Tidsskrift for professionsstudier

Link til tidsskriftets hjemmeside: Tidsskrift for professionsstudier

Fri adgang.

Artikler fra dette tidsskrift kan også findes via UC SYD Bibliotekets hjemmeside.

”Tidsskrift for Professionsstudier” er et videnskabeligt, open access og peer-reviewed tidsskrift, der tilvejebringer et fælles, nordisk forum for undervisere og forskere fra både professionshøjskoler og universiteter.  Tidsskriftet sætter fokus på professioners og uddannelsers særlige vilkår både samfundsmæssigt, kulturelt, etisk, organisatorisk, politisk og vidensmæssigt.