Styrelser - med fokus på udvalgte styrelser

Ankestyrelsen er den øverste klageinstans på velfærdsområdet, og her finder du velfærdsundersøgelser, statistik og principafgørelser samt eksempler på kommunal praksis.

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet, og arbejder for at fremme et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt forebygge nedslidning, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.  Her kan du finde analyser, rapporter, strategier og statistisk materiale om arbejdsmiljøet i Danmark.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er en sektorforskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet, som forsker, formidler og uddanner i et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark.

Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen) arbejder bl.a. med adoption, navne, separation og skilsmisse, samvær, forældremyndighed og faderskab. Her kan du bl.a. finde statistik, årsrapporter og resultatplaner.

Socialstyrelsens hjemmeside finder du datamateriale, publikationer, lovgivning med mere på det sociale område.

STAR står for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og her finder du datamateriale, publikationer, lovgivning med mere om arbejdsmarked og rekruttering.