term.subject="tværfagligt samarbejde"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Sygepleje i det nære sundhedsvæsen

  • Bog
  : Sygepleje i det nære sundhedsvæsen
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:62142367|980|.
  Contributor: 
  Malene Beck, Ulla Skjødt (f. 1960), Inge Jekes (f. 1960)
  Description: 
  Indhold: Den organisatoriske rammesætning for sygepleje i kommunerne (Fra landsygepleje til sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Ulla Skjødt. Standardisering som redskab i organiseringen af sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Ulla Skjødt. Lovgivning som ramme for den kommunale sygepleje / Inge Jekes. Værgemål, fremtidsfuldmagter og magtanvendelse / Kent Kristensen). Ledelse og koordinering af borgerens sygdomsforløb med respekt for borgeren som menneske (Ledelse og koordinering af sygeplejen til borgere i det nære sundhedsvæsen / Inge Jekes. Det tværsektorielle samarbejde : en udfordring i det nære sundhedsvæsen / Ditte Høgsgaard. Individuel og organisatorisk læring i praksis / Jonas Sprogøe). Sygepleje mellem brugerorientering og den svækkede borger (Telemedicinsk sygepleje / Anne Dichmann Sorknæs. Selvbestemmelse og selvansvarlighed for borgeren / Annie Petrea Gissing. Om at være nær pårørende til et menneske med demens / Kirsten Teglgaard Lund. Frivillighed i det nære sundhedsvæsen / Ditte Marie Popp Mathiesen). Klinisk sygepleje i det nære sundhedsvæsen i samspil med borgeren (Sygepleje og koordinering i det nære sundhedsvæsen, når demens bliver en del af livet / Lotta Bojesen. Sygepleje til borgere med livslang sygdom : perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse / Grete Bækgaard Thomsen. Tidlig opsporing og akut sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Inge Jekes. Æstetiske måltider i eget hjem : hjemmesygeplejerskens stemningsbærende rolle / Malene Beck, Vibeke Østergaard Steenfeldt, Jette Lind. Palliation : lindrende sygepleje i borgerens eget hjem / Vibeke Østergaard Steenfeldt, Malene Marianne Elrond)
  ISBN no.: 
  9788712066491
  Extent: 
  335 sider
  Publisher: 
  Gad
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:62142367|260|a
  Available: 
  870970-basis:62142367|980|a
 2. Folkehelse og livsmestring i skolen : i fag, på tvers av fag og som en helhetlig tilnærming

  • Bog
  37.16 FOL

  Folkehelse og livsmestring i skolen : i fag, på tvers av fag og som en helhetlig tilnærming

  2021
  1. utgave
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:132031843|980|.
  Contributor: 
  Hege Eikeland Tjomsland, Nina Grieg Viig, Geir Kåre Resaland
  Description: 
  Indholdsfortegnelse: Folkehelse og livsmestring – I fag, på tværs av fag og som en helhetlig tilnærming i skolen / Nina Grieg Viig, Geir K. Resaland, Hege E. Tjomsland. Young people, mental health and education: where does the concept of “wellbeing” fit in? / Miranda Thurston, Ken Green. Klasserommet som møteplass i ei digital tid / Ingrid Heeleve, Aslaug Grov Almås. Tverrfaglig samarbeid / Ellen Nesset Mælan, Hege E. Tjomsland. ”Kan vi gjere noko ’gøy’”? Fysisk aktivitet, folkehelse og livsmeistring / Øystein Lerum, Petter Erik Leirhaug, Geir Kåre Resaland, Hege E. Tjomsland. Kroppsøvingselevenes møte med vår tids kroppspress – tre ulike kroppssyn / Ove Olsen Sæle. ”Alle er forskellige” – ungdom om fysisk aktivitet / Linda Røset, Hege E. Tjomsland. Drama og livsmestring / Mette Bøe Lyngstad, Yngvild Sørebø Danielsen. Muntlig fortelling som inkluderingsverktøy for livsmestring / Mette Bøe Lyngstad, Vibeke Solbue. Hvordan planlegger skoleledere å lede det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring? Hedvig N. Abramsen, Nina Grieg Viig. Syv måter å tenke om følelser på / Elisabeth Norman, Hege E. Tjomsland.
  ISBN no.: 
  9788245034592
  Extent: 
  223 s.
  Publisher: 
  Fagbokforlaget
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:132031843|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132031843|980|a
 3. Ledelse af co-teaching : lær at lede co-teachingdansen - ledelsesstrategier til bedre teampræstationer

  • Bog
  Wendy Murawski, Lise Dieker: Ledelse af co-teaching : lær at lede co-teachingdansen - ledelsesstrategier til bedre teampræstationer
  37.12 LED

  Ledelse af co-teaching : lær at lede co-teachingdansen - ledelsesstrategier til bedre teampræstationer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan skoleledere kan opstarte, lede samt understøtte processen med co-teaching på deres skole
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38748998|980|.
  Contributor: 
  Søren Søgaard
  Original title: 
  Leading the co-teaching dance
  ISBN no.: 
  9788772340173
  Extent: 
  215 sider
  Publisher: 
  Dafolo
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38748998|260|a
  Available: 
  870970-basis:38748998|980|a
 4. Udveksling af oplysninger i socialt arbejde

  • Bog
  Anne Mette Habekost (f. 1965), Lillian Sølvsten (f. 1967), Krishna Husted Vijayarankan (f. 1987): Udveksling af oplysninger i socialt arbejde
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39168782|980|.
  Description: 
  Indhold: Tavshedspligt og samarbejde ; Det dataretlige udgangspunkt ; Indsamling af oplysninger i afgørelsessager ; Samtykke og samtykkehabilitet ; Beskæftigelse ; Voksenområdet ; Udsatte børn og unge
  ISBN no.: 
  9788759338629
  Extent: 
  147 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39168782|260|a
  Available: 
  870970-basis:39168782|980|a
 5. Tværfaglighed i socialt arbejde

  • Bog
  Morten Ejrnæs, Idamarie Leth Svendsen: Tværfaglighed i socialt arbejde
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39007215|980|.
  Description: 
  Indhold: Tværfagligt samarbejde - en nødvendighed ; Professionernes kernefaglighed, tværfagligt samarbejde, funktion og dysfunktion ; Det retlige grundlag for det tværfaglige arbejde ; Regler, viden og beslutningsmønstre i praksis ; Professionelles faglige opfattelser og holdningers betydning for tværfaglighed ; Konklusion : socialrådgiveren, borgeren og tværfaglighed
  ISBN no.: 
  9788759336199
  Extent: 
  138 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39007215|260|a
  Available: 
  870970-basis:39007215|980|a
 6. Tværprofessionelt samarbejde om inklusion i skolens læringsfællesskaber

  • Bog
  : Tværprofessionelt samarbejde om inklusion i skolens læringsfællesskaber
  37.1 TVÆ

  Tværprofessionelt samarbejde om inklusion i skolens læringsfællesskaber

  2020
  1. oplag (2020)
  Tværprofessionelt samarbejde om inklusion i folkeskolen behandles ud fra to perspektiver. Hvordan kan samarbejdet forstås og organiseres, når det skal virke i skolens hverdagsliv. Og hvad skal der samarbejdes om, når fokus er at udvikle børns deltagelsesbetingelser i skolen
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38827731|980|.
  Contributor: 
  Ida Schwartz, Gry Tybjerg, Tilde Mardahl-Hansen
  ISBN no.: 
  9788740833249
  Extent: 
  110 sider
  Publisher: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38827731|260|a
  Available: 
  870970-basis:38827731|980|a
 7. Helsesykepleie : En grunnbok

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:126969945|980|.
  Contributor: 
  Berit Misund Dahl
  Description: 
  Indhold: Introduksjon til helsesykepleierfeltet / Berit Misund Dahl. Helsesøstertjenestens historiske utvikling / Lisbeth Gravdal Kvarme. Helsesykepleierens arbeid – utviklingstrekk i et folkehelseperspektiv / Berit Misund Dahl. Helsesykepleierens samfunnsmandat og profesjonsidentitet / Berit Misund Dahl. Helsesykepleierens hovedarenaer og viktigste samarbejdspartnere / Berit Misund Dahl og Kari Blindheim. Læring i praksisstudiet / Esther Hjälmhult og Ragnhild Sollesnes. Sundhedsfremme, kommunikation og læring / Ina Borup. Frontiers of salutogenesis from the origin to public health implications / Bengt Lindström. Helsesykepleiens kunnskapsgrunnlag og kunnskapsbaserte praksis / Berit Misund Dahl. Fra helsesøster til helsesykepleier – kjernen i skjønnsutøvelsen / Anne Clancy. Public health intervention wheel – helsesykepleierens helsefremmende og forebyggende intervensjoner / Kari Glavin. Tverrprofesjonelt samarbeid / Berit Misund Dahl og Synnøve Hofseth Almås. Profesjon, organisasjon og kvalitetsforbedring / Arne Orvik. Bærekraftig utvikling og helsesykepleietjenesten / Berit Misund Dahl og Arne Orvik.
  ISBN no.: 
  9788245025057
  Extent: 
  251
  Publisher: 
  Fagbokforlaget
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:126969945|260|a
  Available: 
  830190-katalog:126969945|980|a
 8. Utfordrende atferd i skolen

  • Bog
  37.31 KIN

  Utfordrende atferd i skolen

  2020
  Forlagsbeskrivelse: "Denne boka handler om barn og unge som utfordrer skolen.Hvordan kan vi best forstå deres atferd og handle i tråd med deres behov? Hvordan kan vi komme tettere inn på elevene som trenger å bli sett "på innsiden"? Hvordan kan vi bidra til å styrke deres psykiske helse og til at de mestrer sine liv?Barn og unges atferd har alltid en årsak. Den må forstås som kommunikasjon der ordene mangler. Felles for alle barn og unge er behovet for å bli sett for hvem de er, ikke hva de gjør.Gjennom barn og unges egne historier viser boka hvordan de menneskelige ressursene i skolen - både ansatte og medelever - kan utnyttes bedre. Utfordringene i skolehverdagen kan virke mange og omfattende. Den enkelte lærer eller ansatte kan ikke og skal ikke møte disse utfordringene alene. Vi trenger fellesskapet, teamet og samarbeidet med andre og hverandre."
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:126969805|980|.
  ISBN no.: 
  9788215040820
  Extent: 
  173 sider
  Publisher: 
  Universitetsforlaget
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:126969805|260|a
  Available: 
  830190-katalog:126969805|980|a
 9. Tværprofessionelle studiegrupper : en håndbog

  • Bog
  Ditte Jacobsen: Tværprofessionelle studiegrupper : en håndbog
  33.9 JAC

  Tværprofessionelle studiegrupper : en håndbog

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Belysning af tværprofessionelt samarbejde inden for velfærdsprofessionerne og på professionshøjskolerne samt hvilke udfordringer det kan rumme. Med cases som dels afspejler typiske samarbejdssituationer i tværprofessionelle studiegrupper og dels praksisnære problemstillinger med borgere. Henvender sig til studerende på professionsbacheloruddannelser
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48809413|980|.
  Description: 
  Indhold: Introduktion til tværprofessionel uddannelse ; Relationer i det tværprofessionelle samarbejde ; Få overblik over din egen og andres kernefaglighed ; Indgå en samarbejdsaftale ; Hvad er barriererne for samarbejde på tværs? ; Funktioner i tværprofessionelle grupper ; Teamroller ; Konflikthåndtering ; Forskellige samarbejdsformer ; Sådan styres samarbejde på tværs - projektledelse, problemløsning og innovationsprocesser ; Hvad kan du bruge vejledning og sparring til? ; Afslutning af det tværprofessionelle samarbejde
  ISBN no.: 
  9788759335185
  Extent: 
  251 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:48809413|260|a
  Available: 
  870970-basis:48809413|980|a
 10. Co-teaching : samarbejde om læring

  • Bog
  Andy Højholdt: Co-teaching : samarbejde om læring
  37.12 HØJ

  Co-teaching : samarbejde om læring

  2020
  3. udgave, 2. oplag (2021)
  3. reviderede udgave af "Co-teaching" med et nyt kapitel om co-teachingbaseret vejledning. Formålet med det tværfaglige samarbejdsbegreb co-teaching er primært at skabe et mere inkluderende læringsmiljø. For alle, der beskæftiger sig med børn og unges læreprocesser
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38392778|980|.
  Description: 
  Hertil findes supplerende materialer på bogens hjemmeside, Heri QR-koder til filmklip, Indhold: Hvad er co-teaching? ; Co-teaching og inklusion ; Co-Teaching i Danmark ; Tilgange til co-teaching - hvordan gør man i praksis? ; Co-teachinginspireret vejledning ; For at co-teache må du lære samarbejdets kunst ; Co-Teaching - viden og baggrund
  ISBN no.: 
  9788741278384
  Extent: 
  211 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38392778|260|a
  Available: 
  870970-basis:38392778|980|a