Dit fagområde

Abonnér på Generelle links

Faglige links

Academic Search Premier

Academic Search Premier

Engelsk database, der dækker de fleste fagområder- delvis fuldtekst

Adgang alle vegne fra: Klik her

Altinget

Altinget.dk

Hjemmesiden Altinget er en netavis om diverse politiske emner.

Kun adgang på campus: Klik her 

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Datamateriale, publikationer, lovgivning mm. om beskæftigelse
Adgang alle vegne fra: Klik her

Filmcentralen

Filmcentralen.dk

Kort- og dokumentarfilm til brug i undervisning

Adgang alle vegne fra, med dit personlige Uni-login som login: Klik her

Lægehåndbogen

ICD-10: Psykiatriske diagnoser

Lægehåndbogen indeholder ICD-10 beskrivelser af diagnoser, oversat fra WHO-udgaven, samt sygehistorier, undersøgelsesmetoder m.v.
Adgang alle vegne fra: Børn & unge  &  Børnepsykiatri   &  Voksenpsykiatri

Idunn

Idunn

Nordisk database, der dækker de fleste fagområder - fuldtekst.

Adgang alle vegne fra: Klik her

Jobindsats

Jobindsats

Jobindsats giver overblik over beskæftigelsesindsatsen, med statistikker og målinger på området.

Adgang alle vegne fra: Klik her   

Karnov

Karnov

Karnovs lovsamling

Kun adgang fra campus: Klik her

Kommunale nøgletal

Kommunale Nøgletal

Et værktøj til at se og sammenligne kommuners økonomi

Adgang alle vegne fra: Klik her

Kommunen.dk

Kommunen.dk

Netavisen Kommunen.dk, med nyheder, opinioner og undersøgelser fra det kommunale område

Kun adgang fra campus: Klik her

Det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning

KORA

KORAs hjemmeside er blevet nedlagt, og alle publikationer er flyttet til VIVE

Socialstyrelsen

Netværket bolig.socialstyrelsen.dk

Fagligt forum for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §116

Adgang alle vegne fra: Klik her. Du skal være tilmeldt netværket for at få adgang - klik på overskriften for nærmere info  

Socialstyrelsen

Netværket kommunikation.socialstyrelsen.dk

Forum for fagfolk der arbejder med kommunikation, kommunikative funktionsnedsættelser og mennesker med kognitive funktionsnedsættelser

Adgang alle vegne fra: Klik her. Du skal være tilmeldt netværket for at få adgang - klik på overskriften for nærmere info  

PsycINFO

PsycINFO

Engelsk database over psykologisk litteratur - delvis fuldtekst

Adgang alle vegne fra: Klik her

Retsinformation

Retsinformation

Dansk database over love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v., samt folketingets dokumenter

Adgang alle vegne fra: Klik her

Rockwoolfonden

Rockwoolfonden

Rockwoolfonden udgiver artikler og rapporter om bl.a. uddannelse, samfund og social velfærd.

Adgang alle vegne fra: Klik her   

-

Schultz Lovportal

Schultz Lovportaler indeholder lovgivning og andre relevante dokumenter inden for et fagområde
Adgang med password: Klik her. Du finder password​ her.

SFI

SFI

SFIs hjemmeside er blevet nedlagt, og alle publikationer er flyttet til VIVE

Socialpædagogernes vidensbank

Socialpædagogernes Vidensbank

Database med dokumentation, evaluering, forskning og praksisfortællinger fra det socialpædagogiske område

Adgang alle vegne fra: Klik her

Socialrådgiveren

Socialrådgiveren

Fagblad for socialrådgivere - fri adgang

Adgang alle vegne fra: Klik her

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens hjemmeside med datamateriale, publikationer, lovgivning mm omhandlende det sociale område. Styrelsen har også en seperat vidensportal om udsatte og handicappede personer. 

Adgang alle vegne fra: Klik herSocialstyrelsens vidensportal er her, med fri adgang alle vegne fra.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Datamateriale, publikationer, lovgivning mm. om arbejdsmarked og rekruttering
Adgang alle vegne fra: Klik her

VIVE

VIVE

VIVE er en fusion af SFI og KORA fra 2017, med viden om velfærdssamfundet og den offentlige sektor.
Fri adgang alle vegne fra: Klik her

Abonnér på Generelle links