Psyke & Logos

Link til hjemmesiden: Psyke & Logos

Adgang på campus.

Artikler fra dette tidsskrift kan også findes via UC SYD Bibliotekets hjemmeside.

Teoretiske, empiriske og mere praksisrettede artikler om psykologisk forskning. Udkommer 2 gange om året, typisk som temanumre. Udgives af Dansk Psykologisk Forlag med støtte fra Københavns, Aarhus og Aalborg universiteter.