term.subject="velfærdssamfund"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Samskabelsens hvordan : en casebog til velfærdsprofessionelle

  • Bog
  Gitte Nielsen (f. 1976-05-30): Samskabelsens hvordan : en casebog til velfærdsprofessionelle
  33.9 SAM

  Samskabelsens hvordan : en casebog til velfærdsprofessionelle

  2021
  1. oplag (2021)
  Beskrivelse og analyse af begrebet samskabelse, så det bliver håndterbart for bl.a. lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere, der står i frontlinjen, når samskabelse skal udføres i praksis. Gennem konkrete cases introduceres ti metaforer, som udfolder samskabelsesbegrebet. Henvender sig til studerende på velfærdsuddannelser og velfærdsprofessionelle der arbejder med samskabelsesopgaver
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62456922|980|.
  Bidrag af: 
  VIA University College
  Note: 
  Indhold: Samskabelse - begreber og forståelser (Samskabelse - et kig i det historiske bakspejl ; Samskabelse - tre centrale teoretiske perspektiver ; Metaforer skaber forbindelser og forståelse) ; Når velfærdsprofessionelle samskaber (Sponsorløb ; Skolesøen ; Skraldespande ; Nøglebærere ; Flere cases om samskabelse)
  ISBN nr.: 
  9788799594979
  Omfang: 
  187 sider
  Udgiver: 
  VIA University College
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62456922|260|a
  Available: 
  870970-basis:62456922|980|a
 2. Pligt og omsorg : velfærdsstatens lutherske rødder

  • Bog
  : Pligt og omsorg : velfærdsstatens lutherske rødder
  33.9 PLI

  Pligt og omsorg : velfærdsstatens lutherske rødder

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen viser hvordan den kristne kulturarv og luthersk teologi har præget det danske samfund på områder, vi ikke umiddelbart forstår som religiøse - og giver baggrunden for vores forestillinger om autoritet, socialt ansvar, pligt, arbejde, fattige og omsorg
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39498561|980|.
  Bidrag af: 
  Gorm Harste, Bo Kristian Holm, Nina Javette Koefoed
  Note: 
  Indhold: Reformationen i Danmark ; På sporet af velfærdsstatens dybe rødder ; Reformationen slår igennem ; Et nyt Gudsforhold og dets konsekvenser / Bo Kristian Holm. Fra reformation til enevælde ; En Lutherske autoritet i dansk enevælde / Bo Kristian Holm og Nina J. Koefoed. Præsten og den kristne børnelærdom ; Den kristne opdragelse i 1700-tallets Danmark / Sasja Emilie Mathiasen Stopa. 1700-tallets hustandssamfund ; Den Lutherske husstand / Nina J. Koefoed. Danmark i Europa ; Den Lutherske arbejdsetik / Gorm Harste. Den sociale udvikling ; En kristen forsørgelse af alle fattige / Maria Nørby Pedersen. 1800-tallet ; En Lutherske velfærdsstat? / Nina J. Koefoed. Velfærdsstatens Lutherske rødder / Nina J. Koefoed og Bo Kristian Holm
  ISBN nr.: 
  9788712064794
  Omfang: 
  316 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39498561|260|a
  Available: 
  870970-basis:39498561|980|a
 3. Den tredje vej : socialdemokratismens fornyelse

  • Bog
  32.15 GID

  Den tredje vej : socialdemokratismens fornyelse

  2021
  2. udgave (Uændret optryk), 1. oplag (2021)
  Om socialdemokratiernes eller socialdemokratismens fremtid som politisk filosofi
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39411776|980|.
  Bidrag af: 
  Ole Thornye
  Original titel: 
  The third way
  ISBN nr.: 
  9788741277301
  Omfang: 
  168 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39411776|260|a
  Available: 
  870970-basis:39411776|980|a
 4. Velfærdssamfundet : en grundbog

  • Bog
  Bent Greve: Velfærdssamfundet : en grundbog
  33.9 GRE

  Velfærdssamfundet : en grundbog

  2021
  6. udgave, 1. oplag (2021)
  Velfærdsmæssige problemstillinger i det danske samfund beskrives og analyseres. Der inddrages sociologiske, økonomiske og politologiske teorier, der viser, hvilke begreber og data, der kan anvendes til at beskrive det danske velfærdssamfund
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61866159|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er velfærd? ; Kort rids over den danske forvaltning ; Centrale velfærdsmæssige områder ; Arbejdsmarkedet - hvilken rolle? ; Uddannelse og livslang læring ; Sundhed og forebyggelse ; Principper for evaluering ; Et internationalt udsyn ; Fremtidens velfærd - nogle perspektiver og udfordringer
  ISBN nr.: 
  9788702319910
  Omfang: 
  242 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61866159|260|a
  Available: 
  870970-basis:61866159|980|a
 5. Det bæredygtige velfærdssamfund : verdensmålene som kompas

  • Bog
  33.9 HIL

  Det bæredygtige velfærdssamfund : verdensmålene som kompas

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Vores velfærdssamfundsmodel skal ændres, så det bliver en model for et bæredygtigt velfærdssamfund. For alle samfundsengagerede borgere og ikke mindst beslutningstagere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61932712|980|.
  Bidrag af: 
  Mette Bove-Nielsen
  Note: 
  Indhold: Kriser ; Fremtidens Danmark - et partiprogram ; Visionær fremtidstænkning ; Handelsministeriets Produktivitetsudvalg ; 1957 - et nøgleår for velfærdsstatens udvikling ; Produkttivitetskommissionen ; Sidevirkninger , Den nye store udfordring - og mulighed: bæredygtighed ; Hvilke grænser for vækst? ; Globalisering ; Helhedssyn og helhedsansvar ; Et problem, der er globalt, er også lokalt ; Resortfnidder og silotænkning ; Humanokrati ; Nye løsninger ; Bæredygtig ledelse - den bæredygtige organisation ; Verdensmålene er det nye ledelsesparadigme ; Verdensmålene - en referenceramme og katalysator ; De økonomiske kalkuler skal ændres ; Bæredygtighed er et fælles anliggende ; De bæredygtige handlingers år ; En enkel strategisk tilgang til verdensmålene
  ISBN nr.: 
  9788771921236
  Omfang: 
  140 sider
  Udgiver: 
  Spintype
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61932712|260|a
  Available: 
  870970-basis:61932712|980|a
 6. Kontrol eller tillid? : hard-riding og easy-riding i velfærdssamfundet

  • Bog
  30.11 KON

  Kontrol eller tillid? : hard-riding og easy-riding i velfærdssamfundet

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Debatbog, der diskuterer vægtningen af kontrol og tillid i et samfund, hvor ikke alle ønsker at bidrage og samarbejde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38858165|980|.
  ISBN nr.: 
  9788750058021
  Omfang: 
  193 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38858165|260|a
  Available: 
  870970-basis:38858165|980|a
 7. Alle vil leve længe, men ingen vil blive gamle

  • Bog
  30.1668 BAK

  Alle vil leve længe, men ingen vil blive gamle

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Fra forskellige vinkler gives et fagligt og personligt indblik i, hvordan livet er for ældre i et velfærdssamfund
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48623018|980|.
  Bidrag af: 
  Randi Bjerre Høfring, Lotte Evron
  Note: 
  Indhold: Om øjenåbneren Simone de Beauvoir ; Om det uforståelige ved aldring : hvordan alderdommen formes og erfares ; Om integritet og alderdom ; Om at forske i alderdom ; Om forestillinger om alderdom : betydninger for omsorgsarbejde ; Om at skamme sig over at ældes og selvbestemt død ; Om det ubehagelige ved at blive forebygget ; Om at stoppe den økonomiske inkontinens ; Om integritet og integrering af ældre fra forskellige kulturer ; Om snefugle og den alderløse alderdom ; Om alderdom og transhumanisme
  Original titel: 
  Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle
  ISBN nr.: 
  9788759335215
  Omfang: 
  229 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48623018|260|a
  Available: 
  870970-basis:48623018|980|a
 8. Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien

  • Bog
  33.9 VEL

  Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Tal og fakta på de sociale parametre i de skandinaviske lande, baseret på statistikker fra hjemmelivet og arbejdsmarkedet. Sundhed, indvandring, indkomster, beskæftigelse og en lang række andre emner gennemgås og perspektiveres. Til studerende og samfundsinteresserede
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48700012|980|.
  Bidrag af: 
  Rockwool Fonden Forskningsenheden
  Note: 
  På omslaget: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Indhold: Befolkningen (Skandinavien: afgrænsning og introduktion ; Befolkningen i Skandinavien ; Befolkningens geografiske fordeling ; Den skandinaviske familie ; Indvandringen til Skandinavien) ; Velfærdsstaten (Den skandinaviske velfærdsstat 1960-2020 ; Skandinaviens skatter ; Den skandinaviske vælger ; Uddannelseseksplosionen ; Skandinaviens udsatte unge ; Sundhed i Skandinavien ; Forbrydelse, straf og afsoning) ; Arbejdsmarkedet, indkomster og forbrug (Erhvervsudviklingen ; Beskæftigelsen og arbejdsmarkedet ; Indkomster og forbrug ; Hvordan præsterer landene i en globaliseret økonomi?) ; Perspektivering (Velfærdsreformer : ændre for at bevare? ; Efterskrift : Skandinavien i coronaens tegn)
  ISBN nr.: 
  9788702307559
  Omfang: 
  296 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48700012|260|a
  Available: 
  870970-basis:48700012|980|a
 9. Velfærdsstatens historie : for de socialfaglige og pædagogiske professionsuddannelser

  • Bog
  33.9 HOV

  Velfærdsstatens historie : for de socialfaglige og pædagogiske professionsuddannelser

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38393642|980|.
  Note: 
  Indhold: Velfærsstaten - et nyt fænomen ; Styreformens udvikling ; Socialt arbejde og socialpolitik i adelvældets og enevældens tid ; Den spæde velfærdsstat 1849-1914 ; Betydningen af Første Verdenskrig ; Krisen i 1930'erne og Anden Verdenskrig ; Velfærdsstatens storhedstid (1945-1973) ; Kritik af velfærdssamfundet og ny økonomisk krise (1973-1982) ; Reformer af velfærdssamfundet (1982-1993) ; Globalisering, liberalisering og nye styringsparadigmer ; Fra moderne til postmoderne samfund ; Velfærsstatens udvikling og det internationale samarbejde siden 1945 ; Immigrationens historie ; Synet på familien og børnene i forandring
  ISBN nr.: 
  9788741277066
  Omfang: 
  219 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38393642|260|a
  Available: 
  870970-basis:38393642|980|a
 10. Velfærdssamfundet : enkelt, retfærdigt og effektivt

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47789346|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er problemet? ; Væksten i de offentlige udgifter ; Er uligheden større, og er der flere fattige? ; Er de sociale ydelser i Danmark stadig generøse? ; Hvad kan der gøres for at undgå fattigdom i Danmark? ; Er Danmark parat til den teknologiske udvikling? ; Hvordan kan vi bevare en unik dansk velfærdsstat?
  ISBN nr.: 
  9788741277592
  Omfang: 
  192 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47789346|260|a
  Available: 
  870970-basis:47789346|980|a