OT-Seeker

Link til databasen: www.otseeker.com

Fri adgang. Siden virker bedst i Firefox.

Ergoterapeutisk database over systematiske oversigtsartikler og kontrollerede forskningsforsøg - kun abstracts. Artiklerne kan bestilles gennem UCSYD biblioteket. OTseeker er en engelsksproget database.