Social Kritik

Link til tidsskriftets hjemmeside: Social Kritik

Adgang gennem WAYF.

Artikler fra dette tidsskrift kan også findes via UC SYD Bibliotekets hjemmeside.

Tidsskriftets formål er at løfte den socialfaglige og politiske debat og analyse i Danmark. Man kan læse tidsskriftet online tilbage til nr. 162, men der arbejdes på at gøre tidligere udgaver tilgængelige.