term.subject="klinisk praksis"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Sygeplejens superhelte : sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis

  • Bog
  : Sygeplejens superhelte : sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis
  61.701 SYG

  Sygeplejens superhelte : sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  Belysning af sygeplejeteoriens rødder og fortsatte relevans i klinisk sammenhæng. Henvender sig til sygeplejestuderende på grunduddannelsen samt deres undervisere i den teoretiske undervisning og deres vejledere i klinisk praksis
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38667017|980|.
  Contributor: 
  Morten Visby, Bente Martinsen (f. 1966-08-27), Pia Dreyer, Annelise Norlyk
  Description: 
  Indhold: Marit Kirkevold: Sygeplejeteoriens evige aktualitet. Kari Martinsen: Min rejse med Løgstrup - i filosofi og sygepleje. Med Lifeworld-led care i en akutafdeling / af Hanne Mørkenborg Bové og Annelise Norlyk. Med Benner på neurologisk afdeling / af Anita Haahr og Bente Martinsen. Med Meleis på ungeklinik / af Mette Spliid Ludvigsen og Liv Fegran. Med Fundamentals of Care i sygeplejerskeuddannelsen / af Rikke Brændgaard Sørensen, Helle Kronborg Krogsgaard og Siri Lygum Voldbjerg. Med Martinsen på medicinsk afdeling / af Sine Maria Herholdt-Lomholdt og Charlotte Delmar. Med Henderson på intensiv / af Pia Dreyer og Britta Schmidt. Med Orem i et tværsektorielt patientforløb / af Annelise Norlyk og Malene Beck. Fra viden til teori : sygeplejeteorier i historisk perspektiv / af Kirsten Beedholm og Kirsten Frederiksen
  ISBN no.: 
  9788762819962
  Extent: 
  213 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38667017|260|a
  Available: 
  870970-basis:38667017|980|a
 2. Fundamentals of care : klinik, uddannelse, ledelse og forskning

  • Bog
  61.7 FUN

  Fundamentals of care : klinik, uddannelse, ledelse og forskning

  2021
  1. udgave, 3. oplag (2022)
  Beskrivelse af tendens i sygepleje, som udspringer af international dokumentation for mangelfuld sygepleje - især i forhold til patienter og borgeres fundamentale behov. Bogen henvender sig til sygeplejersker på alle niveauer og inden for alle virkeområder. Det gælder kliniske sygeplejersker, ledere, undervisere og forskere, samt bachelor-, master- og kandidatstuderende
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39030519|980|.
  Contributor: 
  Morten Visby, Mette Grønkjær, Ingrid Poulsen (f. 1956-12-05), Tove Lindhardt Damsgaard
  Description: 
  Indhold: Præsentation af begrebsrammen FoC / Britt Laugesen ... et al. FoC og sygeplejeteori / Rebecca Feo ... et al. FoC i et tværinstitutionelt samarbejde / Mette Grønkjær ... et al. FoC som værktøj til sygeplejefaglig ledelse / Majbritt Bøgh Riis og June Chalotte Korup. FoC i sygeplejerskeuddannelsen / Siri Lygum Voldbjerg, Britt Laugesen og Iben Bøgh Bahnsen. Barrierer for FoC i klinisk praksis / Signe Eekholm og Tove Lindhardt. Potentiale for FoC i en tværfaglig praksis / Marianne Brostrup Sachs og Ingrid Poulsen. FoC som redskab til styrkelse af fagidentitet / Simone Kellenberger, Tove Kilde og Lena Aadal. FoC som redskab til evidensbaseret sygepleje / Preben Ulrich Pedersen og Marianne W. Nørgaard. Jette Christiansen: FoC som værdigrundlag i psykiatrien. FoC som arbejdsredskab i kommunal sygepleje / Vibeke Høgh og Mette Geil Kollerup
  ISBN no.: 
  9788762820074
  Extent: 
  247 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39030519|260|a
  Available: 
  870970-basis:39030519|980|a
 3. Fundamentals of care : en introduktion til begrebsrammen

  • Bog
  : Fundamentals of care : en introduktion til begrebsrammen
  61.7 FUN

  Fundamentals of care : en introduktion til begrebsrammen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Letlæst indføring til begrebet fundamentals of care i sygepleje med fokus på den praktiske anvendelse af begrebet gennem eksemplificeringer og øvelser. Bogen henvender sig til studerende på grunduddannelsen, men er også relevant for studerende på andre niveauer samt kliniske sygeplejersker og ledere
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39295113|980|.
  Contributor: 
  Morten Visby, Åsa Muntlin, Eva Jangland
  Description: 
  Indhold: Fundamentals of care - for dig, der er eller er på vej til at blive sygeplejerske / Åsa Muntlin & Alison Kitson. Fundamentals of care - rammens dimensioner med fokus på relationen ; Fundamentals of care - integrering af sygepleje ; Fundamentals of care - kontekst for sygepleje / Eva Jangland & Åsa Muntlin. Åsa Muntlin: Anvendelse inden for akutsygepleje ; At lede sygepleje. Eva Jangland: Anvendelse inden for kirurgisk sygepleje ; Fundamentals of care i din uddannelse. At tage ansvar og drive udviklingen inden for sygepleje / Eva Jangland et al.
  Original title: 
  Fundamentals of care
  ISBN no.: 
  9788702317657
  Extent: 
  182 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39295113|260|a
  Available: 
  870970-basis:39295113|980|a
 4. Jobb kunnskapsbasert! : en arbeidsbok

  • Bog
  61.701 JOB

  Jobb kunnskapsbasert! : en arbeidsbok

  2021
  3. utg.
  Arbeidsboken "Jobb kunnskapsbasert!" gir en innføring i kunnskapsbasert praksis og viser hvordan helsearbeidere kan bli bedre til å etterspørre, finne og bruke kvalitetsvurdert forskning i fagutøvelsen. Kunnskapsbasert praksis kan ses som en prosess i flere trinn. Boken følger trinnene og har øvingsoppgaver rettet mot hvert trinn. Underveis blir leseren oppfordret til å se videoer, høre podkaster eller lese artikler som utdyper ulike temaer som blir tatt opp. Ved hjelp av en egen læringsressurs og QR-koder i boken vil leseren lett få tilgang til de ressursene det henvises til. Boken retter seg mot studenter innen sykepleie og andre helsefag på bachelor- og masternivå. Den er aktuell også for ansatte i helsetjenestene som ønsker å styrke sin kompetanse i kunnskapsbasert praksis.
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:132992991|980|.
  Description: 
  Indhold: Hva er kunnskapsbasert praksis? ; Spørsmålsformulering ; Litteratursøk ; Kritisk vurdering ; Anvendelse ; Evaluering ;Tips til oppgaveskrivning; PICO- og PICo-skjemae; Ordliste
  ISBN no.: 
  9788202688080
  Extent: 
  218 s.
  Publisher: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:132992991|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132992991|980|a
 5. Verdighet og sårbarhet : en vitenskapelig antologi

  • Bog
  61.01 VER

  Verdighet og sårbarhet : en vitenskapelig antologi

  2020
  Summary: Boken belyser verdighet hos sårbare grupper i helsetjenesten. Antologien innleder med et kapittel om ulike teoretiske perspektiver på verdighet. Videre omhandles temaer som opplevd verdighet hos mennesker med demens, eldre, barn, innvandrerkvinner, pårørende, selvmordsnære og døende. Bidragene i antologien springer ut av forskning på ulike deler av klinisk praksis - sykehjem, hjemmebasert omsorg, ulike enheter i somatiske og psykiatriske sykehus, prehospitale tjenester samt rehabilitering. Målgruppene for antologien er vitenskapelig ansatte ved helsefagutdanninger ved universiteter og høgskoler, klinikere, samt master- og ph.d.-studenter i helsevitenskap. Bachelorstudenter vil også kunne ha nytte av antologien
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:127058237|980|.
  Contributor: 
  Dagfinn Nåden, Vibeke Lohne
  Description: 
  Med litteraturhenvisninger og index
  ISBN no.: 
  9788205513921
  Extent: 
  211 sider
  Publisher: 
  Gyldendal
  Audience: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:127058237|260|a
  Available: 
  830190-katalog:127058237|980|a
 6. Sådan kan kvalitetsudvikling blive en naturlig del af klinisk praksis

  • Tidsskriftsartikel

  Sådan kan kvalitetsudvikling blive en naturlig del af klinisk praksis

  Is part of: Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen online, Årg. 97, nr. 3 (2021),
  På Bornholms Hospital har man inddraget hele organisationen i kvalitetsudviklingen, så arbejdet er blevet en mere målrettet og naturlig del af den kliniske praksis
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:39233959|980|.
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen online, Årg. 97, nr. 3 (2021)
  Published: 
  870971-tsart:39233959|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39233959|980|a
 7. Bivirkninger ved en psykosocial psykiatri-kritik

  • Tidsskriftsartikel

  Bivirkninger ved en psykosocial psykiatri-kritik

  Is part of: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 18 , nr. 34 (2021),
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:134357452|980|.
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 18 , nr. 34 (2021)
  Published: 
  870971-tsart:134357452|260|a
  Available: 
  870971-tsart:134357452|980|a
 8. Use of online material in teaching general pratice

  • Tidsskriftsartikel

  Use of online material in teaching general pratice

  Is part of: Læring og medier online, Årg. 14, nr. 24 (2021),
  I kurset på almen medicin ved Københavns Universitet optager de studerende video af deres konsultationer i almen praksis, og videokonsultationer med skuespillere og praktiserende læger bliver produceret for at understøtte undervisningen
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:134687282|980|.
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Læring og medier online, Årg. 14, nr. 24 (2021)
  Published: 
  870971-tsart:134687282|260|a
  Available: 
  870971-tsart:134687282|980|a
 9. Behandlerperspektivet på svær mental lidelse

  • Tidsskriftsartikel

  Behandlerperspektivet på svær mental lidelse

  Is part of: iPraksis, Årg. 8, nr. 4 (2021), S. 26-31
  Om mødet med patienten med psykisk sygdom i almen praksis
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:61839941|980|.
  Extent: 
  S. 26-31
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  iPraksis, Årg. 8, nr. 4 (2021)
  Published: 
  870971-tsart:61839941|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61839941|980|a
 10. Undersøgelsesmetoder i sundhedsfagligt arbejde : en grundbog

  • Bog
  61.3 UND

  Undersøgelsesmetoder i sundhedsfagligt arbejde : en grundbog

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Metoder til at identificere, analysere, udvikle og forbedre den kliniske praksis
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:47035171|980|.
  Contributor: 
  Jesper Frederiksen (f. 1969-01-07), Niels Sandholm Larsen
  Description: 
  Indhold: Klinisk arbejde og metodisk undersøgelse / af Niels Sandholm Larsen og Jesper Frederiksen. Undersøgelse af det enkelte menneskes subjektivitet (Narrativ metode - arbejdet med lidelseshistorier og fortællingens kraft / af Lisa Dahlager og Christel Trøstrup. Kropsfænomenologisk metode - adgang til indsigt i livsverdenen i arbejdet med immobilitet / af Stine Klein Degerbøl og Henriette Nikolaisen. Kim Jørgensen: Hermeneutisk metode - fortolkning af udtryk gennem kommunikation om personer med en psykisk lidelse). Undersøgelse af de sociale relationer og sociale forhold (Jesper Frederiksen: Dokumentanalyse - ny indsigt i indrapportering af utilsigtede hændelser ved medicineringsfejl i sektorovergange. Carsten Juul Jensen: Deltagerobservation - hverdagsligvet på medicinske afsnit. Fokusgruppeinterview / af Helle Mather og Niels Sandholm Larsen). Undersøgelse af de eksisterende forhold og målbare fakta (Solveig Fjordside: Systematisk litteraturstudie - viden om betydningen af mundpleje. Kamila Adellund Holt: Statistisk analyse - eksisterende kliniske data om stomipleje. Gregers Winding Munch: Eksperimentel metode - indsamling af viden ved genoptræningsforløb). Produktion af systematisk viden i det sundhedsprofessionelle arbejde / af Jesper Frederiksen og Niels Sandholm Larsen
  ISBN no.: 
  9788759332009
  Extent: 
  215 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:47035171|260|a
  Available: 
  870970-basis:47035171|980|a