Dit fagområde

Abonnér på Generelle links

Faglige links

Academic Search Premier

Academic Search Premier

Engelsk database, der dækker de fleste fagområder- delvis fuldtekst

Adgang alle vegne fra: Klik her

Altinget

Altinget.dk

Hjemmesiden Altinget er en netavis om diverse politiske emner.

Kun adgang på campus: Klik her 

Business Source Elite

Business Source Elite

Engelsk database om ledelse, handel og økonomi - delvis fuldtekst

Adgang alle vegne fra: Klik her

 

Idunn

Idunn

Nordisk database, der dækker de fleste fagområder - fuldtekst.

Adgang alle vegne fra: Klik her

Jobindsats

Jobindsats

Jobindsats giver overblik over beskæftigelsesindsatsen, med statistikker og målinger på området.

Adgang alle vegne fra: Klik her   

Karnov

Karnov

Karnovs lovsamling

Kun adgang fra campus: Klik her

Kommunale nøgletal

Kommunale Nøgletal

Et værktøj til at se og sammenligne kommuners økonomi

Adgang alle vegne fra: Klik her

Kommunen.dk

Kommunen.dk

Netavisen Kommunen.dk, med nyheder, opinioner og undersøgelser fra det kommunale område

Kun adgang fra campus: Klik her

Det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning

KORA

KORAs hjemmeside er blevet nedlagt, og alle publikationer er flyttet til VIVE

Mandag Morgen

Mandag Morgen

Mandag Morgen er en tænketank, der skriver om samfund, ledelse, politik, økonomi mv.
Adgang på campus: Klik her​

Retsinformation

Retsinformation

Dansk database over love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v., samt folketingets dokumenter

Adgang alle vegne fra: Klik her

-

Schultz Lovportal

Schultz Lovportaler indeholder lovgivning og andre relevante dokumenter inden for et fagområde
Adgang med password: Klik her. Du finder password​ her.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Datamateriale, publikationer, lovgivning mm. om arbejdsmarked og rekruttering
Adgang alle vegne fra: Klik her

Tidsskrift for Velferdsforskning

Tidsskrift for velferdsforskning

Tidsskrift om velfærdsforskning og -spørgsmål

Adgang alle vegne fra: Klik her. Du skal bruge password, som du finder her

Abonnér på Generelle links