term.subject="indlæringspsykologi"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. 15 aktuelle læringsteorier

  • Bog
  37.01 15

  15 aktuelle læringsteorier

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  15 centrale artikler af de senere års mest betydningsfulde internationale læringsteoretikere med relation til skolelæring, ungdomslæring, voksenlæring, uddannelseslæring, læring i arbejdslivet og mere bredt om læring i det hele taget
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:46314484|980|.
  Contributor: 
  Knud Illeris, Knud Illeris
  Description: 
  Bygger på: Contemporary theories of learning, Indhold: Knud Illeris: Læringsteoriens elementer : hvordan hænger det hele sammen?. Peter Jarvis: At blive en person i samfundet : hvordan bliver man sig selv?. Peter Alheit: Biografisk læring : inden for den nye diskurs om livslang læring. Bente Elkjær: Pragmatisme : læring som kreativ fantasi. Howard Gardner: Intuitiv læring og skolelæring. Mark Tennant : Selvets livshistorie. Sharan B. Merriam: Voksenlæringsteori : udvikling og fremtidsmuligheder. Jack Mezirow: Transformativ læring : overblik, svar på kritik, nye perspektiver. At leve, lære og arbejde i senmoderniteten : læring med henblik på arbejdslivet / Danny Wildemeersch, Veerle Stroobants og Marc Jans. Thomas Ziehe: Mentalitetsændringer blandt unge. En læringsmodel : optimering af læringsstrategiernes effektivitet / John Hattie og Gregory Donoghue. Carolyn Jackson: Læringens følelsesdimension. Praksisfællesskaber og læringslandskaber : rammer for en social læringsteori / Etienne Wenger-Trayner og Beverly Wenger-Trayner. Per-Erik Ellström: Læring i spændingsfeltet mellem produktionens og udviklingens logik. Gert Biesta: En indvending mod læringens politik
  ISBN no.: 
  9788759331361
  Extent: 
  278 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:46314484|260|a
  Available: 
  870970-basis:46314484|980|a
 2. Læring mellem udvikling og tilpasning : kritiske og afklarende bidrag 2007-2018

  • Bog
  Knud Illeris: Læring mellem udvikling og tilpasning : kritiske og afklarende bidrag 2007-2018
  37.01 ILL

  Læring mellem udvikling og tilpasning : kritiske og afklarende bidrag 2007-2018

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  16 artikler om emner og problemstillinger i relation til, hvordan menneskelig læring fungerer, især inden for skole- og uddannelsesområderne
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:46314549|980|.
  Description: 
  Indhold: Læringsforståelsen som helhed (Læringsteoriernes historiske udvikling ; Livslang læring som en psykologisk proces ; Om dannelse og meningsfuld læring ; Kompetencetænkning i vidensøkonomien) ; Læringsformer og ikke-læring (Læring og kognition ; Læringsmiljø skal skabes - motivation skal findes ; Transfer af læring ; Ni teorier om transformativ læring og en generel konklusion ; Transformativ læring og identitet) ; Læring i forskellige sammenhænge (Voksnes læring ; Læring på arbejdspladsen ; Pædagogiske tilgange til arbejdsrelateret læring - med særligt henblik på kortuddannede) ; Læring og samfund (Basal læringsforståelse og aktuel uddannelsespolitik ; Inklusion og eksklusion i konkurrencestatens skole ; Læring i bæredygtighed) ; Afrunding (Udviklingen af en omfattende og sammenhængende teori om læring)
  ISBN no.: 
  9788759333518
  Extent: 
  252 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:46314549|260|a
  Available: 
  870970-basis:46314549|980|a
 3. Elevens læring og dannelse : fem læringspsykologiske forståelser af motivation, identitet, læring og dannelse

  • Bog
  37.1 ELE

  Elevens læring og dannelse : fem læringspsykologiske forståelser af motivation, identitet, læring og dannelse

  2018
  1. udgave, 2. oplag (2020)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:54659024|980|.
  Contributor: 
  Jørn Bjerre (f. 1969), Søren Pjengaard
  Description: 
  Indhold: Introduktion (Søren Pjengaard: Præsentation af en læringskapsel. Almen dannelse som sigtepunkt i læreruddannelsen / Søren Pjengaard og Benedikte Vilslev Petersen). At undersøge virkeligheden gennem cases (Søren Pjengaard: Cases som undersøgelsestilgang ; Fire cases fra forskellige læreres praksis). Kognitiv psykologi og forståelser af elevers læring og dannelse (Jørn Bjerre: Kognitive teorier om motivation, identitet, læring og dannelse ; Socialkognitive teorier om motivation, identitet, læring og dannelse). Adfærds- og neopositivistisk psykologi og forståelser af læring og dannelse (Niels Egelung: Adfærdspsykologiske teorier og den aktuelle neopositivistiske pædagogiske psykologi ; Neopositivistiske teorier om motivation, identitet, læring og dannelse). Psykodynamisk psykologi og forståelser af elevers læring og dannelse (Relationers betydning for elevens læring og dannelse ; Psykodynamiske teorier om motivation, identitet, læring og dannelse / Bo Birk Nielsen og Andreas Mikael Fonfara. Jan Tønnesvang: Vitaliseringspsykologi og teori om motivation, identitet, læring og dannelse). Sociokulturel psykologi og forståelser af elevers læring og dannelse (Lene Tanggaard: Situerede teorier om motivation, identitet, læring og dannelse. Kulturhistoriske teorier om motivation, identitet, læring og dannelse / Søren Pjengaard og Volker Bunzendahl). Eksistenspsykologi og forståelser af elevers læring og dannelse (Søren Pjengaard: Klassisk eksistenspsykologi og teorier om motivation, identitet, læring og dannelse. Mads Hermansen: Narrativ psykologi og teorier om elevers motivation, identitet, læring og dannelse). Læring og dannelse (Søren Pjengaard: Vidensskabelse gennem skolens praksis ; Afsluttende uvidenskabeligt efterskrift med fokus på refleksiv praksislæring)
  ISBN no.: 
  9788771606409
  Extent: 
  342 sider
  Publisher: 
  Dafolo
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:54659024|260|a
  Available: 
  870970-basis:54659024|980|a
 4. Medieret læring og hjernens forandringsevne : om Reuven Feuersteins læringsteori og metode til forbedret kognition

  • Bog
  37.01 MED

  Medieret læring og hjernens forandringsevne : om Reuven Feuersteins læringsteori og metode til forbedret kognition

  2017
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Præsentation af den nyeste viden om forholdet mellem hjerne, udvikling og læring med udgangspunkt i Reuven Feuersteins forskningsresultater samt indføring i mediering som læringsmetode
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:53604773|980|.
  Contributor: 
  Shmuel Feuerstein, Joachim Wrang
  Description: 
  Indhold: Medieret læringserfaring og teorien om strukturel kognitiv modificerbarhed ; Definition og beskrivelse af medieret læringserfaring ; Anvendelser af MLE ; Medieret læringserfaring og forandringens natur ; Kilder til støtte for teorien om strukturel kognitiv modificerbarhed ; Materialisme, tankens kraft, spejlneuroner og kognitiv modificerbarhed ; Hvordan medieret læringserfaring skaber strukturel kognitiv modificerbarhed ; Hvordan gøres MLE effektiv? - sammenfatning og syntetisering ; Brug af spørgsmål som en grundlæggende mekanisme ved MLE ; Medieret læringserfaring og Generation Y : implikationer for forældre og lærere
  Original title: 
  Changing minds and brains
  ISBN no.: 
  9788771603774
  Extent: 
  262 sider
  Publisher: 
  Dafolo
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:53604773|260|a
  Available: 
  870970-basis:53604773|980|a
 5. Lad hjernen styre i skolen : børn har brug for dig, når de skal lære

  • Bog
  13.14 LAD

  Lad hjernen styre i skolen : børn har brug for dig, når de skal lære

  2015
  1. udgave, 1. oplag (2015)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:51928350|980|.
  Contributor: 
  Lone Østerlind
  Description: 
  Indhold: Børn efterligner ; Hvad Peter Plys vidste ; Nøgensneglens hemmelighed ; Du er medskabende! ; Sproget skærper evnen til at tænke ; Miraklet i Markaryd ; Den pædagogiske kontrakt ; Arbejdssejrens sødme ; Fortællingens magi ; Langsommere, men klogere end computeren ; Men hvad med mig, der ikke passer ind? ; Intelligens er ikke nok ; Hjernen er en del af kroppen ; Sol og søvn øger hjernens kapacitet ; Børn med sukkerhjerne ; Hjernen får et kick ; Mere opkvalificering! ; Luk klasseværelserne op! ; Matematik er mere end at regne ; At læse er ikke det samme som at forstå ; Ret mig, hvis jeg tager fejl ; Alle kan komme tættere på flow
  Original title: 
  Hjärnkoll på skolan
  ISBN no.: 
  9788771582680
  Extent: 
  179 sider
  Publisher: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:51928350|260|a
  Available: 
  870970-basis:51928350|980|a
 6. Læring

  • Bog
  Knud Illeris: Læring
  37.01 ILL

  Læring

  2015
  3. udgave, 1. oplag (2015)
  Helhedsorienteret læringsforståelse med indføring i både den traditionelle og den nyeste danske og udenlandske læringsforskning. Om læringens processer og dimensioner, forskellige læringstyper og blokeringer mod læring. Med inddragelse af en række emner, som er centrale i forhold til en dækkende læringsforståelse
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:51704851|980|.
  ISBN no.: 
  9788759321621
  Extent: 
  338 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:51704851|260|a
  Available: 
  870970-basis:51704851|980|a
 7. Den lærende hjerne : hvad hjerneforskningen kan fortælle pædagogikken

  • Bog
  13.14 LÆR

  Den lærende hjerne : hvad hjerneforskningen kan fortælle pædagogikken

  2007
  1. udgave, 6. oplag (2014)
  Om forholdet mellem hjernevidenskab, læring og skolegang. Beskrivelse af, hvordan og hvornår hjernen lærer, og hvordan denne viden kan inddrages i pædagogiske principper og daglig pædagogisk praksis
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:27069894|980|.
  Contributor: 
  Sarah-Jayne Blakemore, Uta Frith
  Description: 
  Indhold: Hjernens tidlige udvikling ; Ord og tal i den tidlige barndom ; Den matematiske hjerne ; Den læsende hjerne ; Læseindlæring og læsevanskeligheder ; Forstyrrelser i social-emotionel udvikling ; Unges hjerner ; Livslang læring ; Læring og hukommelse ; Forskellige måder at lære på ; Maksimering af hjernens læringsevner
  Original title: 
  The learning brain
  ISBN no.: 
  9788777061479
  Extent: 
  296 sider
  Publisher: 
  Dansk psykologisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:27069894|260|a
  Available: 
  870970-basis:27069894|980|a
 8. Teorier om læring : en læringspsykologisk antologi

  • Bog
  37.01 TEO

  Teorier om læring : en læringspsykologisk antologi

  2007
  1. udgave, 1. oplag (2007)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:26907578|980|.
  Description: 
  Indhold: Spor og traditioner i læring (Peter Berliner: Adfærdspsykologi og læring. Kirsten Grønbæk Hansen: Læring og kognition. Gregory Bateson - systemisk læringsteori / af Tina B. Keiding og Erik Laursen. Mogens Pahuus: Læring - i et humanistisk perspektiv) ; Læring som konstruktion og som narrativ (Søren Dupont: Jerome Bruner og socialkonstruktivisme. Finn Collin: Konstruktivistisk erkendelsesteori. Allan Holmgren: Læring i et radikalt refleksivt narrativt perspektiv) ; Læring, kontekst og samfund (Stig Broström: Læring og den kulturhistoriske skole. Dion Sommer: Barndomspsykologiens læringssyn. Kulturlig læring - det første skridt / af Tia Hansen og Kristine de López) ; Viden, intuition og læring (Lars Qvortrup: Læring i et vidensperspektiv : læringens mysterium og former. Jens Christian Jacobsen: Planlagt spontanitet - om lærerens intuitive læring) ; Et helhedssyn på læring (Tom Ritchie: Om Illeris' læringsteori)
  ISBN no.: 
  9788778422088
  Extent: 
  288 sider
  Publisher: 
  Billesø & Baltzer
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:26907578|260|a
  Available: 
  870970-basis:26907578|980|a
 9. Towards a comprehensive theory of human learning

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:43991280|980|.
  ISBN no.: 
  9780415355414, 9780415355407, 0415355419, 0415355400
  Extent: 
  xiii, 218 sider
  Publisher: 
  Routledge
  Audience: 
  voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:43991280|260|a
  Available: 
  870970-basis:43991280|980|a
 10. Contemporary theories of learning : learning theorists ... in their own words

  • Bog
  37.01 CON

  Contemporary theories of learning : learning theorists ... in their own words

  2009
  reprinted
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:44949725|980|.
  Contributor: 
  Knud Illeris
  Description: 
  Indhold: Knud Illeris: A comprehensive understanding of human learning. Peter Jarvis: Learning to be a person in society : learning to be me. Robert Kegan: What "form" transforms? : a constructive-developmental approach to transformative learning. Yrjö Engeström: Expansive learning: toward an activity-theoretical reconceptualization. Bente Elkjaer: Pragmatism: a learning theory for the future. Jack Mezirow: An overview on transformative learning. Howard Gardner: Multiple approaches to understanding. Peter Alheit: Biographical learning : within the new lifelong learning discourse. John Heron: Life cycles and learning cycles. Mark Tennant: Lifelong learning as a technology of the self. Jerome Bruner: Culture, mind, and education. Robin Usher: Experience, pedagogy, and social practices. Thomas Ziehe: "Normal learning problems" in youth : in the context of underlying cultural convictions. Jean Lave: The practice of learning. Etienne Wenger: A social theory of learning. Transitional learning and reflexive facilitation : the case of learning for work / Danny Wildemeersch, Veerle Stroobants
  ISBN no.: 
  9780415473446, 9780415473439
  Extent: 
  viii, 235 sider
  Publisher: 
  Routledge
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:44949725|260|a
  Available: 
  870970-basis:44949725|980|a