PEDro

Link til databasen: PEDro

Fri adgang

Physiotherapy Evidence Database. PEDro indeholder henvisninger til randomiserede forsøg, systematiske oversigtsartikler og evidensbaseret klinisk praksis. Delvis fuldtekst. PEDro er en engelsksproget database.