term.subject="kommuner"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Sygepleje i det nære sundhedsvæsen

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:62142367|980|.
  Contributor: 
  Malene Beck, Ulla Skjødt (f. 1960), Inge Jekes (f. 1960)
  Description: 
  Indhold: Den organisatoriske rammesætning for sygepleje i kommunerne (Fra landsygepleje til sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Ulla Skjødt. Standardisering som redskab i organiseringen af sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Ulla Skjødt. Lovgivning som ramme for den kommunale sygepleje / Inge Jekes. Værgemål, fremtidsfuldmagter og magtanvendelse / Kent Kristensen). Ledelse og koordinering af borgerens sygdomsforløb med respekt for borgeren som menneske (Ledelse og koordinering af sygeplejen til borgere i det nære sundhedsvæsen / Inge Jekes. Det tværsektorielle samarbejde : en udfordring i det nære sundhedsvæsen / Ditte Høgsgaard. Individuel og organisatorisk læring i praksis / Jonas Sprogøe). Sygepleje mellem brugerorientering og den svækkede borger (Telemedicinsk sygepleje / Anne Dichmann Sorknæs. Selvbestemmelse og selvansvarlighed for borgeren / Annie Petrea Gissing. Om at være nær pårørende til et menneske med demens / Kirsten Teglgaard Lund. Frivillighed i det nære sundhedsvæsen / Ditte Marie Popp Mathiesen). Klinisk sygepleje i det nære sundhedsvæsen i samspil med borgeren (Sygepleje og koordinering i det nære sundhedsvæsen, når demens bliver en del af livet / Lotta Bojesen. Sygepleje til borgere med livslang sygdom : perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse / Grete Bækgaard Thomsen. Tidlig opsporing og akut sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Inge Jekes. Æstetiske måltider i eget hjem : hjemmesygeplejerskens stemningsbærende rolle / Malene Beck, Vibeke Østergaard Steenfeldt, Jette Lind. Palliation : lindrende sygepleje i borgerens eget hjem / Vibeke Østergaard Steenfeldt, Malene Marianne Elrond)
  ISBN no.: 
  9788712066491
  Extent: 
  335 sider
  Publisher: 
  Gad
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:62142367|260|a
  Available: 
  870970-basis:62142367|980|a
 2. Socialret : børn og unge

  • Bog
  38.42 SOC

  Socialret : børn og unge

  2021
  2. udgave, 2. oplag (2022)
  Systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38743872|980|.
  Description: 
  Indhold: Trine Schultz: Børn og unge i socialretten ; Organisering, kompetence og kontrol ; Kommunens generelle ydelser, vejledning og forebyggende indsats ; Handleplaner ; Foranstaltninger ; Anbringelse ; Tvangsmæssige foranstaltninger i øvrigt. Anne Mørk: Det familieretlige udgangspunkt. Offentlige ydelser til børn / Anne Mørk og John Klausen. Hanne Hartoft: Tilsyn og underretningspligter ; Undersøgelse og oplysning af børnesager ; Forhold under anbringelsen ; Magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Bekæmpelse af ungdomskriminalitet / Hanne Hartoft og Trine Schultz. Særlige sagsbehandlingsregler og retssikkerhedsgarantier / Hanne Hartoft og Anne Mørk. John Klausen: Efterværn og opretholdelse af anbringelse ; Hjælp til børn og unge med handicap ; Finansiering mv.
  ISBN no.: 
  9788757445626
  Extent: 
  629 sider
  Publisher: 
  Djøf
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38743872|260|a
  Available: 
  870970-basis:38743872|980|a
 3. Borgernær sygepleje : grundbog om sygepleje i det nære sundhedsvæsen

  • Bog
  61.7 BOR

  Borgernær sygepleje : grundbog om sygepleje i det nære sundhedsvæsen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om den borgernære sygepleje. Gennem de 20 kapitler skildres relevante teoretiske perspektiver, etiske overvejelser, analyse- og samarbejdsmetoder og konkrete værktøjer, som kan anvendes til problemløsning
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39239469|980|.
  Contributor: 
  Tina Risager
  Description: 
  Indhold: Borgernær sygepleje ; Læring og refleksion ; Når den ældre borger er syg ; Demensomsorg ; Medicinering og polyfarmaci ; Kommunal akutfunktion ; Metoder til hverdagsobservation ; Psykosociale problemstillinger ; Palliation ; Værdighed, en grundværdi i den borgernær sygepleje ; Nye opgaver og roller ; Organiseringen af borgernær sygepleje ; Sygepleje i almen praksis ; Sundhedspædagogik ; Rehabilitering ; Velfærdsteknologi ; Klinisk lederskab ; Fælles beslutningstagen ; Samarbejde på tværs ; Forebyggelse af udbrændthed og traumatisering
  ISBN no.: 
  9788793810457
  Extent: 
  469 sider
  Publisher: 
  FADL
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39239469|260|a
  Available: 
  870970-basis:39239469|980|a
 4. Kommunalpolitisk lederskab : tæt på borgerne i de lokale fællesskaber

  • Bog
  36.1 KOM

  Kommunalpolitisk lederskab : tæt på borgerne i de lokale fællesskaber

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  En række forskningsbaserede indspark til, hvordan det kommunalpolitiske lederskab kan udøves. Det handler om alt fra kommunestyret og økonomisk råderum til stående udvalg og bestyrelsesposter. Der er fokus på kommunalpolitikernes motivation, erfaringer og forståelse af informationer, og samspillet med ansatte, borgere og organisationer står centralt. Henvender sig til kommunalbestyrelsesmedlemmer
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39153513|980|.
  Contributor: 
  Ulrik Kjær, Lotte Bøgh Andersen
  Description: 
  Indhold: Kommunalpolitisk lederskab har aldrig været vigtigere / Jacob Bundsgaard. Hvis kommunestyrets fortælling skifter fra forskellighed til innovation, ændrer kommunalpolitikerens rolle sig fra repræsentant til idépromotor / Ulrik Kjær. Politikerne skal stole på (deres egen og andres) ledelse - ledelsesadfærd i de danske kommunalbestyrelser. Lotte Bøgh Andersen: Kommunalpolitikernes motivation og indflydelse - at kunne tage ansvar for et fællesskab / Lene Holm Pedersen. Kommunalpolitikerens bestyrelsesposter - forsyning, uddannelse og kultur / Niels Ejersbo og Christian Bøtcher Jacobsen. Det økonomiske råderum for lokalt politisk lederskab - er kommunerne virkelig så fattige? / Kurt Houlberg. Det politiske arbejde i de stående udvalg / Rasmus Tue Pedersen og Mads Thau. Kommunalpolitisk ledelse af og med borgere, virksomheder og foreninger / Eva Sørensen. Kommunalpolitikere er mennesker - og det gør det svært for dem at træffe datainformerede beslutninger / Julian Christensen og Asmus Leth Olsen. Den personlige bagage - betydningen af kommunalpolitikernes erfaringer / Martin Bækgaard og Mette Kjærgaard Thomsen. At få dansen til at flyde - kommunalpolitikere bør skabe gode rammer for faglig ledelse / Mads Leth Jakobsen. Tillid på spil i kommunalpolitikken / Tina Øllgaard Bentzen og Cecilie Lindgaard Petersen. Kommunalpolitisk ledelse af innovation - et uindfriet spredningspotentiale? / Lene Krogh Jeppesen, Pia Gjellerup og Lotte Rømer Grove. Digital teknologi er kommunalpolitisk kernestof / Christian Dindler og Ole Sejer Iversen
  ISBN no.: 
  9788702317305
  Extent: 
  252 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39153513|260|a
  Available: 
  870970-basis:39153513|980|a
 5. Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund : mellem forskning, planlægning og praksis

  • Bog
  61.4 SUN

  Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund : mellem forskning, planlægning og praksis

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48219608|980|.
  Contributor: 
  Pernille Tanggaard Andersen, Charlotte Bech Lau, Heidi Myglegaard Andersen
  Description: 
  Indhold: Sundhedsfremmeplanlægning og praksis : teorier og perspektiver (Planlægningsmodeller til sundhedsfremme i lokalsamfund / Carsten Kronborg Bak, Pernille Tanggaard Andersen & Heidi Myglegård Andersen. Supersetting-tilgangen til integreret sundhedsfremme i lokalsamfundet / Tine Buch Andersen, Helene Christine Reinbach & Paul Bloch. Community health - et alternativ til individrettede sundhedsstrategier / Heidi Myglegård Andersen & Jesper Holm. Hverdagslivssociologi som refleksionsrum for sundhedsfremmepraksis / Charlotte Bech Lau & Kristian Nagel Delica) ; Sundhedsfremme kommunalt og i lokalmiljøer (Sundhedssystemet i Danmark - organisering, resultater og udfordringer / Karsten Vrangbæk, Hans Okkels Birk & Marius Brostrøm Kousgaard. Tværsektorielt samarbejde om ulighed i sundhed - potentialer og dilemmaer i praksis / af Ditte Heering Holt, Pia Vivian Pedersen & Morten Hulvej Rod. Empowerment, brugerinddragelse og samskabelse i praksis / af Pernille Tanggaard Andersen & Carsten Kronborg Bak. Håndholdte indsatser som behovssensitiv sundhedsfremme i en kommunal kontekst / Kristian Nagel Delica & Charlotte Bech Lau. Sundhedsfremme i lokalsamfund - med den socialøkonomiske virksomhed INSP som empirisk eksempel / Heidi Lene Myglegård Andersen & Silla Marie Mørch Sievers)
  ISBN no.: 
  9788741274843
  Extent: 
  253 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:48219608|260|a
  Available: 
  870970-basis:48219608|980|a
 6. Forvaltning i kommuner og regioner

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48809189|980|.
  Contributor: 
  Center for Offentlig Kompetenceudvikling
  Description: 
  Indhold: Kommunerne og regionerne i samfundet ; De offentlige myndigheder ; Retlige rammer for kommuner og regioner ; Kommuners og regioners opgaver ; Kommunernes og regionernes styrelse ; Sagsbehandling ; Kontrol med kommuner og regioner
  ISBN no.: 
  9788774248767
  Extent: 
  403 sider
  Publisher: 
  COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:48809189|260|a
  Available: 
  870970-basis:48809189|980|a
 7. Den frivillige kommune : samspillet mellem den frivillige og den offentlige sektor

  • Bog
  36.9 FRI

  Den frivillige kommune : samspillet mellem den frivillige og den offentlige sektor

  2020
  1. oplag (2020)
  De danske kommuner samarbejder i stigende grad med foreninger og frivillige om kommunale opgaver. Der er imidlertid store variationer i samarbejdet, og denne bog undersøger, hvorfor den kommunale og den frivillige verden samarbejder, og hvilke dilemmaer samarbejdet er forbundet med
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38240536|980|.
  Contributor: 
  Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor projekt, Syddansk Universitet, Bjarne Ibsen (f. 1952)
  Description: 
  Udgivet i forbindelse med projektet Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor, Indhold: Den frivillige og den offentlige sektor - historie og italesættelse / Michael Fehsenfeld og Bjarne Ibsen. Foreningernes samarbejde med kommunale institutioner ; Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige / Klaus Levinsen og Bjarne Ibsen. Den kommunale styring og organisering af samspillet med civilsamfundet / Evald Bundgård Iversen, Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen. Bjarne Ibsen: Kommunale frivillige ; Frivillige på sygehuse : Hjerteforeningens patientstøtte ; Erkendelser om samspillet mellem den frivillige og den offentlige sektor. Skabelse af frivillige - et boligsocialt middel / Marianne Staal Stougaard og Michael Fehsenfeld. Idrætsforeningers samarbejde med folkeskoler / Bjarne Ibsen et al.
  ISBN no.: 
  9788740832785
  Extent: 
  281 sider
  Publisher: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38240536|260|a
  Available: 
  870970-basis:38240536|980|a
 8. Verden vendt på hovedet : decentralt offentligt lederskab

  • Bog
  36.1 KLA

  Verden vendt på hovedet : decentralt offentligt lederskab

  2020
  1. oplag (2020)
  Analyserer hvad der karakteriserer ledelsessituationen for decentrale offentlige ledere i dag med udgangspunkt i kommunal ledelse, men der refereres også til ledelse i sundhedsvæsenet
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:47469546|980|.
  Description: 
  Indhold: The world turned upside down ; Undersøgelserne (Struktur- og styringstænkning - råderum ; Ledelsesligningen - kapacitet og kapabilitet ; De nye mellemledere ; Hvorfor hybridledelse?) ; Digressionerne (Hvorfor dele magten? ; Hvorfor blande følelserne med ind i det? ; Hvad betyder menneskesyn og aktørantagelser? ; Hvorfor strategisk manøvrering? Dannelse og den personlige udfordring ; Fremtiden kommer under alle omstændigheder)
  ISBN no.: 
  9788740832648
  Extent: 
  308 sider
  Publisher: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:47469546|260|a
  Available: 
  870970-basis:47469546|980|a
 9. Trafiksikkerhed for fodgængere : fodgængernes rolle i de kommunale trafiksikkerhedsplaner

  • Tidsskriftsartikel

  Trafiksikkerhed for fodgængere : fodgængernes rolle i de kommunale trafiksikkerhedsplaner

  Is part of: Trafikdage på Aalborg Universitet online, Årg. 28, nr. 1 (2021) Vol. 28, no. 1 (2021),
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:61881077|980|.
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Trafikdage på Aalborg Universitet online, Årg. 28, nr. 1 (2021) Vol. 28, no. 1 (2021)
  Published: 
  870971-tsart:61881077|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61881077|980|a
 10. Det bliver helt vildt

  • Tidsskriftsartikel

  Det bliver helt vildt

  Is part of: Danske kommuner, Årg. 52, nr. 7 (2021), S. 10-13
  Der bliver mange flere arealer med vilde planter i Danmark i de kommende år, da næsten alle kommuner har meldt sig til miljøministeriets konkurrence "Danmarks Vildeste Kommune". Naturen er blevet en folkesag på tværs af partiskel
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:39087707|980|.
  Extent: 
  S. 10-13
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Danske kommuner, Årg. 52, nr. 7 (2021)
  Published: 
  870971-tsart:39087707|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39087707|980|a