term.subject="for sygeplejerskeuddannelse"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Sygepleje. Bind 4, Akutte tilstande

  • Bog
  61.7 SYG

  Sygepleje. Bind 4, Akutte tilstande

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Lærebøger til sygeplejerskeuddannelsen, struktureret omkring studieordningens centrale begreber: Klinisk beslutningstagen, klinisk lederskab og patientinvolvering. Med cases og refleksionsspørgsmål
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38730754|980|.
  Contributor: 
  Steen Hundborg
  Description: 
  Indhold: Præhospital indsats ; Akut sygepleje i kommunerne ; Sygepleje i fælles akutmodtagelser ; Akut sygepleje til patienten på intensivafsnit ; Sygepleje til den akutte lungepatient ; Sygepleje til patienten med akut hjertesygdom ; Sygepleje til den bevidsthedspåvirkede patient ; Sygepleje og klinisk lederskab i patientforløb ved akutte frakturer ; Sygepleje til den multitraumatiserede patient ; Sygepleje til patienten i shock ; Sygepleje til den akutte endokrinologiske patient ; Sygepleje til den akutte abdominalkirurgiske patient ; Sygepleje til den akutte febrile patient ; Sygepleje til det akut syge barn ; Sygepleje til den hypotermiske patient ; Sygepleje til den akutte psykiatriske patient ; Sygepleje ved akutte gynækologiske og obstetriske tilstande ; Ernæring, medicin og væsker til den akutte patient ; Pårørende i akutte patientforløb
  ISBN no.: 
  9788793810426
  Extent: 
  476 sider
  Publisher: 
  FADL
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38730754|260|a
  Available: 
  870970-basis:38730754|980|a
 2. Sundhedspsykologi i sygeplejen

  • Bog
  : Sundhedspsykologi i sygeplejen
  61.701 SUN

  Sundhedspsykologi i sygeplejen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen giver med afsæt i det praksisnære sygeplejestuderende, sygeplejersker og andre relevante sundhedsfaggrupper et indblik i centrale psykologiske teorier og faktorer, som er relevante for sygeplejepraksis
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61385223|980|.
  Contributor: 
  Steen Hundborg
  Description: 
  Indholdsfortegnelse: Teknologi og rollen som sundhedsprofessionel (Når sundhed og sundhedsadfærd kvantificeres og deles ; Når e-patienten møder sundhedssystemet ; Demokratiseringen af sundhedsinformation ; Konsultation og samtale med e-patienten ; Når e-patienten uddeler stjerner ; Udfordres professionalismen af teknologien?) ; Den biopsykosociale sundhedsmodel (Den biomedicinske sygdomsmodel ; Den biopsykosociale sygdomsmodel ; Common sense-modellen ; Locus of control ; Self-efficacy ; Selvdetermineringsteorien ; Coping ; Et møde mellem to forklaringsmodeller) ; Fra motivation til handling - livsstilsændringens psykologi (To psykologiske systemer påvirker adfærdsændringen ; Motivationens byggesten ; Fra motivation til handling - over tid ; Vaner ; Fristelser og cravings ; Selvkontrol ; Emotioners rolle ved spisning ; Omgivelsernes rolle ved kostændring) ; Den motiverende samtale (Den motiverende samtale i en sygeplejefaglig kontekst ; Hvorfor gør de ikke (bare), som vi siger? ; Den motiverende samtale ; Ånden i den motiverende samtale ; Metoden i den motiverende samtale) ; Tværkulturelt samarbejde (Krop og sjæl i eksil ; Sprogbarrierer og sygdomstolkning ; Den tolkede samtale ; Tværkulturel samskabelse ; Tværkulturelle værktøjer) ; Aldersforskelle: Den ændre patient (Alderisme ; Life script: Betydningen af, hvornår sygdommen rammer ; Ældre patienter ; Opmærksomhedspunkter i kommunikationen med ældre patienter ; Tips til kommunikation med ældre patienter) ; Rusmiddelproblematik i sygeplejerskens arbejde (Kriterier for afhængighed ; Medicin med misbrugspotentiale ; Abstinenssymptomer ; Sammenfald mellem rusmiddelrelaterede lidelser og andre psykiske lidelser ; Mødet med patienten ; Den længerevarende engagement i patienten) ; Angst og angstlidelser (Hvad er følelsen ; Fra hensigtsmæssig til patologisk frygt og angst ; Angstlidelserne ; Udredning og behandling af angstlidelser) ; Depression (Symptomatologi ; Årsagssammenhænge ; Depression i klinisk praksis) ; Kriser ved alvorlig sygdom (Den historiske udvikling af krisebegrebet ; Når patienter er i krise ; Hvordan støtter man en kriseramt patient? ; Når krisen udvikler sig bekymrende) ; Sorg (Hvad er sorg? ; Når sorgen bliver kompliceret ; Videreuddannelse i sorg) ; Den kroniske syge patient (Hvad er kroniske sygdom? ; Den medfølelsesbaserede tilgang til psykologi ; Hvordan reagerer vi på kronisk sygdom?) ; Køn (Køn og middellevetid ; Forekomst af sygdomme, miljø og livsstil ; Dødelighed ; Kønnenes strategi som patienter ; Køn og psykiske lidelser ; Mødet med mandlige og kvindelige patienter ; Opsamlende om adfærd og psykologi) ; Seksualitet (Nye tal på danskernes sexliv ; Seksualitetens funktion ; Skal sundhedsprofessionelle beskæftige sig med patienternes sexliv?) ; Smertepsykologi (Akut smerte og kronisk smerte ; Psykologiske mekanismer ved akutte hhv. kroniske smerter ; Kroniske smerter - en livsomvæltning og et samfundsproblem ; Den kroniske smertepatient ; Psykologiske følgevirkninger ; Vedligeholdende og forstærkende psykologiske faktorer ; At møde et menneske i smerte ; Intervention) ; Alvorligt syge og døende - den palliative indsats (Alvorligt syge døende patienter) ; Neuropsykologi - voksenområdet (Hvad er neuropsykologi? ; Hvad er en neuropsykolog? ; Den neuropsykologiske undersøgelse ; Neuropsykologisk rehabilitering ; Anosognosi - nedsat sygdomserkendelse ; Svære adfærdsforstyrrelser ; Neuropædagogik ; Angst ; Depression) ; Stress og stresshåndtering for sundhedspersonale (Hvad er stress? ; Hvordan påvirker stress helbredet? ; Måling af stress ; Hvor stort er problemet? ; Risikofaktorer ; Hvad beskytter mod stress? ; Stresshåndtering)
  ISBN no.: 
  9788793810532
  Extent: 
  406 sider
  Publisher: 
  FADL
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61385223|260|a
  Available: 
  870970-basis:61385223|980|a
 3. Akut sygepleje

  • Bog
  : Akut sygepleje
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39045613|980|.
  Contributor: 
  Susanne Jastrup
  Description: 
  Indhold: Susanne Jastrup: Den akut og kritisk syge patient. Birgit Refsgaard Iversen: A og B ; luftveje og respiration. C: cirkulation / Mette Wagner og Gitte Juul Hansen. D: bevidsthedsniveau / Christina Østervaang og Jette Littau-Larsen. E: eksponering - sepsis / Vibeke Engell-Sørensen og Lotte Ebdrup. Væske- og transfusionsbehandling / Nanna Houe og Lotte Løntoft Mathiesen. Lone Dragnes Brix: Patienten i det akutte perioperative forløb. Claus Sixtus Jensen: Det akut syge barn. Akut sygdom hos ældre / Merete Gregersen og Jette Lindegaard Pedersen. Anette Østergaard Frostholm: Patientsikkerhed. Akut sygepleje i borgerens eget hjem / Kamilla Kolberg Nielsen og Marie-Luise Petrea Andersen
  ISBN no.: 
  9788762820623
  Extent: 
  271 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39045613|260|a
  Available: 
  870970-basis:39045613|980|a
 4. Sygeplejens superhelte : sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis

  • Bog
  : Sygeplejens superhelte : sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis
  61.701 SYG

  Sygeplejens superhelte : sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  Belysning af sygeplejeteoriens rødder og fortsatte relevans i klinisk sammenhæng. Henvender sig til sygeplejestuderende på grunduddannelsen samt deres undervisere i den teoretiske undervisning og deres vejledere i klinisk praksis
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38667017|980|.
  Contributor: 
  Morten Visby, Bente Martinsen (f. 1966-08-27), Pia Dreyer, Annelise Norlyk
  Description: 
  Indhold: Marit Kirkevold: Sygeplejeteoriens evige aktualitet. Kari Martinsen: Min rejse med Løgstrup - i filosofi og sygepleje. Med Lifeworld-led care i en akutafdeling / af Hanne Mørkenborg Bové og Annelise Norlyk. Med Benner på neurologisk afdeling / af Anita Haahr og Bente Martinsen. Med Meleis på ungeklinik / af Mette Spliid Ludvigsen og Liv Fegran. Med Fundamentals of Care i sygeplejerskeuddannelsen / af Rikke Brændgaard Sørensen, Helle Kronborg Krogsgaard og Siri Lygum Voldbjerg. Med Martinsen på medicinsk afdeling / af Sine Maria Herholdt-Lomholdt og Charlotte Delmar. Med Henderson på intensiv / af Pia Dreyer og Britta Schmidt. Med Orem i et tværsektorielt patientforløb / af Annelise Norlyk og Malene Beck. Fra viden til teori : sygeplejeteorier i historisk perspektiv / af Kirsten Beedholm og Kirsten Frederiksen
  ISBN no.: 
  9788762819962
  Extent: 
  213 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38667017|260|a
  Available: 
  870970-basis:38667017|980|a
 5. Palliation og rehabiliterende palliation

  • Bog
  : Palliation og rehabiliterende palliation
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39536854|980|.
  Contributor: 
  Heidi Bergenholtz, Ingeborg Ilkjær, Charlotte Fabricius Kragh, Jakob Eberhardt
  Description: 
  Indhold: Samfund og rammer (Rehabiliterende palliation til den livstruede patient og familie / af Karin B. Dieperink ... et al. ; Institutionelle rammer og vilkår for koordinering af rehabilitering og palliation / af Eva Jespersen ... et al. ; Heidi Bergenholtz: Den basale palliative indsats på hospitalet. Lisbet Due Madsen: Den specialiserede palliative indsats. Mette Raunkiær: Basal palliativ indsats i den primære sundhedstjeneste) ; Mennesker i palliation (Charlotte Fabricius Kragh: Patientperspektiv på palliation og rehabilitering. Pårørende til alvorligt syge mennesker i rehabiliterende og palliative forløb / af Camilla Bernild og Helle Wendner Vedsegaard ; Palliativ indsats til børn og unge / af Camilla Lykke ... et al.) ; Eksistentielle perspektiver i palliation (Ingeborg Ilkjær: Eksistentiel og åndelig omsorg i palliation. Rikke Vinter Hedensted: Sorg. Ingeborg Ilkjær: Døden. Birthe Ørskov: Etik i palliativ sygepleje) ; Profession (Marianne Spile: Klinisk beslutningstagen og lederskab i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Læringsperspektiver på palliation / af Charlotte Fabricius Kragh og Jesper Grud Rasmussen)
  ISBN no.: 
  9788712059011
  Extent: 
  330 sider
  Publisher: 
  Gad
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39536854|260|a
  Available: 
  870970-basis:39536854|980|a
 6. Håndbog i sygepleje : hæmatologi

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39239507|980|.
  Contributor: 
  Pernille Claudius Welinder
  Description: 
  Indhold: Karakteristika ved hæmatologiske sygdomme ; Hyppigst forekommende hæmatologiske sygdomme ; Hyppige undersøgelser og procedurer ; Hyppigt forekommende tilstande ; Venekatetre ; Behandling af hæmatologiske sygdomme ; Samarbejde med patient og familie
  ISBN no.: 
  9788793590878
  Extent: 
  193 sider
  Publisher: 
  FADL
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39239507|260|a
  Available: 
  870970-basis:39239507|980|a
 7. Grundbog i klinisk psykiatrisk sygepleje

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38730738|980|.
  Contributor: 
  Frederik Alkier Gildberg
  Description: 
  Indhold: Hvad er psykiatri? (Introduktion ; Psykopatologi ; Dobbeltdiagnoser ; Observation af den psykiatriske patient ; Psykiatri og lovgivning ; Journalføring i den psykiatriske sygepleje ; Tvang ud fra et patientperspektiv ; Sygeplejerskens møde med fysisk og psykisk vold i psykiatrien) ; Psykiatrisk sygepleje ( Supervision af psykiatrisk sygepleje ; Relationel psykiatrisk sygepleje : et relationelt anliggende med terapeutisk sigte ; Patient- og pårørendeinddragelse i et politisk- og recoveryorienteret perspektiv ; Børne- og ungdomspsykiatri : et selvstændigt speciale) ; Psykiatriske sygeplejeteorier (En introduktion til personcentreret omsorg i psykiatrisk sygepleje ; Phil Barker : The Tidal Model : anvendelsesmuligheder i en klinisk hverdag ; Empowerment ; Mentaliseringsbaseret terapi ; Guidet Egen-Beslutning : en sygeplejefaglig metode ; Safewards ; Sanseintegration i relation til psykisk sygdom ; At skabe håb og drømme for en bedre fremtid! : er der anden karriere end den moralske for psykiatriske patienter ; Traumebevidst tilgang (TBT))
  ISBN no.: 
  9788793590281
  Extent: 
  428 sider
  Publisher: 
  FADL
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38730738|260|a
  Available: 
  870970-basis:38730738|980|a
 8. Fundamentals of care : en introduktion til begrebsrammen

  • Bog
  61.7 FUN

  Fundamentals of care : en introduktion til begrebsrammen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Letlæst indføring til begrebet fundamentals of care i sygepleje med fokus på den praktiske anvendelse af begrebet gennem eksemplificeringer og øvelser. Bogen henvender sig til studerende på grunduddannelsen, men er også relevant for studerende på andre niveauer samt kliniske sygeplejersker og ledere
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39295113|980|.
  Contributor: 
  Morten Visby, Åsa Muntlin, Eva Jangland
  Description: 
  Indhold: Fundamentals of care - for dig, der er eller er på vej til at blive sygeplejerske / Åsa Muntlin & Alison Kitson. Fundamentals of care - rammens dimensioner med fokus på relationen ; Fundamentals of care - integrering af sygepleje ; Fundamentals of care - kontekst for sygepleje / Eva Jangland & Åsa Muntlin. Åsa Muntlin: Anvendelse inden for akutsygepleje ; At lede sygepleje. Eva Jangland: Anvendelse inden for kirurgisk sygepleje ; Fundamentals of care i din uddannelse. At tage ansvar og drive udviklingen inden for sygepleje / Eva Jangland et al.
  Original title: 
  Fundamentals of care
  ISBN no.: 
  9788702317657
  Extent: 
  182 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39295113|260|a
  Available: 
  870970-basis:39295113|980|a
 9. Refleksion og refleksivitet i sygepleje

  • Bog
  61.701 REF

  Refleksion og refleksivitet i sygepleje

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen beskriver hvad det vil sige at kunne reflektere og forholde sig refleksivt til sygeplejepraksis. Med metoder og modeller til hvordan man arbejder med både skriftlig og mundtlig refleksion samt ideer til hvordan man bruger refleksivitet i praksis
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61348689|980|.
  Description: 
  Indhold: Refleksion (Erkendelsens udvikling ; Perspektiver på refleksion ; Hvorfor refleksion i sygeplejerskens virksomhed? ; Udvalgte teorier om refleksion ; Refleksion som mål og middel ; Refleksionsmodeller og metoder ; Den skriftlige refleksion) ; Refleksivitet (Hvad er refleksivitet? ; Refleksivitet i forskellige sammenhænge ; Refleksivitet i anvendelse)
  ISBN no.: 
  9788759336489
  Extent: 
  126 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61348689|260|a
  Available: 
  870970-basis:61348689|980|a
 10. Håndbog i sygepleje : urologi

  • Bog
  : Håndbog i sygepleje : urologi
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:62156023|980|.
  Contributor: 
  Susanne Vahr Lauridsen
  Description: 
  Indhold: Urinvejenes anatomi og fysiologi ; Mødet med den urologiske patient ; Hyppigste undersøgelser ; Procedurer og teknikker ; Præhabilitering ; Seksuelle problemstillinger ved urologisk behandling ; Forberedelse til stuegang ; Urinvejssten ; Urinvejsinfektioner ; Urininkontinens ; Forstørret prostata ; Prostatakræft ; Blærekræft ; Urostomi ; Nyrekræft ; Testikelkræft ; peniskræft ; Den palliative indsats ; Udskrivelse af patienten ; Rehabilitering
  ISBN no.: 
  9788793810464
  Extent: 
  271 sider
  Publisher: 
  FADL
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:62156023|260|a
  Available: 
  870970-basis:62156023|980|a