term.subject="virksomhedsledelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Forandringsledelse : teori og praksis

  • Bog
  60.1 KOU

  Forandringsledelse : teori og praksis

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Lærebog i organisationsforandringer og ledelsen heraf. For ledere, studerende og undervisere med interesse i håndtering af forandring i organisationer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38972596|980|.
  Note: 
  Bygger på hans: Forandringsledelse og forandringskommunikation
  ISBN nr.: 
  9788750057253
  Omfang: 
  454 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38972596|260|a
  Available: 
  870970-basis:38972596|980|a
 2. Ledelse i praksis

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39498669|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indhold: Indledning (Introduktion ; Læring) ; Ledelse (At være leder ; Ledelsesperspektiver) ; Teorier og modeller (Lederkarakteristik og lederadfærd ; Vurdering og motivation ; Ledelse og relationer ; Selvledelse og netværk) ; Ledelsespraksis (Lederens kommunikation ; Medarbejderudvikling ; Teamledelse ; Konflikthåndtering ; Ledelse af forandringer ; Møder og præsentation) ; Ledelsesudvikling (Udvikling af egen ledelse)
  ISBN nr.: 
  9788771541496
  Omfang: 
  320 sider
  Udgiver: 
  Trojka
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39498669|260|a
  Available: 
  870970-basis:39498669|980|a
 3. Ledelse i sociale processer : relationer, resonans og responsivitet

  • Bog
  60.1 LED

  Ledelse i sociale processer : relationer, resonans og responsivitet

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Tegner et billede af en brydningstid, som fundamentalt vil ændre den måde, vi hidtil har bedrevet ledelse på. Bogen peger på nye relationelle og bæredygtige ledelsesformer og sætter gang i diskussionen om, hvordan vi skal forholde os til de udfordringer inden for ledelse, organisering, samfund, økonomi og miljø, vi er på vej mod og allerede står midt i
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61705899|980|.
  Bidrag af: 
  Søren Frimann, Lone Hersted
  Note: 
  Indhold: Nye fordringer til ledelse - om baggrunden for denne bog / Lone Hersted. Ledelse som samskabende, relationel praksis / Lone Hersted. Bæredygtig ledelse i systemisk perspektiv / Nikolaj Stegeager, Jakob Nørlem. Ledelse som responsiv og refleksiv deltagelse i samtaler / Karina Solsø. Bæredygtig strategiudvikling / Mette Vinther Larsen, Charlotte Øland Madsen. Kreativitetsfremmende ledelse i organisatoriske kontekster / Lene Tangaard. Bæredygtig ledelse af arbejdsmiljøet / Hanne Dauer Keller. Transformative dialoger som resonansrelation / Reimhard Stelter. E-ledelse som relationel tekno-social praksis / Dorina Gnauer. Ledelspraksis med inspiration fra pragmatismen / Line Revsbæk. Ledelsesudvikling gennem aktionslæring i teams / Søren Frimann. Magt og etik i ledelse: Lederudvikling igennem fortællinger / Kenneth Mølbjerg Jørgensen
  ISBN nr.: 
  9788771588521
  Omfang: 
  364 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61705899|260|a
  Available: 
  870970-basis:61705899|980|a
 4. At tale med omtanke : kommunikation i det personlige lederskab

  • Bog
  60.1 HEL

  At tale med omtanke : kommunikation i det personlige lederskab

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Grundbog om de mange forskellige former for kommunikation, som ledere og konsulenter skal kunne mestre. Hvordan opnår man en vellykket kommunikation, hvor man også tager højde for de forskellige positioner og interesser, der er i spil hos modtagerne
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38723294|980|.
  Note: 
  Indhold: Metakommunikation ; Refleksion som kommunikation ; Anerkendende kommunikation ; Rammesættende kommunikation ; Narrativer i ledelsespraksis ; Strategisk ledelseskommunikation ; Kommunikation af budskaber ; Håndtering af kriser
  ISBN nr.: 
  9788759337981
  Omfang: 
  236 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38723294|260|a
  Available: 
  870970-basis:38723294|980|a
 5. God ledelse

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39045583|980|.
  Bidrag af: 
  Mats Alvesson, Helle Hinge, Karsten Mellon
  Note: 
  Indhold: Tema 1: Teoretiske perspektiver på god ledelse (Et alternativ til lederskab og følgeskab / Mats Alvesson & Martin Blom. Ann-Louise Holten: God ledelse: hvad er det - og kan vi få mere? Susanne Ekman: God ledelse som navigation i ambivalens. God, bedre, bedst? Kommunikationens rolle i ledelse / Finn Frandsen og Winni Johansen. Lotte Svalgaard: God ledelse begynder med vågen ledelse. Karsten Mellon: God nok ledelse som ideal. Jan Molin: God ledelse er en effekt - nogle mellemregninger. Henrik Holt Larsen: Mellemledere som forudsætning for god ledelse. God ledelse: resultatet afhænger af øjnene, der ser / Anders Raastrup Kristensen og Michael Pedersen. Steen Hildebrandt: God ledelse er bæredygtigt globalt forvalterskab). Tema 2: God ledelse i den offentlige sektor (Kurt Klaudi Klausen: God ledelse er human og holder dyderne i hævd. Hanne Foss Hansen: God offentlig ledelse: vilkår, udfordringer og veje. Lederidentitet - god ledelse i offentlige organisationer / Mathilde Cecchini, Lars Dahl Pedersen og Lotte Bøgh Andersen. God ledelse - jagten på den hellige gral / Lars Frode Frederiksen og Jakob Ditlev Bøje). Tema 3: Filosofiske perspektiver på god ledelse (Tom Karp: God ledelse: at ledes godt nok af de bedste. Ole Fogh Kirkeby: Om det gode i god ledelse)
  ISBN nr.: 
  9788741279268
  Omfang: 
  304 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39045583|260|a
  Available: 
  870970-basis:39045583|980|a
 6. Strategisk innovationsledelse : om balancen mellem drift og udvikling i offentlige og private organisationer

  • Bog
  60.1 BRI

  Strategisk innovationsledelse : om balancen mellem drift og udvikling i offentlige og private organisationer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan offentlige og private organisationer kan skabe balance mellem drift og udvikling for kontinuerligt at holde sig relevante. Henvender sig til studerende på alle niveauer på professionshøjskolerne og universiteterne. Desuden er bogen tænkt som faglig inspiration til selvstændige rådgivere samt konsulenter og ledere i offentlige og private organisationer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39545594|980|.
  Note: 
  Indhold: Vejen fra strategi til udviklingsmål (Visionen og strategien rammesætter kravet til balancen ; Hvilke innovationsprioriteter fordres af visionen og strategien? ; Introduktion til balancen mellem drift og udvikling) ; Viden til realisering af udviklingsmål (Organisationsstrukturer, der fremmer balancen mellem drift og udvikling ; Organisatorisk læring bidrager til at skabe balance ; Capacity building som forbedrings orientering ; Innovation capacity building : en balancekunst, der kræver feedback ; Læring på tværs af organisatoriske grænser) ; Realisering af udviklingsmål i praksis
  ISBN nr.: 
  9788702334401
  Omfang: 
  155 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39545594|260|a
  Available: 
  870970-basis:39545594|980|a
 7. Kort & godt om virtuel ledelse

  • Bog
  60.1 SCH

  Kort & godt om virtuel ledelse

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Her er redskaber, gode råd og ideer fra virtuelle ledere og fra den nyeste forskning inden for ledelse og netpsykologi til, hvordan man kan udføre god ledelse og skabe engagement på afstand
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39136503|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er virtuel ledelse? ; Den virtuelle leder ; Virtuelle møder ; E-mailen ; Medarbejderne ; Kultur ; Trivsel og stresshåndtering ; Virtuel ledelsestræning
  ISBN nr.: 
  9788771589009
  Omfang: 
  123 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39136503|260|a
  Available: 
  870970-basis:39136503|980|a
 8. Ledelse af ledere : kunsten af finde og træde nye stier

  • Bog
  60.106 LED

  Ledelse af ledere : kunsten af finde og træde nye stier

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Om de udfordringer man kan møde i overgangen fra at lede en gruppe medarbejdere til at lede ledere og vejledning i hvordan man kan indtage, forme og udfylde den nye rolle
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39272563|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Chef i knibe ; Den sorte boks (Chef, vicedirektør eller afdelingschef? ; Bogens opbygning ; Eksempler fra praksis) ; Springet fra leder til chef (Tre prototyper på dårlige chefer - (driftsleder på højt plan ; Lokal konge eller dronning ; Rockwoolchef) ; Inspiration fra The leadership Pipeline ; Hvad rummer rollen som leder af leder? ; Værktøj : afklaring af din nye rolle ; at være i transition ; Transitionen fra lederkollega til chef ; Kapitlets hovedpointer) ; Strateg. evnen til at være sæsonspejder (Pathmaker og gamemaster ; Hvordan går du til opgaven som strateg? - (Katalytiske spørgsmål) ; At opsøge og finde inspiration på andre arenaer - (Tid uden for murene) ; "De er en helt anden måde at tænke på" interview med Peter Kyhn ; Kapitlets hovedpointer) ; Systemmager. At have blik for den store sammenhæng (Ledelse af systemet ; Systemtænkning ; Fokus på processer, struktur eller kultur? ; Systemtænkning i praksis - ledelse af organisationskulturen ; Om Shingo : "Den største forskel er at tænke langsigtet og i systemer" interview med Carsten Lützhøft ; Kapitlets hovedpointer) ; Ledercoach. 1:1-Dialog om ledelse (Skab en klar ramme for dine lederes arbejde ; Løbende dialog om ledelse ; Du stiller mig de forkerte spørgsmål ; Vis tillid - hold snitterne væk ; Udvikling af lederskabet hos den enkelte leder - (at turde vise svaghed ; Fra målbart mærkbart - intuition og veludvikling radar ; Passioneret empati omkring folks arbejde ; Spørgsmål til unikke træk) ; Kapitlets hovedpointer) ; Leder af lederteamet. Psykologisk tryghed og high performance (Psykologiske tryghed i ledelsesteamet ; En model for high performance-team - (Orienteringsfasen ; Tillidsfasen ; Afklaringsfasen ; Commitmentfasen ; Implementeringsfasen ; High performance-fasen ; Lærings- og refleksionsfasen) ; Lidt om fejl ; Kapitlets hovedpunkter) ; Supernetværker. Velkommen til magtens korridorer (Flyt fokus fra operationelt til strategisk netværk ; Værktøj : Analyser og styrk dit strategiske netværk ; Fokuser også på din ledelse opad ; Dit bidrag som del på din ledelse opad ; Dit bidrag som del af chefteamet ; To chefer fortæller ; "Der er altid et råde rum for at skubbe til grænserne" Interview med Susanne Hundsbæk-Pedersen ; "En total sejr er ikke altid den bedste sejr" Interview med Kirsten Winter Jørgensen ; Kapitlets hovedpointer) ; Inspiration. Forny dig selv og dit lederskab (70/20-10-modellen for læring - (70 : læring i hverdagen ; 20 : læring fra netværk og ledelsescoaching ; 10 : læring udefra) ; Kapitlets hovedpointer) ; Eksempler på design af ledelsesudvikling (Hvad er et godt design af chefudvikling? ; "Læring sker bedst i hverdagen" Interview med Kenneth Ege ; "Man skal ville denne position" Interview med Cristina Fors Holmark ; Kapitlets hovedpointer)
  ISBN nr.: 
  9788771587913
  Omfang: 
  154 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39272563|260|a
  Available: 
  870970-basis:39272563|980|a
 9. 4-dages arbejdsuge : hvordan fleksible arbejdsmetoder kan øge produktiviteten, livskvaliteten og chancerne for en bæredygtig fremtid

  • Bog
  33.11 BAR

  4-dages arbejdsuge : hvordan fleksible arbejdsmetoder kan øge produktiviteten, livskvaliteten og chancerne for en bæredygtig fremtid

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Guide til hvorfor og hvordan en 4-dages arbejdsuge kan implementeres i en digital tidsalder. For både ledere og medarbejdere, som ønsker nye fleksible arbejdsmetoder
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39152495|980|.
  Bidrag af: 
  Stephanie Jones, Trine Tøndering
  Note: 
  Tallet "4" i titlen erstatter et overstreget "5", Indhold: Nutidens arbejdsmarked ; På medarbejdernes banehalvdel ; På virksomhedens banehalvdel ; Formålet med en firedagsuge ; Data ; Hvordan griber man det an ; Fordelene i et større perspektiv ; Derfor er fleksibilitet så vigtigt ; Forhindringerne ; Inden for murene
  Original titel: 
  The 4 day week
  ISBN nr.: 
  9788772162980
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39152495|260|a
  Available: 
  870970-basis:39152495|980|a
 10. Æstetisk lederskab : kollektiv læring i praksis

  • Bog
  60.1 HEL

  Æstetisk lederskab : kollektiv læring i praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Der gives indsigt i, hvordan man gennem nye læringsmetoder kan arbejde med at skabe forandringer. Æstetisk lederskab er indeholdt i de nye læringsmetoder, som skaber muligheder for at aktivere organisationens potentialer. Ved at organisere læring i hverdagen og på lederuddannelser som sammenhængende aktiviteter, kan ledere ændre deres praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38690558|980|.
  Note: 
  Bygger på hendes ph.d.-afhandling, Copenhagen Business School, 2018, Indhold: Den nødvendige forandring i ledelse ; Læringsdesign baseret på æstetisk performance ; Kollektiv læring i praksis ; Æstetisk performance og læring i undervisning ; Fokus på intervention gennem krop og æstestik ; Perspektiver
  ISBN nr.: 
  9788771583045
  Omfang: 
  152 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38690558|260|a
  Available: 
  870970-basis:38690558|980|a