemaet : forvandlende forløb til inspiration for skolelærere og kunstnere

  • Bog
  Lisa M. Bentzen: Scenekunst på skoleskemaet : forvandlende forløb til inspiration for skolelærere og kunstnere
  37.123 SCE

  Scenekunst på skoleskemaet : forvandlende forløb til inspiration for skolelærere og kunstnere

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Inspirationskatalog for grundskolens undervisere og scenekunstnere, som vil arbejde med scenekunst
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61514643|980|.
  Bidrag af: 
  Verdensklasser projekt, Cantabile 2, Siri Facchini Haff, Helle Bøgelund
  Note: 
  Udgivet i forbindelse med projektet Verdensklasser
  ISBN nr.: 
  9788798490326
  Omfang: 
  154 sider
  Udgiver: 
  Cantabile 2
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61514643|260|a
  Available: 
  870970-basis:61514643|980|a
 4. Bevægelsens betydning : en inspirationsbog til fagligt relateret bevægelse i skolens undervisning

  • Bog
  Anne-Sofie Aabenhus: Bevægelsens betydning : en inspirationsbog til fagligt relateret bevægelse i skolens undervisning
  37.123 BEV

  Bevægelsens betydning : en inspirationsbog til fagligt relateret bevægelse i skolens undervisning

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Fagbog for grundskolens lærere og lærerstuderende, som ønsker inspiration til at inddrage bevægelse i undervisningen til at fremme indlæringen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39409607|980|.
  Note: 
  Indhold: Praksiseksempler (Fagter ; Håndtegn ; Bodystorm ; Kampsport ; Tablauøvelser ; Forum-teater ; Dramaøvelser ; Cirkeldans ; Kreativ dans ; Anvendte bevægelsesformer) ; Teoretisk rammesætning (Folkeskolens faglighed - nu med bevægelse ; Hvad er bevægelse? ; Didaktik med bevægelse ; Udviklingsarbejdets resultater)
  ISBN nr.: 
  9788797070079
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  Fjordager
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39409607|260|a
  Available: 
  870970-basis:39409607|980|a
 5. Filosofi og etikk i skolen

  • Bog
  37.141 FIL

  Filosofi og etikk i skolen

  2021
  1. udgave
  Boken gir en innføring i noen av de mest sentrale europeiske filosofenes tanker om verden og mennesket, med hovedvekt på antikken. Den inneholder også en redegjørelse for etisk teori og nærhetsetikk, og har et eget kapittel om filosofiske temaer som sannhet, skjønnhet og rettferdighet.Filosofi og etikk i skolen er også en praktisk bok. Her forklares hvordan læreren kan lede filosofiske samtaler med elevene. Filosofisk samtale er en dialogisk praksis som er dypt forankret i humanistisk arv og tradisjon. Den skjerper elevenes kognitive evner og styrker innlevelsen i andres perspektiv. I samtalen oppdager elevene viktigheten av gode spørsmål og begrunnelser, noe som motvirker påståelighet og polarisering.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132886326|980|.
  Note: 
  Indhold: Det politiske bakteppet. Filosofi. Filosofisk samtale. Etikk. Filosofiske temaer
  ISBN nr.: 
  9788202687625
  Omfang: 
  200 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132886326|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132886326|980|a
 6. Almendidaktik : udfordringer og åbninger

  • Bog
  37.1 ALM

  Almendidaktik : udfordringer og åbninger

  2021
  1. oplag (2021)
  Der sættes fokus på en række problemstillinger om uddannelse, undervisning og læring, herunder det grundlæggende almendidaktiske spørgsmål om, hvad der er pædagogikkens og uddannelsens formål. Henvender sig til studerende, undervisere og forskere på videregående uddannelser inden for det pædagogiske område
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38760076|980|.
  Bidrag af: 
  Stig Broström, Monica Carlsson, Mikkel Stovgaard
  Note: 
  Indhold: Hvorfor almendidaktik? / Monica Carlsson og Mikkel Stovgaard. Stig Broström: Almendidaktikbegrebet - i et dagtilbudsperspektiv. Per Fibæk Laursen: Almendidaktikbegrebet - i skoleperspektiv. Mikkel Stovgaard: Didaktiske spor som grundlag for gentænkning af mål og deres rolle i undervisningen. Clemens Wieser: Empirisk analyse af undervisningspraksis og didaktiske situationer. Undervisning i etik i skolen / Merete Wiberg og Carsten Fogh Nielsen. Lotte Hedegaard-Sørensen: Undervisningen : politisk kampfelt og dilemmaer i praksis. Monica Carlsson: Uddannelsesværdier knyttet til læring og skoletrivsel. Anne Maj Nielsen: Didaktik med nærvær og sans for resonans. Anders Skriver Jensen: Et didaktisk perspektiv på pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud. Værdier og værdiopdragelse i dansk dagtilbudspædagogik / Stig Broström, Ole Henrik Hansen og Anders Skriver Jensen. Nanna Jordt Jørgensen: Naturfremmed eller bæredygtig? : social inklusion i naturpædagogiske indsatser i daginstitutioner
  ISBN nr.: 
  9788793890053
  Omfang: 
  166 sider
  Udgiver: 
  U Press
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38760076|260|a
  Available: 
  870970-basis:38760076|980|a
 7. Evaluering - af læring, undervisning og uddannelse

  • Bog
  Michael Andersen (f. 1957-09-05), Bjarne Wahlgren, Jakob Wandall: Evaluering - af læring, undervisning og uddannelse
  37.07 EVA

  Evaluering - af læring, undervisning og uddannelse

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Principper for forskellige tilgange til evaluering på uddannelsesfeltet, præsenteret på baggrund af den seneste forsknings- og praksisbaserede viden
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39545691|980|.
  Note: 
  Indhold: Evalueringsbegrebet ; Evalueringsfeltets rødder ; Evaluering af læring ; Evaluering af kompetencer ; Evaluering af undervisning ; Evaluering af uddannelse ; Målopfyldelsesevaluering ; Effektevaluering ; Procesevaluering ; Virkningsevaluering ; Eksterne kvalitetssikringssystemer ; Internationale sammenligninger med PISA som eksempel ; Anvendelse af evalueringer ; Evalueringsprocessen i større projekter
  ISBN nr.: 
  9788702330717
  Omfang: 
  277 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39545691|260|a
  Available: 
  870970-basis:39545691|980|a
 8. Nøkkelbegreper i utforskende arbeid

  • Bog
  37.145 NØK

  Nøkkelbegreper i utforskende arbeid

  2021
  en praksisnær bok som løfter frem og utdyper nøkkelbegreper knyttet til utforskende arbeid i naturfag.Selv om utforskende arbeid har hatt en sentral plass i norske naturfaglæreplaner siden 2006 og er fremtredende i Fagfornyelsen, er utforskende arbeid fremdeles lite etablert i mange klasserom.Denne boka gir en oversikt over, og kunnskap om, noen sentrale begreper knyttet til utforskende arbeid. Forfatterne ønsker gjennom boka å bidra til et tolkningsfellesskap for lærerstudenter, lærerutdannere, lærere og utdanningsforskere samt inspirere til hvordan man kan jobbe systematisk med disse nøkkelbegrepene i klasserommet.«Nøkkelbegreper i utforskende arbeid» er en kortfattet og lett tilgjengelig bok som bygger på forskning, refleksjoner og praksiseksempler fra norske naturfagklasserom. Boka kan både leses sammenhengende og brukes som oppslagsverk
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:134601515|980|.
  ISBN nr.: 
  9788215034126
  Omfang: 
  193 sider
  Udgiver: 
  Nøkkelbegreper i utforskende arbeid
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:134601515|260|a
  Available: 
  830190-katalog:134601515|980|a
 9. Pædagogisk vejledning : facilitering af læring i pædagogiske kontekster

  • Bog
  37.17 LØW

  Pædagogisk vejledning : facilitering af læring i pædagogiske kontekster

  2021
  3. udgave, 1. oplag (2021)
  Præsentation og drøftelse af otte forskellige vejledningsformer. Læseren guides igennem vejledningsformernes historiske baggrund, grundlæggende ideer, begreber og teorier, case-eksempler samt basale vejledningskompetencer. Undervejs drøfter forfatteren centrale teorier og praksisfelter. Henvender sig til alle relationsprofessioner og -uddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39239701|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er vejledning ; Kommunikation og læring ; Vejledning som praksislæring og modellæring ; Vejledning som mentoring ; Vejledning som refleksion over handling ; Vejledning som reflekterende processer og positioner ; Løsningsorienteret vejledning (LØFT) ; Mestringsorienteret vejledning ; Vejledning som bevidnende processer og positioner : narrativ vejledning ; Co-teachende pædagogisk vejledning ; Vejledning mellem påvirkning og medvirken
  ISBN nr.: 
  9788750058670
  Omfang: 
  305 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39239701|260|a
  Available: 
  870970-basis:39239701|980|a
 10. Danskundervisning 1.-6.

  • Bog
  37.14896 DAN

  Danskundervisning 1.-6.

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Giver et overblik over danskfaget og et indblik i fagets forskellige dele. For studerende ved læreruddannelsen, der læser undervisningsfaget dansk 1.-6.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38926101|980|.
  Bidrag af: 
  Bodil Nielsen (f. 1947-09-06), Joy Lieberkind
  Note: 
  På omslaget: Indblik og overblik, Indhold: Undervisning i at undersøge og fremstille tekster (Joy Lieberkind: Undervisning i at undersøge litteratur ; Undervisning i at fremstille fortællinger. Martin Brandt-Pedersen: Undervisning i at undersøge og fremstille film. Bodil Nielsen: Undervisning i at undersøge brugstekster ; Undervisning i at fremstille brugstekster. Malene Erkmann: Undervisning i at undersøge og fremstille digitale tekster. Torben Mundbjerg: Undervisning i at lytte og tale. Eva Theilgaard Brink: Undervisning i nabosprog) ; Forudsætninger for at læse, forstå og fremstille tekster (Nina Berg Gøttsche: Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsudvikling. Faglig læsning og skrivning / Grete Dolmer og Hanne Beermann. Mette Vedsgaard Christensen: Undervisning i grammatik. Sara Hannibal: Ordforråd og dialogisk læsning. Bodil Nielsen: Årsplan)
  ISBN nr.: 
  9788741278315
  Omfang: 
  628 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38926101|260|a
  Available: 
  870970-basis:38926101|980|a