REHPA

Link til hjemmesiden: rehpa.dk

Videncenter for Rehabilitering og Palliation, REHPA, kortlægger, forsker i, udvikler og formidler viden om rehabilitering og palliation. Siden er delt op i en del for borgere og en del for professionelle. Du kan finde tidsskriftsartikler, rapporter, projekter m.m.