term.subject="forskning"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Metoder i klasseromsforskning : forskningsdesign, datainnsamling og analyse

  • Bog
  37.017 MET

  Metoder i klasseromsforskning : forskningsdesign, datainnsamling og analyse

  2021
  1. udgave
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:132638462|980|.
  Contributor: 
  Emilia Andersson-Bakken, Cecilie Pedersen Dalland
  Description: 
  Indhold: Marte Blikstad-Balas og Cecilie Pedersen Dalland: Forskningsdesign - hva må du tenke på når du skal planlegge et forskningsprosjekt? Lisbeth M. Brevik og Nora Elise Hesby Mathé: Mixed methods som forskningsdesign. Emilie Andersson-Bakken og Cecilie Pedersen Dalland: Gjenbruk av kvalitative data i utdanningsforskning. Sigrun Wessel Svenkerud: Intervjuer i klasseromsforskning. Tuva Bjørkvold: Videostimulert intervju. Cecilie Pedersen Dalland, Elisabeth Bjørnestad og Emilie Andersson-Bakken: Observasjon som metode i barnehage- og klasseromsforskning. Marte Blikstad-Balas og Kirsti Klette: Video i klasseromsforskning. Tove Stjern Frønes og Andreas Pettersen: Spørreundersøkelser i utdanningsforskning. Anne Kristine Øgreid: Intervensjonsbegrepet i fire kvalitative forskningsdesign. Ingrid Rodrick Beiler, Lisbeth M. Brevik og Torgeir Christiansen: Skjermopptak som forskningsmetode i og utenfor klasserommet. Cecilie Pedersen Dalland og Silje Hølland: Analyse og kategorisering av videodata. Harald Eriksen og Ingvill Krogstad Svanes: Kategorisering og koding i intervju- og observasjonsforskning. Jonas Bakken og Emilia Andersson_bakken: Innholdsanalyse. Anne Kristine Øgreid: Elevtekster som empirisk materiale i kvalitative studier
  ISBN no.: 
  9788215047508
  Extent: 
  364 sider
  Publisher: 
  Universitetsforlaget
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:132638462|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132638462|980|a
 2. Hvad skal vi med videnskaben?

  • Bog
  19.08 AND

  Hvad skal vi med videnskaben?

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Hvorfor er forskning og ny viden gennem videnskab vigtig? For læsere af videnskabslitteratur og dem med interesse for fx samfund og forskningsverdenen
  Series: 
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38759477|980|.
  ISBN no.: 
  9788793772182
  Extent: 
  67 sider
  Publisher: 
  Information
  Audience: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38759477|260|a
  Available: 
  870970-basis:38759477|980|a
 3. Nøkkelbegreper i utforskende arbeid

  • Bog
  37.145 NØK

  Nøkkelbegreper i utforskende arbeid

  2021
  en praksisnær bok som løfter frem og utdyper nøkkelbegreper knyttet til utforskende arbeid i naturfag.Selv om utforskende arbeid har hatt en sentral plass i norske naturfaglæreplaner siden 2006 og er fremtredende i Fagfornyelsen, er utforskende arbeid fremdeles lite etablert i mange klasserom.Denne boka gir en oversikt over, og kunnskap om, noen sentrale begreper knyttet til utforskende arbeid. Forfatterne ønsker gjennom boka å bidra til et tolkningsfellesskap for lærerstudenter, lærerutdannere, lærere og utdanningsforskere samt inspirere til hvordan man kan jobbe systematisk med disse nøkkelbegrepene i klasserommet.«Nøkkelbegreper i utforskende arbeid» er en kortfattet og lett tilgjengelig bok som bygger på forskning, refleksjoner og praksiseksempler fra norske naturfagklasserom. Boka kan både leses sammenhengende og brukes som oppslagsverk
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:134601515|980|.
  ISBN no.: 
  9788215034126
  Extent: 
  193 sider
  Publisher: 
  Nøkkelbegreper i utforskende arbeid
  Audience: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:134601515|260|a
  Available: 
  830190-katalog:134601515|980|a
 4. Å forske blant barn : kvalitative metoder

  • Bog
  37.24 Å F

  Å forske blant barn : kvalitative metoder

  2021
  Å forske blant barn er en bok om kvalitative forskningsmetoder der forfatterne konkret beskriver hvordan de går frem i sine forskningsprosjekter i ulike barnehager. Leseren kan med andre ord «se over forskerens skulder» og få innblikk i hvordan det teoretiske og metodiske håndverket blir praktisert.Boka favner bredt omkring metodologiske utfordringer og muligheter som oppstår når man som forsker trer inn i små barns hverdagsliv. Enkelte av artiklene handler om hvordan man kan gripe tak i barns opplevelses- og interesseperspektiv. I noen kapitler står de metodiske og etiske utfordringer rundt forskning blant barn i sentrum. Andre igjen drøfter hvordan forskjellige pedagogiske tiltak skaper ulike betingelser for barn i barnehagene.Å forske blant barn er en fagfellevurdert antologi som bidrar med ny kunnskap og innsikt. Boka er aktuell for både forskere og studenter i barnehagelærerutdanningen
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:135043621|980|.
  Contributor: 
  Merete Lund Fasting, Lisbeth Ljosdal Skreland, Jan Kampmann
  Description: 
  Indhold: Jan Kampmann, Merete Lund Fasting og Lisbeth Ljosdal Skreland: Innledning. Lisbeth Ljosdal Skreland og Merete Lund Fasting: Forskerkroppen. Siv Lund: Fysisk aktivt lekende intervju. Dag Øystein Nome: Forskeren-og-kamera, en særegen form for deltagende observasjon. Torild Marie Olsen: Å forske på samtaler i barnehagen - noen metodiske utfordringer. Kari-Mette Walmann Hidle: Mixed methods - strategisk kombinasjon av metoder i et uutforsket felt. Anita Berge: Å kombinere kritisk diskursanalyse og etnografisk metode: felrarbeid i barnehagen med språkbruk og sosiale praksiser i fokus. Else Cathrine Melhuus: Å ta steder på alvor i forskningsfeltet. Soern Finn Menning: Å forbinde begreper og praksiser - videobaserte fokusgruppeintervju. Soern Finn Menning og Jan Kampmann: Når etikken er under press - relasjonsetiske aspekter og overveielser i aktuell etnografisk inspirert barnehageforskning
  ISBN no.: 
  9788202689025
  Extent: 
  164 sider
  Publisher: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Audience: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:135043621|260|a
  Available: 
  830190-katalog:135043621|980|a
 5. Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  • Bog
  : Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab
  61.4 FOR

  Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  2021
  6. udgave, 2. oplag (2022)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39035561|980|.
  Contributor: 
  Anja Marie Bornø Jensen, Signild Vallgårda, Anja Marie Bornø Jensen
  Description: 
  Indhold: Klaus Høyer: Hvad er teori, og hvordan forholder teori sig til metode?. Videnskabsteori og metode / Ivan Lind Christensen og Mette Nordahl Svendsen. Kvalitative interviews / Anja Marie Bornø Jensen, Iben Mundbjerg Gjødsbøl og Ivana Bogicevic. Feltarbejde og deltagerobservation / Tine Tjørnhøj-Thomsen, Susan Reynolds Whyte og Mette Terp Høybye. Participatoriske forskningsmetoder / Mette Kirstine Tørslev og Maria Kristiansen. Introduktion til diskursanalyse / Sniff Andersen Nexø og Søren Rud. Dorthe Brogård Kristensen: Fænomenologi - filosofi, metode og analytisk værktøj. Historiske analyser / Signild Vallgårda og Maria Olejaz. Signild Vallgårda: Sammenlignende undersøgelser. Den epidemiologiske forskningsmetode / Katrine Strandberg-Larsen og Mette Madsen. Mogens Grønvold: Spørgeskemaundersøgelser. Lisbeth B. Knudsen: Registerforskning. Interventionsforskning i en folkesundhedskontekst / Sarah Fredsted Villadsen, Ulla Christensen og Signe Smith Jervelund. Mixed methods / Maria Kristiansen og Anna Vera Jørring Pallesen. Formidling af kvalitative og kvantitative forskningsresultater / Anja Marie Bornø Jensen og Signe Smith Jervelund. Mette Hartlev: Udvalgte love og regler for forskning med mennesker. Hermeneutik : filiosofi, analyse og metode / Loa Kirstine Teglgaard Christensen og Nete Schwennesen. Videnskabs- og teknologistudier-STS / Henriette Langstrup og Sarah Wadmann
  ISBN no.: 
  9788762820906
  Extent: 
  479 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39035561|260|a
  Available: 
  870970-basis:39035561|980|a
 6. Andre verdener : indføring i religionshistorie og religionsfænomenologi

  • Bog
  20.7 AND

  Andre verdener : indføring i religionshistorie og religionsfænomenologi

  2021
  1. udgave
  Summary: En dansk indføring i to grundlæggende grene af religionsvidenskaben: religionshistorie og religionsfænomenologi. Religionshistorien giver en oversigt over religionstyper igennem historien, fra jæger-samler-samfund til nutiden. Religionsfænomenologien belyser de vigtigste religiøse udtryk, som er til stede på tværs af religioner og historiske faser: tegn og sprog, ritualer, rum og steder, materialitet og sociale funktioner og roller
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:132907293|980|.
  Contributor: 
  Marianne Qvortrup Fibiger, Hans J. Lundager Jensen
  ISBN no.: 
  9788791668616
  Extent: 
  286 sider
  Publisher: 
  Univers
  Audience: 
  voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:132907293|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132907293|980|a
 7. Deltagelse gennem legens sprog : en social analyse af børns deltagelse i den selvorganiserede legs legefællesskaber : ph.d.-afhandling

  • Bog
  37.21 BER

  Deltagelse gennem legens sprog : en social analyse af børns deltagelse i den selvorganiserede legs legefællesskaber : ph.d.-afhandling

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:134301031|980|.
  Contributor: 
  Roskilde Universitet Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi
  ISBN no.: 
  9788791362019
  Extent: 
  XI, 258 sider
  Publisher: 
  RUC
  Audience: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:134301031|260|a
  Available: 
  830190-katalog:134301031|980|a
 8. Børnekultur i Danmark 1945-2020

  • Bog
  30.1662 BØR

  Børnekultur i Danmark 1945-2020

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Hvordan blev den nutidige danske børnekultur til? Hvem gik forrest, hvem skabte en børnekulturpolitik og et syn på børns liv og legeuniverser, der stadig holder? Denne gennemresearchede fagbog henvender sig til forskere, fagfolk og andre interesserede i børnekultur fra 1945 til 2020
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38660527|980|.
  Contributor: 
  Merete Dael, Beth Juncker, Jan Helmer-Petersen, Ning de Coninck-Smith, Henriette Ritz Kylmann
  Description: 
  Indhold: Et barndomslandskab under ombygning (Ning de Coninck-Smith: Barndom i bevægelse. Herdis Toft: Leg, legetyper og legeomgivelser. Beth Juncker: Børnesyn under omvæltning). Børnepolitik (Jan Helmer-Petersen: Politik med børn i centrum ; Kulturpolitik i børnehøjde). Et kunstnerisk landskab i opbrud (Karen Esmann Knudsen: Litteratur. Louise Ejgod Hansen: Teater. Dans / Charlotte Svendler og Karen Vedel. Ulrich Breuning: Film. Niels Græsholm: Musik. Nina Sahl: Radio og TV. Kirsten Møller: Billedkunst). Kulturformidling og kulturinstitutioner under pres (Beth Juncker: Formidling? Merete Dael: Formidlingens kunst i daginstitutioner og skoler. Gitte Balling: Formidlingens kunst på folkebiblioteker. Merete Boritz: Formidlingens kunst på museer. Pia Rost Rasmussen: Formidling af arkitektur). En ny medieverden i fremvækst (Mobiler, sociale medier og computerspil / Anne Mette Thorhauge og Carsten Jessen). Børnekultur i det 21. århundrede (Linjer og perspektiver / Merete Dael, Jan Helmer-Petersen og Beth Juncker)
  ISBN no.: 
  9788712060581
  Extent: 
  400 sider
  Publisher: 
  Gad
  Audience: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38660527|260|a
  Available: 
  870970-basis:38660527|980|a
 9. Gjort, lært, klogt : nye metoder til skolens læringsarbejde

  • Bog
  37.12 GJO

  Gjort, lært, klogt : nye metoder til skolens læringsarbejde

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Lærerstuderende, lærere og skoleledere får her en tankevækkende og meget interessant bog, der sætter fokus på lærerens og lederens læringskompetencer
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38621084|980|.
  Contributor: 
  Elisa Nadire Caeli
  Description: 
  Indhold: Tid til undren og refleksion ; Forske i egen praksis ; Udviklingsvejvisere ; Metaforer i hverdagslivet ; Uden mål farer du aldrig vild ; At kalde på de hvide svaner
  Original title: 
  Gjort, lært, lurt
  ISBN no.: 
  9788772041773
  Extent: 
  143 sider
  Publisher: 
  Klim
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38621084|260|a
  Available: 
  870970-basis:38621084|980|a
 10. Forskningsinterview : en praktisk og metodisk introduktion

  • Bog
  Anne Mette Møller (f. 1981-08-31), Gitte Sommer Harrits: Forskningsinterview : en praktisk og metodisk introduktion
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38744194|980|.
  Description: 
  Indhold: Før du går i gang med interview ; Hvordan sikres kvalitet? ; Udvælgelse, relation og kontakt til interviewpersoner ; Interviewguide ; Interviewsituationen ; Analyse og fortolkning
  ISBN no.: 
  9788757446067
  Extent: 
  224 sider
  Publisher: 
  Djøf
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38744194|260|a
  Available: 
  870970-basis:38744194|980|a