Nordisk Administrativt Tidsskrift

Link til tidsskriftets hjemmeside: Nordisk Administrativt Tidsskrift

Fri adgang

Artikler fra dette tidsskrift kan også findes via UC SYD Bibliotekets hjemmeside.

Nordisk Administrativt Tidsskrift (NAT) er et tværvidenskabeligt tidsskrift med open access, som udgives af Det Nordiske Administrative Forbund (NAF). Formålet er at forene forskning i offentlig forvaltning med praksis. Det tværvidenskabelige snit ses i synsvinklen på forvaltningen som kan være retslig, økonomisk, forvaltningsvidenskabelig/organisationsfaglig eller statsvidenskabelig. 

Artikler fra 2020 og frem findes her.
Artikler før 2020 findes her.