Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Link til tidsskriftetshjemmeside: Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Fri adgang.

”Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk” er et videnskabeligt Open Access-tidsskrift, som blandt andet publicerer fagfællevurderede artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk.