term.subject="socialpædagogik"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  • Bog
  37.01 MAD

  Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Studiebog om pædagogers faglighed, som den kommer til udtryk i praksis på tværs af det pædagogiske arbejdsområde. For studerende på pædagoguddannelsen og pædagoger
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38837885|980|.
  Description: 
  Indhold: Pædagogik og verden ; Læring og dannelse ; Individualitet og fællesskab ; Inklusion og eksklusion ; Opdragelse og omsorg ; Udsathed og livsduelighed ; Lighed og ulighed ; Det almene og det særlige ; Forældreskab og professionsautoritet ; Interaktioner og relationer ; Viden og handling ; Profession og faglighed
  ISBN no.: 
  9788741274911
  Extent: 
  250 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38837885|260|a
  Available: 
  870970-basis:38837885|980|a
 2. Seksualitet og udviklingshandicap

  • Bog
  61.37 SEK

  Seksualitet og udviklingshandicap

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om seksualitet og mennesker med udviklingshandicap. Seksualiteten beskrives ud fra en bio-psyko-social tilgang og ud fra den grundholdning, at seksualitet er en del af det at være menneske, såvel biologisk, psykologisk som socialt
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39610272|980|.
  Contributor: 
  Center for Oligofrenipsykiatri, Lena Nyborg Nansen
  Description: 
  Indhold: Vignet 1 / Mette Egelund Olsen. Fra tabu til tema / Birgit Kirkebæk. Vignet 2 / Mette Egelund Olsen. Seksualitet i det brede perspektiv / Lena Nyborg Nansen. Vignet 3 / Mette Egelund Olsen. Seksualpædagogik og seksualvejledning : hvad må, kan og skal vi? / Lena Nyborg Nansen. Vignet 4 / Mette Egelund Olsen. Hvad er seksualitet hos mennesker med udviklingshandicap? / Marianne Træbing Secher. Vignet 5 / Mette Egelund Olsen. Psykologiske aspekter af seksualitet hos mennesker med udviklingshandicap / Birthe Rusike. Vignet 6 / Mette Egelund Olsen. Kønsidentitet og seksualitet / Malene Leth. Vignet 7 / Mette Egelund Olsen. Sanser og seksualitet / Andrea Hadberg Nielsen, Maria Sørensen. Vignet 8 / Mette Egelund Olsen. Lægemidler, seksualitet, hyperseksualitet og udviklingshandicap / Kurt Sørensen. Vignet 9 / Mette Egelund Olsen. Usædvanlig eller problematisk seksualitet og udviklingshandicap / Kurt Sørensen. Vignet 10 / Mette Egelund Olsen. JanusCentrets arbejde med børn og unge med udviklingshandicap og grænseoverskridende seksuel adfærd / Mimi Strange. Vignet 11 / Mette Egelund Olsen. Udviklingshandicap og seksuelle krænkelser / Ingelise Ørndorf. Vignet 12 / Mette Egelund Olsen. DPU som hjælperedskab i forhold til seksualitet / Jørgen Lyhne, Anna Maria Langhoff Nielsen. Vignet 13 / Mette Egelund Olsen. Seksualpolitik og beredskabsplan / Kim Steimle Rasmussen. Vignet 14 / Mette Egelund Olsen
  ISBN no.: 
  9788792383082
  Extent: 
  300 sider
  Publisher: 
  Oligo, Center for Oligofrenipsykiatri
  Audience: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39610272|260|a
  Available: 
  870970-basis:39610272|980|a
 3. Musik, leg og liv

  • Bog
  61.549 STE

  Musik, leg og liv

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En praksisbog til medarbejdere inden for specialområdet. Musikterapeut Anne Steen Møller beskriver en pædagogisk metode til opbygning af tætte relationer og præsenterer et katalog af aktiviteter, der giver inspiration til at skabe nærvær og fællesskab gennem enkle former for musik, leg og kropskontakt
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61859896|980|.
  Description: 
  Heri QR-koder til supplerende materiale, Indholdsfortegnelse: Musikken i livet ; Den magiske relation ; Væren og Gøren ; Laboratoriet for indtryk og udtryk (Læringsformerne ; Det sociale råderum ; Lidt om nærvær) ; Relationsmodellen ; Tryghed ; Mening ; Motivation ; Udvikling ; Fællesværket (Introduktion af Fællesværket ; Beskrivelse af de 6 kolonner ; Oversigt over de 6 kolonner) ; Medarbejderes praksis ; Legen i livet ; De 5 kontaktniveauer ; Beskrivelser af instrumenter og redskaber (Goddagsang, Bevægelser til dansesnor) ; Musik til aktiviteterne ; Liv i livet
  ISBN no.: 
  9788797360002
  Extent: 
  202 sider
  Publisher: 
  Musik, leg og liv
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61859896|260|a
  Available: 
  870970-basis:61859896|980|a
 4. Temaer og aktiviteter i social- og specialpædagogik

  • Bog
  37.01 TEM

  Temaer og aktiviteter i social- og specialpædagogik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Giver faglig indsigt i teorier og metoder, som man kan bruge til at planlægge pædagogiske aktiviteter - initieret og motiveret af pædagogen og målgruppen i fællesskab. Bogen henvender sig til studerende ved pædagoguddannelsen, der læser specialiseringen social- og specialpædagogik, men også til andre med interesse for området
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61866205|980|.
  Contributor: 
  Britta Dumstrei
  Description: 
  Indhold: Almenpædagogiske begreber (Medborgerskab og demokrati for mennesker med udviklinshæmning / Kim Rasmussen og Gitte Lyng Rasmussen. Fællesskaber - socialpædagogisk arbejde med inklusion af de ekskluderende / Mette Bladt og Sine Thuen. Livskvalitet som omdrejningspunkt for social- og specialpædagogik / Hanne Meyer-Johansen og Anne Mia Steno. Sociale kategorier og intersektionalitet i social- og specialpædagogik / Britta Dumstrei og Christoffer Dejgaard. Omsorg / Mie Engen). Områdespecifikke temaer (Det æstetiske som adgang til verden / Jan Ankerstjerne. Krop og bevægelse / Anne-Merete Kissow. Natur og udeliv / Tine Soulié og Anne-Merete Kissow. Neuropædagogiske perspektiver på social- og specialpædagogik / Anni Mortensen og Charlotte Thomsen. Digitalisering som bidrag i rehabilitering / Heidi Lykke Nissen). Arbejde med pædagogiske mål- og specialpædagogisk praksis (Dokumentation og evaluering af social- og specialpædagogisk praksis / Margrethe Hjerrild. Målstyring i socialpædagogisk praksis / Martin Hoffmann. Ledelse med eller uden pædagoger / Karsten Mellon) Vilde problemer og ordnede forhold - ansvarlig anvendelse af koncepter i socialt arbejde / Christian Aabro. De institutionelle rammer for anbringelsesområdet for udsatte børn og unge / Steen Juul Hansen
  ISBN no.: 
  9788702311587
  Extent: 
  272 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61866205|260|a
  Available: 
  870970-basis:61866205|980|a
 5. Social - og specialpædagogiske stemmer : når pædagoger sætter ord på deres faglighed

  • Bog
  : Social - og specialpædagogiske stemmer : når pædagoger sætter ord på deres faglighed
  37.01 SOC

  Social - og specialpædagogiske stemmer : når pædagoger sætter ord på deres faglighed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvad der fylder, udfordrer og giver mening i arbejdet med børn, unge og voksne, der har behov for en socialpædagogisk eller specialpædagogisk indsats. Baseret på interviews med pædagoger, der arbejder på forskellige typer af institutioner
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39372312|980|.
  Contributor: 
  Anne Mia Steno, Gitte Lyng Rasmussen, Hanne Meyer-Johansen
  Description: 
  Indholdsfortegnelse: Faglighed i det social- og specialpædagogiske arbejde (Hvad er faglighed? ; Fintfølenhed - at "ture" sig ind på den anden ; Tvivl - om at kunne agere uden at vide sig sikker ; Om behovet for faglig refleksion ; De mange fagperspektivers profession ; Social- og specialpædagogisk som relationsarbejde ; At kunne tage den andens perspektiv) ; Viden og vidensformer (Hvad er relevant viden for pædagoger? ; Hvilken viden fremhæver pædagogerne selv? "Jeg skal være fuldstændig skarp" - om teoretisk viden ; How to do - om forholdet mellem teori og praksis ; Teoretisk viden som barriere for "mennesket bag" ; Teoretisk viden kræver balanceret brug ; At turde ikke at vide ; Praksisviden som pædagogens kendskab til brugeren ; Praksisviden som pædagogens personlige erfaringer ; Forholdet mellem teoretisk viden og personlige egenskaber) ; Faglig motivation og meningsfuldhed (Et kald eller en profession? ; Når brugerne udvikler sig positivt ; Når brugerne kan mere end forventet ; At kunne bidrage med alternative fortællinger) ; Samarbejde med andre faggrupper (Tværprofessionelt samarbejde er uomgængeligt ; Forskelle i faglige forståelser af opgaven ; Når faggrupper supplerer hinanden ; Om respekt for og anerkendelse i det tværfaglige samarbejde ; Når pædagogisk faglighed tilfører andre faggrupper noget ; Uenigheder og konflikter i samarbejdet) ; Social- og specialpædagogiske metoder (Hvad forstår pædagogerne ved metoder? ; Hvor kommer metoderne fra? ; Neuropædagogik - en hyppigt anvendt tilgang ; Lokal tilpasning af metoder ; Tilpasning af standardmetoder til meningsfuld pædagogisk praksis ; Samtalemetoders betydning for relationsarbejdet ; Metoder som dokumentationsværktøjer) ; Pædagogernes syn på brugerne (Pædagogers forestillinger om børn og voksne i udsatte positioner ; Tre gennemgående kategorier af forestillinger om brugerne ; Brugeren som et helt og unikt menneske ; Brugerne som et skrøbeligt eller sårbart menneske ; Brugerne som et kategoriseret og diagnosticeret menneske) ; Nærhed og distance (Hvor personlig kan man være? ; Er nærhed og distance hinandens modsætninger? ; Følelsers betydning i pædagogisk arbejde ; Det professionelle, personlige og private ; Om at bruge sig selv i det pædagogiske arbejde ; Fysisk afstand som et vilkår for socialpædagogisk arbejde) ; Omsorg, magt og selvbestemmelse (Mellem magt og omsorg ; Selvbestemmelsesret vs. at ville noget med nogen ; At motivere vs. at acceptere borgerens ret til "bare at være" ; Skal man blande sig i borgerens madvaner? ; Pårørendes interesser og ydre vilkår ; Selvkritisk reflektion og gode relationer som pædagogiske værktøjer) ; Afslutning og videre perspektiver (De samfundsmæssige betingelsers betydning ; Tvivl og fintfølenhed som pædagogiske pejlemærker) ; Cases (1. At slippe sin hage til personlig anerkendelse og se den anden som et menneske ; 2. At dømme et menneske "udenfor pædagogisk rækkevidde" ; 3. I et tog på vej til Odense? Om at gå med på psykosen ; 4. Med hjem til jul)
  ISBN no.: 
  9788750057956
  Extent: 
  222 sider
  Publisher: 
  Akademisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39372312|260|a
  Available: 
  870970-basis:39372312|980|a
 6. Kvalitet i social- og specialpædagogik : grundbog til pædagoguddannelsen

  • Bog
  : Kvalitet i social- og specialpædagogik : grundbog til pædagoguddannelsen
  37.01 KVA

  Kvalitet i social- og specialpædagogik : grundbog til pædagoguddannelsen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Teoretisk og praktisk viden om de begreber og elementer, der er centrale i social- og specialpædagogikkens kompetenceområder, videns- og færdighedsmål. Med refleksionsspørgsmål
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:47599318|980|.
  Contributor: 
  Annika Foxby, Inge Andrea Bjørnshave
  Description: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside, Indhold: Mennesker i udsatte positioner (Birgit Kirkebæk: Social- og specialpædagogikkens historie og paradigmer. Gitte Riis Hansen: Hvem er de udsatte? Mette Tellerup Larsen: Etiske dilemmaer i social- og specialpædagogisk praksis. Videnskabsteori i en social- og specialpædagogisk kontekst / af Louise Hvidtved Byskov og Christian Sung Dan Pedersen. Mikkel Boje Smidt: Pædagogiske metoder i arbejdet med mennesker i udsatte positioner). Identitet og fællesskab (Rikke Yde Tordrup: Et barn kan udviklingspsykologisk gå i stykker - udviklende øjeblikke kan "klinke skårene". Heidi Lykke Nissen: At afvige eller være såkaldt normaliseret - det er spørgsmålet. Maj-Lill Skov: Inklusionsdilemmaer med fokus på socialt udsatte. Astrid Hestbech: Teknologi i social- og specialpædagogik. Bevægelse i specialpædagogikken / af Thomas Bille, Mette Schmidt og Göran Krantz). Relation og kommunikation (Didaktik og læreprocesser i relation til social- og specialpædagogik / af Inge Andrea Bjørnhave og Helga Borgbjerg Hansen. Jørgen Lyhne: Udviklings-, lærings- og trivselsfællesskaber. Annika Foxby: Natur og udeliv i social- og specialpædagogikken. Æstetiske læreprocesser i socialpædagogisk arbejde / af Bennyé D. Austring og Merete Cornét Sørensen. Mie Skads Jeppson: Derfor er mindfulness relevant inden for sundhedsfremme på social- og specialområdet). Samarbejde og udvikling (De social- og specialpædagogiske institutioner, deres organisationer og ledelsesmæssige rammer - og tværprofessionelle samarbejde / af Charlotte Nørgaard og Lone Tams Gildberg. Hans Månsson: Skabelse af special- og socialpædagogisk professionsidentitet gennem aktiv udfordring af pædagogisk praksis. Heidi Lykke Nissen: Neuropædagogik og professionel selvrefleksion. Dokumentation og socialpædagogik / af Randi Andersen, Jonas Sprogøe og Lars Christian Aagerup)
  ISBN no.: 
  9788771606690
  Extent: 
  355 sider
  Publisher: 
  Dafolo
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:47599318|260|a
  Available: 
  870970-basis:47599318|980|a
 7. Hvad er det, vi kan? : professionsidentitet og handlekompetence inden for social- og specialpædagogikken

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:47883245|980|.
  Description: 
  Indhold: Identificering af problemstillinger i social- og specialpædagogisk praksis - hvornår er noget et problem og en pædagogisk opgave? ; Social- og specialpædagogiske paradigmer, vidensformer og metoder - pædagogens "redskabskasse" ; Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af social- og specialpædagogiske indsatser ; Aktiviteter, didaktik og deltagelse i samfundet ; Professionel kommunikation, relationsdannelse og professionsetik ; Konflikt- og voldsforebyggelse - magtanvendelse som en pædagogisk falliterklæring ; Institutionalisering og af-institutionalisering - at skabe rammer, der styrker en udviklende praksis ; Tværprofessionelt samarbejde med tilgrænsende professioner - hvad kan pædagoger?
  ISBN no.: 
  9788771608014
  Extent: 
  208 sider
  Publisher: 
  Dafolo
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:47883245|260|a
  Available: 
  870970-basis:47883245|980|a
 8. Én måde at begribe socialpædagogik på : en videnskabelig refleksionsteori i, om og for socialpædagogik

  • Tidsskriftsartikel

  Én måde at begribe socialpædagogik på : en videnskabelig refleksionsteori i, om og for socialpædagogik

  Is part of: Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 24, nr. 1 (2021), S. 41-51
  Inspireret af Niklas Luhmanns teori om sociale systemer foreslås en videnskabelig refleksionsteori i, for og om socialpædagogik
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:61536264|980|.
  Extent: 
  S. 41-51
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 24, nr. 1 (2021)
  Published: 
  870971-tsart:61536264|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61536264|980|a
 9. Gruppe-ekspertise i pædagogik med henblik på omsorgsarbejde

  • Tidsskriftsartikel

  Gruppe-ekspertise i pædagogik med henblik på omsorgsarbejde

  Is part of: Forskning i pædagogers profession og uddannelse online, Årg. 5, nr. 1 (2021),
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:39256401|980|.
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Forskning i pædagogers profession og uddannelse online, Årg. 5, nr. 1 (2021)
  Published: 
  870971-tsart:39256401|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39256401|980|a
 10. Ungdom og socialpædagogik

  • Tidsskriftsartikel

  Ungdom og socialpædagogik

  Is part of: Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 24, nr. 2 (2021), S. 59-73
  Om den kontinentaleuropæiske påvirkning af ungdoms- og fritidspædagogik i Danmark. Tillige trækkes der tråde til de træk, der fra USA og senere Storbritannien i nutidig udgave genfindes som "outdoor work"
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:62154152|980|.
  Extent: 
  S. 59-73
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 24, nr. 2 (2021)
  Published: 
  870971-tsart:62154152|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62154152|980|a