Samfundsøkonomen

Link til tidsskriftets hjemmeside: Samfundsøkonomen

Fri adgang

Artikler fra dette tidsskrift kan også findes via UC SYD Bibliotekets hjemmeside.

Tidsskriftet Samfundsøkonomen beskæftiger sig bredt med generelle samfundsforhold.