term.subject="for professionsbacheloruddannelse"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Peer feedback - hvorfor og hvordan? : en håndbog til professionsbachelorstuderende

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38721615|980|.
  Description: 
  Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside, Indhold: Hvad er peer feedback, og hvorfor er peer feedback en god idé? ; Hvad kan I som studerende give peer feedback ud fra? ; Feedback og følelser ; Feedbackgiver : hvordan kan du give god feedback? ; Feedbackmodtager : hvordan kan du bruge peer feedback? ; Processer og spilleregler i peer feedback ; Udvikling af peer feedback
  ISBN no.: 
  9788759337271
  Extent: 
  161 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38721615|260|a
  Available: 
  870970-basis:38721615|980|a
 2. Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  Jesper Kjærgaard (f. 1981), Mette Juhl, Bente Appel Esbensen: Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle
  61.4 FOR

  Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Der sigtes på at skærpe den studerendes videnskabelige tankegang med introduktion til både kvantitative og kvalitative metoder med mange illustrative eksempler fra klinikken. Henvender sig til studerende på de sundhedsfaglige professionsuddannelser, f.eks. sygeplejerske, jordemoder, fysio- og ergoterapeut, radiograf eller bioanalytiker
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61342001|980|.
  Contributor: 
  Bente Appel Esbensen
  Description: 
  Indhold: Forskning og forskningsperspektiver (Introduktion til forskning ; Videnskabsteoretiske nøglebegreber ; Forskningsetik og lovgivning) ; Kvantitativ forskning (Introduktion til kvantitativ forskning og epidemiologi ; Epidemiologiske studiedesign ; Teoretiske begreber i epidemiologien ; Statistiske begreber i epidemiologien) ; Kvalitativ forskning (Introduktion til kvalitativ forskning ; Tre kvalitative tilgange ; Datagenerering i kvalitativ forskning ; Analysestrategier ; Evaluering af kvalitative studier) ; Fra den videnskabelige viden til klinisk praksis (Sammenfattende studier ; Kliniske retningslinjer og evidens )
  ISBN no.: 
  9788771188196
  Extent: 
  255 sider
  Publisher: 
  Frydenlund
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61342001|260|a
  Available: 
  870970-basis:61342001|980|a
 3. Strategisk innovationsledelse : om balancen mellem drift og udvikling i offentlige og private organisationer

  • Bog
  60.1 BRI

  Strategisk innovationsledelse : om balancen mellem drift og udvikling i offentlige og private organisationer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan offentlige og private organisationer kan skabe balance mellem drift og udvikling for kontinuerligt at holde sig relevante. Henvender sig til studerende på alle niveauer på professionshøjskolerne og universiteterne. Desuden er bogen tænkt som faglig inspiration til selvstændige rådgivere samt konsulenter og ledere i offentlige og private organisationer
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39545594|980|.
  Description: 
  Indhold: Vejen fra strategi til udviklingsmål (Visionen og strategien rammesætter kravet til balancen ; Hvilke innovationsprioriteter fordres af visionen og strategien? ; Introduktion til balancen mellem drift og udvikling) ; Viden til realisering af udviklingsmål (Organisationsstrukturer, der fremmer balancen mellem drift og udvikling ; Organisatorisk læring bidrager til at skabe balance ; Capacity building som forbedrings orientering ; Innovation capacity building : en balancekunst, der kræver feedback ; Læring på tværs af organisatoriske grænser) ; Realisering af udviklingsmål i praksis
  ISBN no.: 
  9788702334401
  Extent: 
  155 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39545594|260|a
  Available: 
  870970-basis:39545594|980|a
 4. Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

  • Bog
  38.4 FAG

  Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan man kan udvikle styring og fagprofessionel ledelse i en retning, som understøtter en styrket fagprofessionalisme i mødet med borgerne, og hvordan man som fagprofessionel og som leder af fagprofessionelle i højere grad kan balancere behovet for styring og autonomi på socialområdet
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38822195|980|.
  Description: 
  Indhold: Det sociale områdes styrings- og vidensgrundlag (Fra standardisering til fagprofessionel dømmekraft ; Det sociale områdes udfordringer ; Fagprofessionel dømmekraft) ; Et praksiseksempel på kvalificering af fagprofessionel dømmekraft (Vidensamarbejde i sociale indsatser : om fagprofessionelle sammenstød i dokumentationssystemer ; Journalbaseret effektanalyse ; Organisering af fagprofessionel dømmekraft) ; Bedre kobling af ledelse, styring og fagprofessionel dømmekraft (Ledelse, der understøtter fagprofessionel dømmekraft ; Balanceret styring og udvikling af fagprofessionel praksis ; Eftertanke og nye spørgsmål)
  ISBN no.: 
  9788757448320
  Extent: 
  228 sider
  Publisher: 
  Djøf
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38822195|260|a
  Available: 
  870970-basis:38822195|980|a
 5. Teori og praksis i professionsdidaktik : en bog om refleksiv praksislæring

  • Bog
  : Teori og praksis i professionsdidaktik : en bog om refleksiv praksislæring
  37.601 TEO

  Teori og praksis i professionsdidaktik : en bog om refleksiv praksislæring

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Beskrivelse af refleksiv praksislæring som en læringsforståelse og en didaktik, der er skræddersyet til uddannelser, hvor teori/praksisrelationen er afgørende for uddannelsernes relevans og kvalitet. Henvender sig til alle som beskæftiger sig med læring og undervisning i erhvervsakademi- og professionsuddannelse, både undervisere, forskere, studerende og ledere
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:62221151|980|.
  Contributor: 
  Line Helverskov Horn, Peter Møller Pedersen, Marianne Georgsen
  Description: 
  Indhold: Teoretiske begrundelser for og diskussioner af refleksiv praksislæring (Mod en moderne professionsdidaktik / Line Helverskov Horn, Peter Møller Pedersen, Marianne Georgsen. Kernebegreber i refleksiv praksislæring / Thomas Kjærgaard, Camilla Valbak-Andersen, Stine Bylin Bundgaard. Refleksion i professionsuddannelser / Preben Olund Kirkegaard. Refleksiv praksislæring som dannelsestænkning / Peter Møller Pedersen. Professionel dømmekraft og refleksiv praksislæring / Susanne Dau, Ulla Nielsby. Praksisteoretiske perspektiver på refleksiv praksislæring / Camilla Gyldendahl Jensen). Tværgående temaer (Fortællinger og identitetsdannelse / Per Munch, Lene Stumph Nielsen. Tværprofessionelle professionskompetencer / Bolette Rye Mønsted, Jakob Fenger. Cases som refleksive øverum / Stine Bylin Bundgaard, Anne Rosborg Wegener. Feedback og innovativ tænkning / Niels Bech Lukassen. Refleksiv praksislæring i et blended learning-format / Dorthe Geisnæs, Monica Krarup Olesen. Problemorienteret projektarbejde med refleksiv praksislæring / Pia S. Frederiksen ... et al.). Eksemplariske cases (Refleksiv praksislæring i krydsfeltet mellem uddannelse og erhvervsliv / Christian Wahl, Brian Hvarregaard, Per Trosborg. Valgfagsudvikling på to sundhedsuddannelser / Anna Marie Lassen, Martin Færch Andersen. Peerfeedback i pædagoguddannelsen / Kirsten Kofod Hyldahl. Uddannelsesklinik på fysioterapeutuddannelsen / Lise Eckardt Hansen, Niels Martin Brix Jensen, Anna Emilie Livbjerg. Et tværprofessionelt og internationalt undervisningsforløb / Ulla Nielsby, Camilla Rix. Udforskning og læringsspil / Camilla Gyldendahl Jensen, Jannie Dodensig Madsen). Perspektiver (Relationer mellem teori og praksis kan udfordre og perspektivere refleksiv praksislæring / Lars Emmerik Damgaard Knudsen)
  ISBN no.: 
  9788772107745
  Extent: 
  272 sider
  Publisher: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:62221151|260|a
  Available: 
  870970-basis:62221151|980|a
 6. Sundhed, menneske og samfund - i sundhedsarbejde

  • Bog
  61.4 SUN

  Sundhed, menneske og samfund - i sundhedsarbejde

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogen viser, hvordan samfundet sætter rammerne for den sundhedsprofessionelles møde med borgeren
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48441017|980|.
  Contributor: 
  Grit Niklasson
  Description: 
  Indhold: Tine Rostgaard: Velfærdsstaten. Ina Munch: Paradoksale udfordringer i professionelt arbejde med sundhed og sygdom : kulturelle sundheds- og sygdomsopfattelser. Bjarne Bruun Jensen: Sundhedsfremme og forebyggelse. Torben Jørgensen: Folkesundhed. Lars Iversen: Ulighed i sundhed : levevilkår og livsstil. Oline Pedersen: Magtrelationer i sundhedsfaglig velfærdsprofessionel praksis. Ditte Campion: Kønsidentiteter - og betydningen af det sproglige møde. Maja Lundemark Andersen: Empowerment i teori og praksis : udfordringer i velfærdsarbejde. Helle Timm: Patient- og brugerperspektiver. Grit Niklasson: Det sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige arbejdes krydsfelt. Thomas Halfdan Breck: Risikoarbejdets begreber og dilemmaer. Anne Dichmann Sorknæs: Telemedicin. Sundhed og sociale netværk / Charlotte Juul Nilsson og Rikke Lund
  ISBN no.: 
  9788759335147
  Extent: 
  323 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:48441017|260|a
  Available: 
  870970-basis:48441017|980|a
 7. Basal patientsikkerhed

  • Bog
  Solvejg Kristensen, Jan Mainz: Basal patientsikkerhed
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:47750105|980|.
  Description: 
  Afløser: Patientsikkerhed, Indhold: Hvad er patientsikkerhed og risikostyring? ; Hvordan kan man forstå sikkerhed? ; Hvad er lovgrundlaget for patientsikkerhed? ; Hvordan håndteres UTH, og hvad er deres hyppighed? ; Hvordan kan patientsikkerhedsproblemer identificeres i daglig praksis? ; Hvordan kan patientsikkerhed monitoreres? ; Patientsikkerhedskultur - hvad, hvorfor og hvordan? ; Hvordan forbedres patientsikkerheden i dagligdagen? ; Hvordan leder vi patientsikkerhed? ; Patientsikkerhed og økonomi
  ISBN no.: 
  9788762818408
  Extent: 
  214 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:47750105|260|a
  Available: 
  870970-basis:47750105|980|a
 8. Erhvervsjura for de finansielle uddannelser

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48714285|980|.
  Contributor: 
  Bjarke Tinten
  Description: 
  Indhold: Bjarke Tinten: Juridisk metode og retskilder ; Domstolene og procesretlige grundsætninger ; Produktansvar ; Selskabsret ; Markedsføringsret ; E-handelsret ; International privatret ; Insolvensret ; Konkurrenceret ; Arbejdsret ; Persondataret. Kennet Fischer Föh: Aftaleret ; Erstatningsret ; Kreditaftaler ; Forsikring. Køberet / af Kennet Fischer Föh og Helle Næss-Schmidt Risdal. Mitzi Hjuler Jacobsen: Gældsbreve og andre fordringer. Lotte Dupont-Mersing: Handel med fast ejendom ; Kaution. Mille Alberg Skammelsen: Tinglysning ; Pant. Henning Steen Andersen: Familie- og arveret i finansjuridisk perspektiv. Tage Bergsbo: Lejeret
  ISBN no.: 
  9788741278117
  Extent: 
  707 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:48714285|260|a
  Available: 
  870970-basis:48714285|980|a
 9. Digitalisering i offentlig forvaltning

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48898807|980|.
  Contributor: 
  Niels Ejersbo, Jesper Hundebøl, Anja Svejgaard Pors, Lars Hove Sørensen
  Description: 
  Indhold: Offentlig styring i den digitaliserede forvaltning / Anja Svejaard Pors og Niels Ejersbo. Birgit Jæger: Digitalisering af den offentlige sektor i et historisk perspektiv. Lena Kjeldsen: Digital kommunikation og e-demokrati. Lars Hove Sørensen: Implementering af politik i den automatiserede forvaltning. Digitalisering af den offentlige økonomistyring - udvalgte erfaringer fra praksis / Anne Vivian Johnsen og Ronnie Neumann Fløjbo. Gustav Christoffer Jensen: Projektstyring af offentlige digitaliseringsprojekter. Arbejdets forandring i digitaliserede offentlige organisationer / Lise Justesen, Ursula Plesner og Cecilie Glerup. Matilde Høybye-Mortensen: Sagsbehandleres roller i den digitale forvaltning. Rikke Thomsen: Administrationsfaglighed og digitale systemer. Jesper Hundebøl: Teknologiforståelse i digital forvaltning. Brug af big data og kunstig intelligens i den offentlige forvaltning / Nina Rasmussen og Mette Langelund Klit. Britt Vonger: Digital sagsbehandling. Hanne Marie Motzfeldt: Delegation og tilsyn i den digitale forvaltning. Ida Schrøder: Digitalisering af økonomisk ansvar
  ISBN no.: 
  9788759335512
  Extent: 
  311 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:48898807|260|a
  Available: 
  870970-basis:48898807|980|a
 10. Tværprofessionelt samarbejde om inklusion i skolens læringsfællesskaber

  • Bog
  37.1 TVÆ

  Tværprofessionelt samarbejde om inklusion i skolens læringsfællesskaber

  2020
  1. oplag (2020)
  Tværprofessionelt samarbejde om inklusion i folkeskolen behandles ud fra to perspektiver. Hvordan kan samarbejdet forstås og organiseres, når det skal virke i skolens hverdagsliv. Og hvad skal der samarbejdes om, når fokus er at udvikle børns deltagelsesbetingelser i skolen
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38827731|980|.
  Contributor: 
  Ida Schwartz, Gry Tybjerg, Tilde Mardahl-Hansen
  ISBN no.: 
  9788740833249
  Extent: 
  110 sider
  Publisher: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38827731|260|a
  Available: 
  870970-basis:38827731|980|a