Abonnér på Forskerstøtte

Forskerstøtte

Formålet med bibliotekets forskerstøtte er:

  • At styrke de relevante medarbejderes informationskompetencer.
  • At vejlede omkring publicering, referencehåndtering og ophavsret.
  • At tilbyde hjælp til at opkvalificere de relevante medarbejderes forskningsaktiviteter.
  • At indgå som en naturlig del af UC SYDs forskningsinfrastruktur.
  • At understøtte forskningen.

Hvem henvender tilbuddet sig til?
Tilbuddet gælder for ph.d.er (både for post-, præ- og nuværende ph.d. studerende) og forskning- og udviklingssprojekter.

  • Biblioteket tilbyder et velkomstmøde og derefter 2-3 vejledninger udover velkomstmødet.

Biblioteket kan også kontaktes, hvis en større gruppe ønsker en workshop.

I menuen til venstre ...
kan du hente yderligere informationer og se hvilke områder Biblioteket kan være behjælpelig med.

Ønsker du flere oplysninger og mere hjælp?

  • forskerportalen.dk - Forskerportalen henvender sig til forskere ved danske forskningsinstitutioner
  • Phd on track - PhD on Track is a resource for PhD students who are beginning their research career.
  • startpublicering.nu - Sitet har til formål at inspirere især nystartede forskere til at tænke strategisk om publicering

Du kan se UC SYDs forskningsstrategi her.

Abonnér på Forskerstøtte