Citizen Science

Citizen Science, også kaldet medborgerforskning eller borgervidenskab er i sig selv ikke noget nyt, men Citizen Science er et begreb som er blevet mere og mere populær siden 1990'erne. Citizen Science handler om at inddrage mennesker (borgerne) uden en videnskabelig uddannelse i forskningsprojekter. Borgerne kan på frivillligt basis inddrages på forskellige måder og i forskellig grad.

Borgerne kan f.eks. bidrage med at indsamle og analysere data, stille tid og ressourcer til rådighed, eller være med fra starten og have indflydelse på forskningsspørgsmålet. En kort definition på Citizen Science kunne lyde:

 

"Projekter hvor frivillige samarbejder med forskere om at besvare ægte virkeligheds-relevante spørgsmål."

 

Et eksempel på Citizen Science kunne være:

eHealth City Svendborg – borgernes liv som drivkraft for innovation. Et projekt som starter hos borgerne og tager udgangspunkt i ders behov og derved danne grobund for nye løsninger og en genstart af det offentlige sundhedssystem på tværs af kommune og hospital.

I praksis har de udviklet et gadelaboratorie – der udgøres af borgerne på tre udvalgte gader i Svendborg - hvor borgerne har peget på de vigtigste oplevelser og tanker i forhold til sundhed og det liv, som ens sundhed påvirker. I ehealth City Svendborg vil de gennem data og indsigter skabe innovation der tager udgangspunkt i borgernes liv.

Som forsker kan Citizen Science være en god måde at inddrage de studerende i forskningsprojekter. Der er skrevet flere artikler og rapporter om emnet, her er et par stykker:

Designing Citizen Science for Both Science and Education     
Benefits and Challenges of incorporating Citizen Science into University education      

Som studerende har du også mulighed for at deltage i igangværende projekter. Se under menupunktet "Portaler til CS projekter"