term.subject="for socialfaglig uddannelse"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Evidensbaseret praksis : forskning, brugerperspektiv, praksisviden

  • Bog
  : Evidensbaseret praksis : forskning, brugerperspektiv, praksisviden
  38.401 EVI

  Evidensbaseret praksis : forskning, brugerperspektiv, praksisviden

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Samlet indføring i evidensbaseret praksis inden for de social- og sundhedsfaglige professioner. For undervisere og studerende på de social- og sundhedsfaglige uddannelser
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38915851|980|.
  Contributor: 
  Hanne Peoples, Hanne Kaae Kristensen
  Description: 
  EBP: Evidensbaseret praksis, Indhold: Evidensbaseret praksis - den historiske udvikling og centrale begreber / af Hanne Kaae Kristensen & Lisbeth Rosenbek Minet. Borgerperspektiver i evidensbaseret praksis / af Hanne Peoples & Alice Ørts Hansen. Professionelles praksisviden, herunder klinisk ræsonnering / af Tonny Jæger Pedersen & Hanne Kaae Kristensen. Systematisk litteratursøgning af videnskabelige artikler / af Stina Meyer Larsen & Anne-Marie Fiala Carlsen. At udarbejde en CAT baseret på kvantitativ eller kvalitativ forskning / af Stina Meyer Larsen & Hanne Peoples. At integrere forskningsbaseret viden baseret på kvantitative forskningsmetoder i praksis / af Palle Larsen & Tonny Jæger Pedersen. At integrere forskningsbaseret viden baseret på kvalitative forskningsmetoder i praksis / af Hanne Peoples & Hanne Kaae Kristensen. Implementering af EBP i uddannelsesregi / af Hanne Kaae Kristensen & Alice Ørts Hansen. Implementering af EBP i praksis / af Lisbeth Rosenbek Minet & Kamilla Kielsgaard
  ISBN no.: 
  9788762820043
  Extent: 
  274 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38915851|260|a
  Available: 
  870970-basis:38915851|980|a
 2. Gode løsninger på svære sociale problemer

  • Bog
  Dorte Bukdahl: Gode løsninger på svære sociale problemer
  33.9 BUK

  Gode løsninger på svære sociale problemer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om udfordringen i at løse komplekse sociale problemer indenfor de offentlige velfærdsområder, med fokus på at effektstyring og evidens må kombineres med fleksible og pragmatisk tilpassede løsninger, der fx giver mulighed for tilpasning til den enkelte borger eller lokale forhold
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38728385|980|.
  ISBN no.: 
  9788759338568
  Extent: 
  300 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38728385|260|a
  Available: 
  870970-basis:38728385|980|a
 3. Borgerinddragelse i socialt arbejde

  • Bog
  Merete Monrad, Sophie Danneris: Borgerinddragelse i socialt arbejde
  38.42 BOR

  Borgerinddragelse i socialt arbejde

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Borgerinddragelse i den offentlige velfærd byder på mange potentialer, men der er også dilemmaer. Begrebet introduceres og der kastes et kritisk blik på potentialer og dilemmaer, ligesom der indgår eksempler på specifikke udfordringer fra det sociale arbejdes forskellige praksisområder. For studerende og ansatte inden for det sociale område
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61946209|980|.
  Description: 
  Indhold: Udfordringer i borgerinddragelse forskellige kontekster ; Hvad er borgerinddragelse? ; Rammer for borgerinddragelse ; Borgeres handlekraft ; Konkrete strategier til borgerinddragelse
  ISBN no.: 
  9788759337110
  Extent: 
  125 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61946209|260|a
  Available: 
  870970-basis:61946209|980|a
 4. Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

  • Bog
  38.4 FAG

  Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan man kan udvikle styring og fagprofessionel ledelse i en retning, som understøtter en styrket fagprofessionalisme i mødet med borgerne, og hvordan man som fagprofessionel og som leder af fagprofessionelle i højere grad kan balancere behovet for styring og autonomi på socialområdet
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38822195|980|.
  Description: 
  Indhold: Det sociale områdes styrings- og vidensgrundlag (Fra standardisering til fagprofessionel dømmekraft ; Det sociale områdes udfordringer ; Fagprofessionel dømmekraft) ; Et praksiseksempel på kvalificering af fagprofessionel dømmekraft (Vidensamarbejde i sociale indsatser : om fagprofessionelle sammenstød i dokumentationssystemer ; Journalbaseret effektanalyse ; Organisering af fagprofessionel dømmekraft) ; Bedre kobling af ledelse, styring og fagprofessionel dømmekraft (Ledelse, der understøtter fagprofessionel dømmekraft ; Balanceret styring og udvikling af fagprofessionel praksis ; Eftertanke og nye spørgsmål)
  ISBN no.: 
  9788757448320
  Extent: 
  228 sider
  Publisher: 
  Djøf
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38822195|260|a
  Available: 
  870970-basis:38822195|980|a
 5. Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog

  • Bog
  : Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog
  38.401 VID

  Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En indføring i, hvordan videnskabsteori kan anvendes inden for socialt arbejde i såvel projektskrivning som i det sociale arbejdes praksis. Bygger på forskningsprojekter, så læseren får indsigt i nutidige versioner af, hvordan videnskabsteoretiske overvejelser får betydning for refleksioner og erkendelse, der er forbundet med analyseprocesser.
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39552256|980|.
  Contributor: 
  Michael Christensen (f. 1979-07-01)
  Description: 
  Indhold: Skabelse og anvendelse af videnskabelig viden / Nadja Holmgaard Lysen, Michael Christensen. Positivisme - fremstilling af evidens / Jacob Christensen. Kritisk realisme - de underliggende mekanismer og strukturer i samfundet / Stella Mia Sieling-Monas. Eksistentiel fænomenologi - den sansede verden / Casper Feilberg, Maria Appel Nissen. Hermeneutik - forståelse, fortolkning og mening / Michael Christensen. Interaktionisme - hvordan undersøger man mening i interaktion mellem mennesker / Mie Engen. Socialkonstruktivisme - kritisk refleksion og kampen om virkeligheden / Claus Brygger Jacobi. Socialkonstruktivisme - om hvordan sociale problemer bliver til / Anne Marie Villumsen, Rasmus Anker Rysgaard. Poststrukturalismer - forstyrrelser af fastlåste forståelser / Rikke Egaa Jørgensen, Charlotte Rosenberg. Science Technology Studies (STS) - de ikke-menneskelige aktører i socialt arbejde / Matilde Høybye-Mortensen
  ISBN no.: 
  9788759335284
  Extent: 
  252 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39552256|260|a
  Available: 
  870970-basis:39552256|980|a
 6. Socialrådgiveren i frontlinjen : en introduktion til street-level bureaucracy i socialt arbejde

  • Bog
  Anders Bøggild Christensen: Socialrådgiveren i frontlinjen : en introduktion til street-level bureaucracy i socialt arbejde
  38.401 BØG

  Socialrådgiveren i frontlinjen : en introduktion til street-level bureaucracy i socialt arbejde

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan socialrådgiveren i frontlinjen håndterer mødet og samarbejdet med borgerne. Der tages fat i forskellige aspekter af Michael Lipskys teori om street-level bureaucracy i relation til den danske debat, empiri og forskning om socialt arbejde. Henvender sig til socialrådgiverstuderende og praktikere inden for det sociale arbejde
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39545551|980|.
  Description: 
  Indhold: Street-level bureaucracy : et teoretisk perspektiv ; Socialrådgiverens handlingsrum som professionel ; Socialrådgiveren i et krydspres ; Socialrådgiverens faglige skøn og beslutninger ; Supplerende perspektiver : street-level bureaucracy som et åbent perspektiv
  ISBN no.: 
  9788741279473
  Extent: 
  127 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39545551|260|a
  Available: 
  870970-basis:39545551|980|a
 7. Medicinsk sociologi : sociale faktorers betydning for befolkningens helbred

  • Bog
  : Medicinsk sociologi : sociale faktorers betydning for befolkningens helbred
  61.01 MED

  Medicinsk sociologi : sociale faktorers betydning for befolkningens helbred

  2020
  3. udgave, 1. oplag (2020)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48714242|980|.
  Contributor: 
  Rikke Lund
  Description: 
  Indhold: Sygdomsmodeller og helbredsmål / Jakob Bue Bjørner, Charlotte Juul Nilsson og Ulla Christensen. Udvikling i befolkningens alderssammensætning, reproduktion, sygelighed og dødelighed i Danmark / Henrik Brønnum-Hansen, Lone Schmidt og Charlotte Ørsted Hougaard. Social ulighed i sundhed / Ingelise Andersen, Finn Diderichsen og Henrik Brønnum-Hansen. Marie Nørredam: Migration, etnicitet og helbred. Sociale relationer og helbred / Rikke Lund og Charlotte Juul Nilsson. Arbejde og helbred / Kirsten Nabe-Nielsen, Ole Steen Mortensen og Åse Marie Hansen. Naja Hulvej Rod: Stress og helbred. Livsforløb, helbred og aldring / Rikke Lund og Gitte Lindved Petersen. Sundhedsadfærd og livsstil / Ulla Christensen og Christina Schnohr. Forebyggelse og sundhedsfremme / Charlotta Pisinger og Ingelise Andersen
  ISBN no.: 
  9788762819382
  Extent: 
  264 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:48714242|260|a
  Available: 
  870970-basis:48714242|980|a
 8. Familie i medgang og modgang

  • Bog
  30.175 FAM

  Familie i medgang og modgang

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Med udgangspunkt i forskellige vinkler på familielivet, beskrives de problemstillinger, der i dag får opmærksomhed af velfærdsprofessionelle, som hver dag samarbejder med de danske småbørnsfamilier. Henvender sig til studerende på de pædagogiske og social- og sundhedsfaglige professionsuddannelser
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48794106|980|.
  Description: 
  Indhold: Forestillingen om den gode familie ; Dele-, eneforsørger- og solofamilier : mangfoldighed eller almindelighed? ; Udsathed og familieliv ; Familieliv og etnicitet ; Familien mellem samarbejde og intervention
  ISBN no.: 
  9788741278025
  Extent: 
  130 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:48794106|260|a
  Available: 
  870970-basis:48794106|980|a
 9. Prekarisering uden grænser

  • Bog
  33.112 PRE

  Prekarisering uden grænser

  2020
  1. oplag (2020)
  Belysning af prekariseringens konsekvenser og vilkår. Tolv forfattere præsenterer otte konkrete cases, der viser, hvordan prekarisering opleves af mennesker, hvis liv forværres af arbejdsmarkedets forandringer og stigende marginalisering
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38461281|980|.
  Contributor: 
  Dan Hirslund, Julie Rahbæk Møller, Karen Lisa Goldschmidt Salamon
  Description: 
  Indhold: Dan V. Hirslund: Prekarisering i et nationalt og globalt perspektiv : mellem usikkerhed, udsathed og udstødelse. Adrienne Mannov: søfarendes usikkerhed : outsourcing og suverænitet. Nana Vaaben: Skolelærernes tidsrøveri : professioner og reformer. Anne Görlich: Unges uddannelsespligt : ansættelighed og selvregulering. Udstødtes inklusion : socialpolitik som beskæftigelsespolitik / Julie Rahbæk Møller, Jan Bjerregaard og Mikkel Bo Madsen. Astrid Stampe Lovelady: Bygningsarbejdernes dobbeltliv : drømme og udstationering. Karen Lisa Salamon: Videnskabelige nomader : forskningsarbejde og udskillelsesløb. Fagforeningernes interessekonflikter : usikkerhed og repræsentation / Magnus Skovrind Pedersen og Ronnie Taarnborg. Anne-Sofie Lautrup Sørensen: A-kassernes magt : individualisering og kontrol. Jakob Krause-Jensen: Hvor blev det af, det jævne, muntre, virksomme liv på jord?
  ISBN no.: 
  9788793060913
  Extent: 
  233 sider
  Publisher: 
  U Press
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38461281|260|a
  Available: 
  870970-basis:38461281|980|a
 10. Behov indsats takst

  • Bog
  38.43 BRO

  Behov indsats takst

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Bogen giver en grundlæggende indføring i den socialfaglige forhandling, og hvordan den ud fra BIT-modellen kan praktiseres sådan, at det understøtter både lovgivning, faglighed og økonomi
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:47547504|980|.
  Contributor: 
  Malene Bendtsen
  Description: 
  På omslaget: BIT-modellens anvendelse i socialfaglig forhandling
  ISBN no.: 
  9788740444803
  Extent: 
  175 sider
  Publisher: 
  Anne Brorson
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:47547504|260|a
  Available: 
  870970-basis:47547504|980|a