term.subject="evidensbaseret praksis"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Evidensbaseret praksis : forskning, brugerperspektiv, praksisviden

  • Bog
  : Evidensbaseret praksis : forskning, brugerperspektiv, praksisviden
  38.401 EVI

  Evidensbaseret praksis : forskning, brugerperspektiv, praksisviden

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Samlet indføring i evidensbaseret praksis inden for de social- og sundhedsfaglige professioner. For undervisere og studerende på de social- og sundhedsfaglige uddannelser
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38915851|980|.
  Contributor: 
  Hanne Peoples, Hanne Kaae Kristensen
  Description: 
  EBP: Evidensbaseret praksis, Indhold: Evidensbaseret praksis - den historiske udvikling og centrale begreber / af Hanne Kaae Kristensen & Lisbeth Rosenbek Minet. Borgerperspektiver i evidensbaseret praksis / af Hanne Peoples & Alice Ørts Hansen. Professionelles praksisviden, herunder klinisk ræsonnering / af Tonny Jæger Pedersen & Hanne Kaae Kristensen. Systematisk litteratursøgning af videnskabelige artikler / af Stina Meyer Larsen & Anne-Marie Fiala Carlsen. At udarbejde en CAT baseret på kvantitativ eller kvalitativ forskning / af Stina Meyer Larsen & Hanne Peoples. At integrere forskningsbaseret viden baseret på kvantitative forskningsmetoder i praksis / af Palle Larsen & Tonny Jæger Pedersen. At integrere forskningsbaseret viden baseret på kvalitative forskningsmetoder i praksis / af Hanne Peoples & Hanne Kaae Kristensen. Implementering af EBP i uddannelsesregi / af Hanne Kaae Kristensen & Alice Ørts Hansen. Implementering af EBP i praksis / af Lisbeth Rosenbek Minet & Kamilla Kielsgaard
  ISBN no.: 
  9788762820043
  Extent: 
  274 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38915851|260|a
  Available: 
  870970-basis:38915851|980|a
 2. Klinisk forskning innen helsefag : hvordan utvikle god forskning - sentrale elementer

  • Bog
  61.07 KLI

  Klinisk forskning innen helsefag : hvordan utvikle god forskning - sentrale elementer

  2021
  Abstract: Forskning er en sentral oppgave for helsetjenesten og angår derfor alt helsepersonell. Klinisk forskning er med på å sikre at pasientene får kunnskapsbasert behandling, og er en viktig forutsetning for utvikling av fremtidens helsetjenester. Hensikten med denne boken er å vekke og å styrke interessen for forskning samt å formidle kunnskap om pasientnær forskning til studenter, helsepersonell, ph.d.-kandidater og forskere.Boken tar for seg et vidt spekter av temaer og formidler kunnskap og gode råd om blant annet: oppbygging av kunnskapsbasert praksis, planlegging av kliniske studier og valg av forskningsdesign, brukerdeltakelse i forskning, søknader for finansiering, forskningsetikk og personvern, hvordan skrive CV, samt formidling av forskning. Det er også med eksempler på sykepleiere med et karriereløp som innebærer kombinerte stillinger, som både arbeider klinisk og samtidig driver forskning
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:132421579|980|.
  Contributor: 
  Tone Rustøen, Anners Lerdal
  ISBN no.: 
  9788245022926
  Extent: 
  256 sider
  Publisher: 
  Fagbokforlaget
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:132421579|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132421579|980|a
 3. Jobb kunnskapsbasert! : en arbeidsbok

  • Bog
  61.701 JOB

  Jobb kunnskapsbasert! : en arbeidsbok

  2021
  3. utg.
  Arbeidsboken "Jobb kunnskapsbasert!" gir en innføring i kunnskapsbasert praksis og viser hvordan helsearbeidere kan bli bedre til å etterspørre, finne og bruke kvalitetsvurdert forskning i fagutøvelsen. Kunnskapsbasert praksis kan ses som en prosess i flere trinn. Boken følger trinnene og har øvingsoppgaver rettet mot hvert trinn. Underveis blir leseren oppfordret til å se videoer, høre podkaster eller lese artikler som utdyper ulike temaer som blir tatt opp. Ved hjelp av en egen læringsressurs og QR-koder i boken vil leseren lett få tilgang til de ressursene det henvises til. Boken retter seg mot studenter innen sykepleie og andre helsefag på bachelor- og masternivå. Den er aktuell også for ansatte i helsetjenestene som ønsker å styrke sin kompetanse i kunnskapsbasert praksis.
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:132992991|980|.
  Description: 
  Indhold: Hva er kunnskapsbasert praksis? ; Spørsmålsformulering ; Litteratursøk ; Kritisk vurdering ; Anvendelse ; Evaluering ;Tips til oppgaveskrivning; PICO- og PICo-skjemae; Ordliste
  ISBN no.: 
  9788202688080
  Extent: 
  218 s.
  Publisher: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:132992991|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132992991|980|a
 4. Treatment of Cerebral Palsy and Motor Delay

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:134108487|980|.
  Description: 
  Indhold: The clinical picture for therapy and management (Incidence of cerebral palsy ; Motor dysfunction ; Associated impairments and disabilities ; Broad framework for therapy and management ; Aetiology of cerebral palsy ; Genetic causes ; Causes in later childhood ; Neuroimaging ; Clinical picture and development ; Change at different ages ; Classification systems ; Topographical classifications ; Classification of motor types of cerebral palsies ; Common features observed in all presenting types of cerebral palsies ; Motor delay ; Summary) ; A collaborative learning approach (Working with parents within a family framework ; Emotional support ; Parents vary ; Other adults ; Family‐centred services ; Research on home and school visits ; Collaborative learning approach ; Opportunities to discover what the parents and child want to achieve ; Opportunities to clarify what is needed for these achievements, to recognize what parents and children already know and can do, and to find out what they still need to learn and do ; Involvement in the selection and use of methods ; Involvement in the evaluation of progress ; Parent–child interaction ; Helping a child to learn motor control (body function) and motor function (activity) ; Observation of parent and child interaction ; Social needs ; Parents’ health ; Teamwork with parents ; Siblings ; Alternative and complementary treatments ; Summary) ; Learning motor function (Learning methods ; Development of a child’s attention and learning ; Practical ideas to promote attention and learning ; A child’s own strategies for a chosen goal ; Task analysis ; Cues for learning ; Verbal guidance ; Rewards ; Practice and experience ; Summary) ; Adolescents and adults (Studies of function in adolescents and adults ; Activity goals ; Issues of concern for adolescents and adults ; Adolescents ; Adults ; Healthy lifestyle ; Develop appropriate community mobility ; Training of self‐care and cosmetic appearance ; Knowledge about the condition ; Therapeutic activities ; Measures ; Summary) ; Outline of treatment approaches (History ; Muscle education and braces ; Progressive pattern movements ; Proprioceptive neuromuscular facilitations (PNF) ; Neuromotor development ; Neurodevelopmental treatment (NDT) (Bobath approach) ; Sensory stimulation for activation and inhibition ; Reflex creeping and other reflex reactions ; Conductive education ; Sensory integration ; Context therapy ; Strength training ; Systems‐based task‐oriented approach ; Mobility Opportunities via Education (MOVE) ; Contemporary theories) ; Evidence‐based practice (Research and clinical studies ; Research on treatment approaches ; Theoretical grounds ; Research studies ; Reviews of research studies ; Research on specific procedures ; Other research ; Clinical experience with evidence‐based practice ; Definitions ; The appraisal of research studies for therapy ; Examples of qualitative research methods (Greenhalgh and Taylor 1997)) ; Synthesis of treatment approaches (The eclectic viewpoint in therapy ; Synthesis of treatment systems ; The postural mechanisms ; Trunk control ; Voluntary motion ; Perceptual–motor function ; Principles for a synthesis of therapy and management ; Developmental training ; Some advantages and disadvantages of modifications of developmental sequences ; Treatment of atypical tone ; Training of movement patterns ; Use of afferent stimuli ; Management of deformity)Assessment for therapy and management (Approach to assessment ; Assessment and measurements ; Examples of atypically persistent postures, movements, and functions ; Functional measures ; Specific functional items ; Measures of upper extremity and hand function ; Measures of daily activity and participation ; Quality of life and health‐related quality of life measures ; Norm‐referenced measures of stages of child development ; Neonatal assessments ; Methods of observation of gait ; Additional assessment required ; Records ; Summary) ; Treatment procedures and management (Motor training ; Development of the child with severe visual impairment ; Developmental Training ; Prone development ; Supine development ; Development of sitting ; Development of standing and walking ; Lower limb orthoses for standing and walking ; Development of hand function ; Techniques for carrying the child correctly) ; Function and the child’s daily life (Motor function in communication ; Motor function in self‐care activities ; Motor function for leisure) ; Therapeutic group work (General management of groups ; Selection of children ; The programme ; Summary) ; Management of deformities (Causes of deformities ; Therapy goals ; Deformities and gait ; General considerations related to surgery ; Therapy and daily care ; Dynamic arm deformity ; Deformities of trunk and neck) ; Assessment, prescription, and provision of equipment (Equipment for self‐care tasks ; Postural management equipment ; Sleep systems ; Other equipment for positioning ; Mobility equipment ; Adaptations and the built environment)
  ISBN no.: 
  9781119373889, 9781119373865, 9781119373599, 1119373905, 1119373883
  Extent: 
  xviii, 441 s.
  Publisher: 
  Wiley Blackwell
  Audience: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:134108487|260|a
  Available: 
  830190-katalog:134108487|980|a
 5. Jordmorboka : ansvar, funksjon og arbeidsområde

  • Bog
  61.68 JOR

  Jordmorboka : ansvar, funksjon og arbeidsområde

  2017
  2. udg.
  Forlagets beskrivelse: Jordmorboka med instruktive illustrasjoner med gratis digitalutgave på kjøpet Boka er skrevet for jordmorstudenter. Den formidler bredden i jordmorfaget og -yrket i en norsk kontekst og beskriver kompleksitet og metoder på en måte som stimulerer til læring og refleksjon. Jordmors selvstendige funksjon i normale svangerskaps- og fødselsforløp, og jordmors bidrag i teamarbeidet ved avvik og komplikasjoner, blir grundig gjennomgått. Denne andre reviderte utgaven er oppdatert i henhold til ny internasjonal forskning og fagutvikling. Utgangspunktet er samtidig norsk praksis, gjeldende norske lover og retningslinjer, norsk kultur og norske samfunnsforhold. Boka består av 48 kapitler, tematisk fordelt på åtte hoveddeler: Del 1: Rammer for jordmorvirksomheten Del 2: Forskning Del 3: Seksuell og reproduktiv helse Del 4: Svangerskapet Del 5: Fødselen Del 6: Barseltiden og kvinnen Del 7: Barseltiden og barnet Del 8: Barseltiden og amming Boka er nyttig også for jordmødre som ønsker å oppdatere seg, og for medisinerstudenter og andre relevante yrkesgrupper i helsetjenesten.
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:133033491|980|.
  Contributor: 
  Anne Brunstad, Eva Tegnander
  ISBN no.: 
  9788202484316
  Extent: 
  761 s.
  Publisher: 
  Cappelen Damm akademisk
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:133033491|260|a
  Available: 
  830190-katalog:133033491|980|a
 6. Fra forskning til praksis

  • Bog
  Preben Ulrich Pedersen: Fra forskning til praksis
  61.07 FRA

  Fra forskning til praksis

  2017
  1. udgave, 3. oplag (2022)
  Beskriver hvordan sundhedsfaglig forskning kan omsættes til relevante initiativer i praksis
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:53374611|980|.
  Description: 
  Indholdsfortegnelse: Kvalitetsudvikling gennem klinisk lederskab - Klinisk lederskab (Kompetencer ; Kommunikation ; Kvalitetsudvikling; Ledelse) ; Kvalitetsudvikling gennem klinisk lederskab - Udvikling ved klinisk lederskab (Udvikling af kompetencer hos basispersonale ; Udvikling ved samarbejde mellem teori og praksis ; Udvikling med fokus på ledere ; Nationale strategier for udvikling af klinisk lederskab) ; Evidensbaseret praksis - Indledning (EBP som problemløsende proces ; Udvikling frem til en evidensbaseret praksis) ; Evidensbaseret praksis - Bedst tilgængelig evidens (Effektivitet ; Gennemførlighed ; Passende ; Meningsfuldhed) ; Evidensbaseret praksis - Relevans for praksis ; Evidensbaseret praksis - Tilgængelig ekspertise (Udvikling af ekspertise ; Færdigheder ; Vurderinger ; Evidens på baggrund af erfaringer) ; Evidensbaseret praksis - Patientens præferencer ; Evidensbaseret praksis - EBP på aggregeret niveau ; Evidensbaseret praksis - Evidens på patientniveau (Stil et klinisk spørgsmål ; Søg den bedste evidens til at besvare spørgsmålet ; Vurder kvaliteten af den foreliggende evidens ; Vurder muligheden for et hensigtsmæssigt udfald) ; Klinisk beslutningstagning - Klinisk beslutningstagning som proces (Eksempel på klinisk beslutningstagning ; Sygeplejeprocessens afprøvning i Danmark) ; Klinisk beslutningstagning - Patienters deltagelse i klinisk beslutningstagning (Barrierer for klinisk beslutningstagning ; Patienters deltagelse i klinisk beslutningstagning) ; Klinisk beslutningstagning - Elementer, der indgår i klinisk beslutningstagning (National regulering af sundhedsvæsenet ; Professionens kerneværdier ; personlig viden og holdninger) ; Review-typer - Omfanget af videnskabelig litteratur ; Review-typer - Review-typer ; Review-typer - Organisationer, der arbejder med systematiske reviews (Cochrane Collaboration ; Joanna Briggs Institute ; Campbell Collaboration) ; Review-typer - Systematisk review ; Scoping review - Indledning (Udarbejdelse af scoping review ; Titel ; Baggrund ; Spørgsmål og mål ; Inklusionskriterier ; Studietyper ; Litteratursøgning ; Kortlægning af resultater og dataekstraktion ; Resultater ; Diskussion ; Konklusion) ; Syntese af kvantitative data - Fremgangsmåde ved udarbejdelse af en kvantitativ syntese (Arbejdsprocessen i et kvantitativt review ; Metaanalyse ; Indhold i et Forest plot) ; Systematik review baseret på kvalitative forskningsresultater - Indledning (Metaetnografi ; Metaaggregering) ; Systematik review baseret på kvalitative forskningsresultater - Udarbejdelse af metasyntese (Identificere og afgrænse en klinisk relevant problematik ; Vurdering af de syntetiserede fundes styrke - ConQual) ; Systematisk review baseret på diagnostiske teststudier - Hyppigt anvendte statistiske begreber (Sensitivitet og specificitet ; Prædiktive værdier ; Likelihood ratios ; Receiver Operating Characteristics curce (ROC-kurve) og Area under the curve (AUC) ; Diagnostisk odds ratio (DOR) ; Yderligere læsning) ; Systematisk review baseret på diagnostiske teststudier - Afgrænsning ; Systematisk review baseret på diagnostiske teststudier - Anvendelse af systematisk review om diagnostiske test (Evidens og diagnostiske tests studier) ; Systematisk review baseret på diagnostiske teststudier - Arbejdsprocessen i et systematisk review om diagnostiske test (Fokuserede spørgsmål ; Søgestrategi ; Litteratursøgning ; Kritisk vurdering af inkluderede studier ; Dataekstraktion ; Datasyntese ; Metaanalyse) ; Kliniske retningslinjer - Kliniske retningslinjer i Danmark (Sekretariatet for Referenceprogrammer ; Center for kliniske Retningslinjer ; Nationale kliniske retningslinjer ; Fra Oxford-metoden til GRADE) ; Kliniske retningslinjer - Indhold af en klinisk retningslinje (Graduering af estimater, den samlede evidens (GRADE) ; Evidenstabeller ; Evidensprofiler ; Summary of Findings-tabeller (SoF-tabeller) ; Kliniske retningslinjer - Udarbejdelse af anbefalinger i kliniske retningslinjer (Manglende evidens ; Anbefalingers styrke ; Internationale kliniske retningslinjer ; Bedømmelse og godkendelse) ; Kliniske retningslinjer - Implementering af kliniske retningslinjer ; Kliniske retningslinjer - Monitorering ; Oversættelse af viden og implementering - Kvalitetssikring som metode til oversættelse af viden ; Oversættelse af viden og implementering - Oversættelse af evidens (Oversættelse af evidens gennem uddannelse ; Oversættelse af evidens gennem eksisterende systemer ; Oversættelse af evidens gennem aktive formidlingsprocesser) ; Oversættelse af viden og implementering - Implementering i praksis (Faktorer af betydning for implementering) ; Oversættelse af viden og implementering - Implementering af en konkret anbefaling (Relevans for klinisk praksis ; Forberedelse af implementering ; Monitorering af effekten)
  ISBN no.: 
  9788762816992
  Extent: 
  243 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:53374611|260|a
  Available: 
  870970-basis:53374611|980|a
 7. Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice

  • Bog
  61.707 NUR

  Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice

  2017
  10. edition
  This nursing research textbook continues the expansion of coverage on qualitative research, including important issues for specific qualitative traditions such as ground theory, phenomenology and ethnography
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:52956021|980|.
  Description: 
  På omslaget: International edition
  ISBN no.: 
  9781496308924
  Extent: 
  xiv, 784 sider
  Publisher: 
  Wolters Kluwer
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:52956021|260|a
  Available: 
  830190-katalog:52956021|980|a
 8. Klinisk metode : individuel fornemmelse eller akademisk koncept?

  • Tidsskriftsartikel

  Klinisk metode : individuel fornemmelse eller akademisk koncept?

  Is part of: Dansk veterinærtidsskrift, Årg. 102, nr. 9 (2019), S. 38-41
  Forsøg på at beskrive en fælles klinisk metode, udsprunget af erfaringer fra både dyrlæge- og lægepraksis, undervisning af dyrlæge- og lægestuderende samt en gennemgang af relevant litteratur
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:47131367|980|.
  Extent: 
  S. 38-41
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Dansk veterinærtidsskrift, Årg. 102, nr. 9 (2019)
  Published: 
  870971-tsart:47131367|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47131367|980|a
 9. Sygeplejestuderendes bachelorprojekter kan bidrage til at evidensbasere praksis

  • Tidsskriftsartikel

  Sygeplejestuderendes bachelorprojekter kan bidrage til at evidensbasere praksis

  Is part of: Klinisk sygepleje, Årg. 33, nr. 1 (2019), S. 55-70
  Undersøgelse af de langsigtede virkninger af udviklingssamarbejde efter LbD-modellen (Learning by Development), som er et koncept for sygeplejestuderendes bachelorprojekter som udviklingsprojekter. Med henblik på at finde ud af om denne projektform kan bidrage til at evidensbasere den kliniske praksis og i givet fald hvordan
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:46384342|980|.
  Extent: 
  S. 55-70
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Klinisk sygepleje, Årg. 33, nr. 1 (2019)
  Published: 
  870971-tsart:46384342|260|a
  Available: 
  870971-tsart:46384342|980|a
 10. Klinisk forskning : metodebog for MVU-studerende

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:51984420|980|.
  Description: 
  Indhold: Hvad er forskning og hvorfor forske? ; Evidensbaseret praksis ; Forskningsspørgsmålet ; Forsøgsprotokollen ; Hvilket design til hvilket spørgsmål? ; Litteratursøgning ; Videnskabsetik og lovgivning ; Kvalitativ forskning ; Mixed methods-forskning ; Kliniske forskningsmetoder ; Statistik ; Kvalitetssikringsprojekter ; Projektledelse ; Oversigtsartikler ; Bias - kan man nu tro på det? ; Forberedelse inden konferencen
  ISBN no.: 
  9788777497803
  Extent: 
  139 sider
  Publisher: 
  FADL
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:51984420|260|a
  Available: 
  870970-basis:51984420|980|a