term.subject="sundhedsvidenskab"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Naturvidenskabelig førstehjælp : illustrerede medicinske cases

  • Bog
  Peder K. Gasbjerg, Lærke Smidt Gasbjerg, Laura Smidt Hansen: Naturvidenskabelig førstehjælp : illustrerede medicinske cases
  61 NAT

  Naturvidenskabelig førstehjælp : illustrerede medicinske cases

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  I små tegneserieafsnit møder vi Caroline, der er lægestuderende. Med afsæt i hendes hverdag præsenteres cases, der relaterer sig til et naturvidenskabeligt emne. Hvert afsnit følges op af et fagkapitel, der kort og præcist genopfrisker og perspektiverer emnet for medicinstuderende, sygeplejestuderende, sundhedspersonale samt andre naturvidenskabeligt interesserede læsere
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48741932|980|.
  Description: 
  Indhold: Videnskabsteori ; Størrelsesforhold ; Celler ; Cellulær transport ; Syrer, baser og pH ; Buffersystemer ; Logaritmer ; Stof og bindinger ; Fysiske størrelser og enheder ; Ydre respiration og blodkredsløb ; Energi ; Næringsstoffer ; Energistofskiftet ; Anatomi ; Patogener ; Genetik og det centrale dogme ; Genetik og stamtræer ; Muskler, kraft og biomekanik ; Fotosyntese og liv ; Enzymer ; Ioner og iontransport ; Nerver og impulser ; Lyd og bølger ; lys og elektromagnetisk stråling ; Billeddiagnostik ; Radioaktivitet og isotopteknik ; Halveringstider ; Hormoner
  ISBN no.: 
  9788793590847
  Extent: 
  263 sider
  Publisher: 
  FADL
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:48741932|260|a
  Available: 
  870970-basis:48741932|980|a
 2. "The biological revolution will accellerate"

  • Tidsskriftsartikel

  "The biological revolution will accellerate"

  Is part of: Scenario, 2021, issue 60, S. 42-44
  Partner og Director of Health ved Copenhagen Institute of Future Studies om et nyt sundhedsparadigme, der vil omfatte individer, data og virksomheder. Om et genom projekt, hans CIFS karierre, om COVID-19 indsigter samt fremtidens udviklinger, der inspirerer
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:39572516|980|.
  Extent: 
  S. 42-44
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Scenario, 2021, issue 60
  Published: 
  870971-tsart:39572516|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39572516|980|a
 3. Forskere: WHO-guidelines er uopnåelige i fattige lande

  • Tidsskriftsartikel

  Forskere: WHO-guidelines er uopnåelige i fattige lande

  Is part of: Videnskab.dk online, 2021-10-27,
  WHO's guidelines udrulles i hele verden med et mål om at sikre alle mennesker den bedste og mest evidensbaserede behandling. Men mange af anbefalingerne er så langt fra virkeligheden i lav- og mellemindkomstlande, at de i bedste fald ikke kan bruges og i værste fald kan koste liv
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:61614826|980|.
  Audience: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Videnskab.dk online, 2021-10-27
  Published: 
  870971-tsart:61614826|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61614826|980|a
 4. "Ignorance is strength" : representing COVID-19 Facebook experts in Danish textual news satire

  • Tidsskriftsartikel

  "Ignorance is strength" : representing COVID-19 Facebook experts in Danish textual news satire

  Is part of: Journalistica online, 2021, nr. 1,
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:61889167|980|.
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Journalistica online, 2021, nr. 1
  Published: 
  870971-tsart:61889167|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61889167|980|a
 5. Forskning i sundhed : anvendte metoder i sundhedsvidenskab

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:55107548|980|.
  Description: 
  Indhold: Påbegyndelse af forskningsprojekter ; Udarbejdelse af forskningsprotokoller og fondsansøgninger ; Skrivning af videnskabelige artikler ; Videnskabelige foredrag og posters ; Biostatistik ; Evidens og studiedesign ; Kritisk læsning af videnskabelig litteratur ; Litteratursøgning og bibliometri
  ISBN no.: 
  9788777498794
  Extent: 
  263 sider
  Publisher: 
  FADL
  Audience: 
  fagligt niveau, forskningsniveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:55107548|260|a
  Available: 
  870970-basis:55107548|980|a
 6. Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination

  • Bog
  : Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination
  61.07 VID

  Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination

  2018
  2. udgave, 3. oplag (2021)
  Grundbog om den videnskabelige proces indenfor sundhedsvidenskab. Med anbefalinger i forhold til eksamensprojekter og eksempler på hvordan færdige projekter kan præsenteres og publiceres. Målgruppen er sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer, bioanalytikere og lignende sundhedsfaglige professioner. Den er skrevet til studerende på bachelor-og kandidatniveau, og sundhedspersonale på efter- og videreuddannelsesniveau
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:54993404|980|.
  Contributor: 
  Monrad Antonsen, Maria Henricson
  Description: 
  Indhold: Den videnskabelige erkendelses muligheder og begrænsninger : grundlæggende videnskabsteori / Gunilla Priebe, Catharina Landström. Undersøgelsesprocessen : problemstilling, afgrænsning, formål og undersøgelsesspørgsmål / Maria Henricson. Forskningsetik / Sofia Kjellström. Informationssøgning / Eva Karin Karlsson. Kvantitativ metode og stikprøver / Annika Billhult. Kvalitativt design / Maria Henricson, Annika Billhult. Spørgeskemaundersøgelser / Annika Billhult. Måleinstrumenter og diagnostiske test / Annika Billhult. Kvalitativt forskningsinterview / Ella Danielson. Fokusgrupper / Victoria Wibeck. Etnografi og deltagende observation / Elisabeth Carlson. Fortællinger : narrativ analyse og tolkning / Carola Skott. Mixed methods : en introduktion / Gunilla Borglin. Aktionsforskning / Pia Petersson. Frafaldsanalyse og beskrivende statistik / Annika Billhult. Analytisk statistik / Annika Billhult. Kvalitativ indholdsanalyse / Ella Danielson. Fænomenologi og hermeneutik / Febe Friberg, Joakim Öhlén. Fænomenologisk og hermeneutisk analysemetode : en dialektisk tilgang / Carina Persson, Karin Sundin. Socialkonstruktivisme / Klaus Rasborg. Diskursanalyse / Elisabeth Halskov Jensen. Grounded theory / Anna Sandgren. Systematisk litteraturreview / Måns Rosén. Metasyntese / Ania Willman, Peter Stoltz. Diskussion / Maria Henricson. Videnskabelig kvalitet i eksamensprojekter / Jan Mårtensson, Bengt Fridlund. Vejledningsprocessen / Maria Henricson, Anngerd Lönn. Om at forsvare og opponere / Maria Henricson. Præsentation af eksamensprojekter / Maria Henricson. Publicering af eksamensprojekter / Maria Henricson, Jan Mårtensson
  Original title: 
  Vetenskaplig teori och metod
  ISBN no.: 
  9788762819139
  Extent: 
  577 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:54993404|260|a
  Available: 
  870970-basis:54993404|980|a
 7. Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori : for helsefag

  • Bog
  61.07 THO

  Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori : for helsefag

  2018
  2. udgave
  Summary: Det blir stadig oftere stilt krav til helsepersonell om å dokumentere praksis, og en legger mer og mer vekt på forskningsbasert kunnskap i helsesektoren. Bokens overordnede tema er vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi såkalte metavitenskaper som beskjeftiger seg med analyser av forutsetningene for vitenskapelig virksomhet. Fordi det ikke er avgjort en gang for alle hva som regnes for vitenskapelighet, er det viktig å ha kunnskap om vitenskapshistoriske utviklingstrekk. Forfatteren gjør rede for sentrale vitenskapsfilosofiske tradisjoner (rasjonalisme, empirisme, positivisme, fenomenologi og hermeneutikk) og legger vekt på å forklare hvordan de dels representerer tankemessig kontinuitet, dels radikale brudd. Forfatteren viser at spørsmålet om valg av forskningsmetode ikke kan isoleres fra valg av vitenskapsteoretisk posisjon, og at metodiske tilnærminger må tilpasses det problemfelt som skal undersøkes. Gjennom hele boken presiseres relevansen til helsefag, og det blir gitt viktige holdepunkter for dokumentasjons- og forskningsvirksomhet. Boken er først og fremst skrevet for helsefagstudenter på forskjellige nivåer. Den retter seg også mot helsepersonell som vil utvikle sin evne til å forholde seg kritisk og undersøkende til forskning og teoriutvikling innenfor eget og andre fag, og mot dem som vil gå i gang med forskningsprosjekter. Eline Thornquist er fysioterapeut, dr.philos. og professor emerita ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har i mange år vært professor ved Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Bergen, nå Høgskulen på Vestlandet. Hun har variert erfaring fra klinisk virksomhet, undervisning og forskning. Interessefeltet er spesielt helsefagenes kunnskapsgrunnlag. Thornquist har skrevet en rekke artikler og fagbøker
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:125938647|980|.
  Description: 
  Innledning ; Rasjonalisme ; Empirisme og positivisme ; Fenomernologi ; Hermeneutikk ; Sammenheng : vitenskapsteori og forskningsvirksomhet ; Litteraturliste ; Stikkordregister ; Personregister
  ISBN no.: 
  9788245024647
  Extent: 
  28 sider
  Publisher: 
  Fagbokforlaget
  Audience: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:125938647|260|a
  Available: 
  830190-katalog:125938647|980|a
 8. At skabe sunde fremtider gennem forskning : Tre modeller for translation i dansk kontekst

  • Tidsskriftsartikel

  At skabe sunde fremtider gennem forskning : Tre modeller for translation i dansk kontekst

  Is part of: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 17 , nr. 33 (2020),
  Begrebet translation refererer som oftest til en forestilling og et sæt af aktiviteter, hvor forskningsbaseret viden søges flyttet "ind i" klinisk praksis med henblik på at forbedre denne praksis, forbedre patientbehandling og forbedre den al-mene sundhed i befolkningen i fremtiden
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:134325895|980|.
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 17 , nr. 33 (2020)
  Published: 
  870971-tsart:134325895|260|a
  Available: 
  870971-tsart:134325895|980|a
 9. Gwyneth Paltrows Netflix-show er infomercials for hendes pseudovidenskabelige forretning

  • Tidsskriftsartikel

  Gwyneth Paltrows Netflix-show er infomercials for hendes pseudovidenskabelige forretning

  Is part of: Videnskab.dk online, 2020-01-23,
  Udbydere af alternativ behandling som Gwyneth Paltrow lukrerer på at blande videnskabelig information med skrøner og løgne. Det kan i sidste instans have effekt på forskningen i sundhed, mener professor Timothy Caulfield
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:47711444|980|.
  Description: 
  Med filmklip
  Audience: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Videnskab.dk online, 2020-01-23
  Published: 
  870971-tsart:47711444|260|a
  Available: 
  870971-tsart:47711444|980|a
 10. Det moderne samfund har skabt et helt nyt kapitel af menneskelivet - de år, vi bruger på at dø

  • Tidsskriftsartikel

  Det moderne samfund har skabt et helt nyt kapitel af menneskelivet - de år, vi bruger på at dø

  Is part of: Zetland online, 2020-04-22,
  Engang blev man gammel, og så døde man en dag. Ofte pludseligt, af sygdom eller ulykker. Sådan er det ikke længere. Som følge af videnskabens landvindinger dør flere mennesker af langsomme sygdomme og i en krop, der stille og roligt forfalder
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:48271502|980|.
  Audience: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Zetland online, 2020-04-22
  Published: 
  870971-tsart:48271502|260|a
  Available: 
  870971-tsart:48271502|980|a