term.subject="velfærdsstaten"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Pligt og omsorg : velfærdsstatens lutherske rødder

  • Bog
  33.9 PLI

  Pligt og omsorg : velfærdsstatens lutherske rødder

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen viser hvordan den kristne kulturarv og luthersk teologi har præget det danske samfund på områder, vi ikke umiddelbart forstår som religiøse - og giver baggrunden for vores forestillinger om autoritet, socialt ansvar, pligt, arbejde, fattige og omsorg
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39498561|980|.
  Bidrag af: 
  Gorm Harste, Bo Kristian Holm, Nina Javette Koefoed
  Note: 
  Indhold: Reformationen i Danmark ; På sporet af velfærdsstatens dybe rødder ; Reformationen slår igennem ; Et nyt Gudsforhold og dets konsekvenser / Bo Kristian Holm. Fra reformation til enevælde ; En Lutherske autoritet i dansk enevælde / Bo Kristian Holm og Nina J. Koefoed. Præsten og den kristne børnelærdom ; Den kristne opdragelse i 1700-tallets Danmark / Sasja Emilie Mathiasen Stopa. 1700-tallets hustandssamfund ; Den Lutherske husstand / Nina J. Koefoed. Danmark i Europa ; Den Lutherske arbejdsetik / Gorm Harste. Den sociale udvikling ; En kristen forsørgelse af alle fattige / Maria Nørby Pedersen. 1800-tallet ; En Lutherske velfærdsstat? / Nina J. Koefoed. Velfærdsstatens Lutherske rødder / Nina J. Koefoed og Bo Kristian Holm
  ISBN nr.: 
  9788712064794
  Omfang: 
  316 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39498561|260|a
  Available: 
  870970-basis:39498561|980|a
 2. Fra velfærdsstat til overvågningsstat : algoritmernes magt i den offentlige forvaltning

  • Bog
  35 FRA

  Fra velfærdsstat til overvågningsstat : algoritmernes magt i den offentlige forvaltning

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Debatantologi med fokus på den aktuelle digitalisering af velfærdsstaten. Betyder digitaliseringen, at vi med "algoritmernes magt i den offentlige forvaltning" bevæger os fra at være en velfærdsstat til en overvågningsstat? For dem, som følger debatten om digitaliseringen af vores samfund, og vigtig læsning fx for politikere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61653708|980|.
  Bidrag af: 
  Michael Jarlner, Michael Jarlner, Kim Escherich
  Note: 
  Indhold: Fra Kolding til fremtiden - mellem velfærd og overvågning / Michael Jarlner. Velkommen til Styrelsen for Digital Fornuft & Filosofi / Kim Escherich. Velfærdsstaten som eksperimentarium / Birgitte Arent Eiriksson. Prædiktive algoritmer : den forebyggende stat og den risikoscorede borger / Helene Friis Ratner. Transparens i det offentliges brug af maskinlæring / Marya Akhtar. Influencer-staten / Mikkel Flyverbom, Frederik Schade. Når algoritmen får det sidste ord / Hanne Marie Motzfeldt. En af vejene til tryghed er afskaffelse af demokratiet / Klavs Birkholm
  ISBN nr.: 
  9788757452938
  Omfang: 
  195 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61653708|260|a
  Available: 
  870970-basis:61653708|980|a
 3. Velfærdssamfundet : en grundbog

  • Bog
  33.9 GRE

  Velfærdssamfundet : en grundbog

  2021
  6. udgave, 1. oplag (2021)
  Velfærdsmæssige problemstillinger i det danske samfund beskrives og analyseres. Der inddrages sociologiske, økonomiske og politologiske teorier, der viser, hvilke begreber og data, der kan anvendes til at beskrive det danske velfærdssamfund
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61866159|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er velfærd? ; Kort rids over den danske forvaltning ; Centrale velfærdsmæssige områder ; Arbejdsmarkedet - hvilken rolle? ; Uddannelse og livslang læring ; Sundhed og forebyggelse ; Principper for evaluering ; Et internationalt udsyn ; Fremtidens velfærd - nogle perspektiver og udfordringer
  ISBN nr.: 
  9788702319910
  Omfang: 
  242 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61866159|260|a
  Available: 
  870970-basis:61866159|980|a
 4. Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien

  • Bog
  33.9 VEL

  Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Tal og fakta på de sociale parametre i de skandinaviske lande, baseret på statistikker fra hjemmelivet og arbejdsmarkedet. Sundhed, indvandring, indkomster, beskæftigelse og en lang række andre emner gennemgås og perspektiveres. Til studerende og samfundsinteresserede
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48700012|980|.
  Bidrag af: 
  Rockwool Fonden Forskningsenheden
  Note: 
  På omslaget: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Indhold: Befolkningen (Skandinavien: afgrænsning og introduktion ; Befolkningen i Skandinavien ; Befolkningens geografiske fordeling ; Den skandinaviske familie ; Indvandringen til Skandinavien) ; Velfærdsstaten (Den skandinaviske velfærdsstat 1960-2020 ; Skandinaviens skatter ; Den skandinaviske vælger ; Uddannelseseksplosionen ; Skandinaviens udsatte unge ; Sundhed i Skandinavien ; Forbrydelse, straf og afsoning) ; Arbejdsmarkedet, indkomster og forbrug (Erhvervsudviklingen ; Beskæftigelsen og arbejdsmarkedet ; Indkomster og forbrug ; Hvordan præsterer landene i en globaliseret økonomi?) ; Perspektivering (Velfærdsreformer : ændre for at bevare? ; Efterskrift : Skandinavien i coronaens tegn)
  ISBN nr.: 
  9788702307559
  Omfang: 
  296 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48700012|260|a
  Available: 
  870970-basis:48700012|980|a
 5. Velfærdsstatens historie : for de socialfaglige og pædagogiske professionsuddannelser

  • Bog
  33.9 HOV

  Velfærdsstatens historie : for de socialfaglige og pædagogiske professionsuddannelser

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38393642|980|.
  Note: 
  Indhold: Velfærsstaten - et nyt fænomen ; Styreformens udvikling ; Socialt arbejde og socialpolitik i adelvældets og enevældens tid ; Den spæde velfærdsstat 1849-1914 ; Betydningen af Første Verdenskrig ; Krisen i 1930'erne og Anden Verdenskrig ; Velfærdsstatens storhedstid (1945-1973) ; Kritik af velfærdssamfundet og ny økonomisk krise (1973-1982) ; Reformer af velfærdssamfundet (1982-1993) ; Globalisering, liberalisering og nye styringsparadigmer ; Fra moderne til postmoderne samfund ; Velfærsstatens udvikling og det internationale samarbejde siden 1945 ; Immigrationens historie ; Synet på familien og børnene i forandring
  ISBN nr.: 
  9788741277066
  Omfang: 
  219 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38393642|260|a
  Available: 
  870970-basis:38393642|980|a
 6. Velfærdssamfundet : enkelt, retfærdigt og effektivt

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47789346|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er problemet? ; Væksten i de offentlige udgifter ; Er uligheden større, og er der flere fattige? ; Er de sociale ydelser i Danmark stadig generøse? ; Hvad kan der gøres for at undgå fattigdom i Danmark? ; Er Danmark parat til den teknologiske udvikling? ; Hvordan kan vi bevare en unik dansk velfærdsstat?
  ISBN nr.: 
  9788741277592
  Omfang: 
  192 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47789346|260|a
  Available: 
  870970-basis:47789346|980|a
 7. Prekarisering uden grænser

  • Bog
  33.112 PRE

  Prekarisering uden grænser

  2020
  1. oplag (2020)
  Belysning af prekariseringens konsekvenser og vilkår. Tolv forfattere præsenterer otte konkrete cases, der viser, hvordan prekarisering opleves af mennesker, hvis liv forværres af arbejdsmarkedets forandringer og stigende marginalisering
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38461281|980|.
  Bidrag af: 
  Dan Hirslund, Julie Rahbæk Møller, Karen Lisa Goldschmidt Salamon
  Note: 
  Indhold: Dan V. Hirslund: Prekarisering i et nationalt og globalt perspektiv : mellem usikkerhed, udsathed og udstødelse. Adrienne Mannov: søfarendes usikkerhed : outsourcing og suverænitet. Nana Vaaben: Skolelærernes tidsrøveri : professioner og reformer. Anne Görlich: Unges uddannelsespligt : ansættelighed og selvregulering. Udstødtes inklusion : socialpolitik som beskæftigelsespolitik / Julie Rahbæk Møller, Jan Bjerregaard og Mikkel Bo Madsen. Astrid Stampe Lovelady: Bygningsarbejdernes dobbeltliv : drømme og udstationering. Karen Lisa Salamon: Videnskabelige nomader : forskningsarbejde og udskillelsesløb. Fagforeningernes interessekonflikter : usikkerhed og repræsentation / Magnus Skovrind Pedersen og Ronnie Taarnborg. Anne-Sofie Lautrup Sørensen: A-kassernes magt : individualisering og kontrol. Jakob Krause-Jensen: Hvor blev det af, det jævne, muntre, virksomme liv på jord?
  ISBN nr.: 
  9788793060913
  Omfang: 
  233 sider
  Udgiver: 
  U Press
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38461281|260|a
  Available: 
  870970-basis:38461281|980|a
 8. Nye forpligtelser

  • Avisartikel

  Nye forpligtelser

  I: Weekendavisen, 2021-03-31, Ideer, s. 4-5
  Leder af London School of Economics efterlyser et radikalt opgør med den nuværende indretning af samfundet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:38948881|980|.
  Note: 
  I anledning af bogen "What we owe each other - a new social contract"
  Omfang: 
  Ideer, s. 4-5
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Weekendavisen, 2021-03-31
  By: 
  870971-avis:38948881|260|a
  Available: 
  870971-avis:38948881|980|a
 9. Børns sundhed har social slagside

  • Tidsskriftsartikel

  Børns sundhed har social slagside

  I: Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed online, 2021, okt.,
  Der er store forskelle i børns sundhed, trods udbygget velfærdsstat, gratis uddannelse og gratis adgang til lægehjælp
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61609377|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed online, 2021, okt.
  By: 
  870971-tsart:61609377|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61609377|980|a
 10. Pelle Dragsted: Ellemann og Vermunds hyldest til borgernes frihed er hyklerisk og forløjet

  • Avisartikel

  Pelle Dragsted: Ellemann og Vermunds hyldest til borgernes frihed er hyklerisk og forløjet

  I: Berlingske tidende, 2021-08-19, Sektion 1, s. 24
  I den virkelige verden står skattefinansieret velfærd og sociale rettigheder ikke i modsætning til friheden. Tværtimod er de forudsætningerne for den, mener tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:39554801|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 24
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Berlingske tidende, 2021-08-19
  By: 
  870971-avis:39554801|260|a
  Available: 
  870971-avis:39554801|980|a