esundhed.dk

Link til hjemmesiden: www.esundhed.dk/

Fri adgang

eSundhed er Sundhedsdatastyrelsens databank med sundhedsdata, og som skal være med til at skabe større indblik i det danske sundhedsvæsen gennem bl.a. tilgængelighed og synlighed af sundhedsdata.