Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed

Link til hjemmesiden: simb.dk
Fri adgang.

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed er etableret som en selvstændig, uafhængig institution under Social- og Indenrigsministeriet. Enheden udarbejder benchmarkinganalyser af kommuner og regioners opgaveløsning med henblik på at synliggøre forbedringspotentialer og sætte fokus på god praksis.