Bibliotekets indkøbspolitik

UC SYD Bibliotekets indkøbspolitik afspejler det, som vores studerende, undervisere og uddannelser efterspørger.

Samlingen skal desuden kunne inspirere, skabe debat og formidle ny viden og forskning.

Det gælder for de fysiske, såvel som for de digitale medier, så som fagbøger, tidsskrifter og licenser til databaser.

UC SYD Biblioteket indkøber supplerende litteratur til uddannelserne.

Det forudsættes at de studerende ved UC SYD selv anskaffer grundbøger til deres uddannelse, derfor indkøbes grundbøger kun i et begrænset antal.

Det samlede materialevalg skal foretages i forhold til den økonomi, som på ethvert givent tidspunkt er til rådighed.

Som uddannelsesbibliotek uden opbevaringsforpligtelser stiller vi nyeste litteratur til rådighed og kasserer baseret på aktualitet, antal udlån eller slitage.

Har du forslag til indkøb af nye bøger eller andre materialer, er du velkommen til at sende en mail til bibliotek@ucsyd.dk.