term.subject="videnskabelig metode"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Eksempelvis : eksempler der tænker

  • Bog
  10 HAN

  Eksempelvis : eksempler der tænker

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Beskrivelse af fire måder at arbejde med eksempler på, der ikke bare er relevante for filosofisk tænkning, men for alle fag, der forholder sig undersøgende til cases
  Series: 
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38712233|980|.
  Description: 
  Indhold: Det gode eksempel (Eksempler og begreber ; Eksemplets magt) ; En typologi over eksempler (De fire positioner ; Den idealistiske brug af eksempler ; Den realistiske brug af eksempler ; Den dialektiske brug af eksempler ; Den materialistiske brug af eksempler) ; Slavoj Žižeks materialistiske eksempler (Eksemplet som intervention ; Eksempelstrategier ; Genplacering, gentagelse og generalisering)
  ISBN no.: 
  9788772107028
  Extent: 
  99 sider
  Publisher: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38712233|260|a
  Available: 
  870970-basis:38712233|980|a
 2. Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag

  • Bog
  Vanessa Sonne-Ragans (f. 1969): Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag
  19.1 SON

  Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  A til Z manual for universitetsstuderende til brug for udarbejdelse af selvstændige og bundne skriftlige opgaver på videnskabeligt niveau. Manualen anviser en retning for, hvordan studerende udvikler en løs idé til et færdigt videnskabeligt produkt. Henvender sig primært til universitetsstuderende, men kan også anvendes af undervisere som en struktur for et undervisningsforløb
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38831526|980|.
  Description: 
  Indhold: Den videnskabelige teori og dens mekanismer ; Den metodiske deduktion ; Den videnskabelige undersøgelse trin for trin ; Kvalifikationsrammen og forskning i metafaglighed
  ISBN no.: 
  9788741279459
  Extent: 
  134 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38831526|260|a
  Available: 
  870970-basis:38831526|980|a
 3. Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning

  • Bog
  : Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning
  37.17 KVA

  Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Inspiration til hvordan man kan arbejde med at undersøge en lærerfaglig problemstilling til bachelorprojektet. Om hvordan undersøgelsesarbejdet med kvalitative metoder kan se ud i praksis. Med gennemgang af alt lige fra undersøgelsesprocessen og problemformulering til analyse af empiriske data. Henvender sig til lærerstuderende
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61375546|980|.
  Contributor: 
  Hanne Møller
  Description: 
  Indhold: Bachelorprojektet - en dør til et professionelt virke : en læsevejledning / Hanne Møller ... et al.. Indkredsning af lærerfaglige problemstillinger (Udspændthedsanalyser af litteratur og praksis / Sofie Sauzet. Lektionsstudier til problemformuleringsfasen / Hanne Møller, Charlotte Krog Skott. At spørge og at undersøge - med afsæt i interesse, viden og nysgerrighed / Kristine Kabel). Metodearbejde og produktion af data (Æstetisk inspirerede forskningsmetoder / Mathias Sune Berg, Helle Winther. Om at finde sin plads i klasserummet og samskabe data / Margit Eva Jensen. Metoder til at undersøge digitale teknologiers rolle i skolens praksis / Vibeke Schrøder. Udvikling og brug af observationsskemaer / Annette Søndergaard Gregersen). Analysearbejde (Visuelle etnografiske analysemetoder - fra filmoptagelser til skrevne analyser / Mads Middelboe Rehder, Thilde Emilie Møller. Analyse i flere lag - observation og interview / Sine Penthin Grumløse og Lotte Hedegaard-Sørensen. Analyser af mundtlig kommunikation / Marie Dahl Rasmussen)
  ISBN no.: 
  9788759337431
  Extent: 
  175 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61375546|260|a
  Available: 
  870970-basis:61375546|980|a
 4. Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  Jesper Kjærgaard (f. 1981), Mette Juhl, Bente Appel Esbensen: Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle
  61.4 FOR

  Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Der sigtes på at skærpe den studerendes videnskabelige tankegang med introduktion til både kvantitative og kvalitative metoder med mange illustrative eksempler fra klinikken. Henvender sig til studerende på de sundhedsfaglige professionsuddannelser, f.eks. sygeplejerske, jordemoder, fysio- og ergoterapeut, radiograf eller bioanalytiker
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61342001|980|.
  Contributor: 
  Bente Appel Esbensen
  Description: 
  Indhold: Forskning og forskningsperspektiver (Introduktion til forskning ; Videnskabsteoretiske nøglebegreber ; Forskningsetik og lovgivning) ; Kvantitativ forskning (Introduktion til kvantitativ forskning og epidemiologi ; Epidemiologiske studiedesign ; Teoretiske begreber i epidemiologien ; Statistiske begreber i epidemiologien) ; Kvalitativ forskning (Introduktion til kvalitativ forskning ; Tre kvalitative tilgange ; Datagenerering i kvalitativ forskning ; Analysestrategier ; Evaluering af kvalitative studier) ; Fra den videnskabelige viden til klinisk praksis (Sammenfattende studier ; Kliniske retningslinjer og evidens )
  ISBN no.: 
  9788771188196
  Extent: 
  255 sider
  Publisher: 
  Frydenlund
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61342001|260|a
  Available: 
  870970-basis:61342001|980|a
 5. Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog

  • Bog
  : Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog
  38.401 VID

  Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En indføring i, hvordan videnskabsteori kan anvendes inden for socialt arbejde i såvel projektskrivning som i det sociale arbejdes praksis. Bygger på forskningsprojekter, så læseren får indsigt i nutidige versioner af, hvordan videnskabsteoretiske overvejelser får betydning for refleksioner og erkendelse, der er forbundet med analyseprocesser.
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39552256|980|.
  Contributor: 
  Michael Christensen (f. 1979-07-01)
  Description: 
  Indhold: Skabelse og anvendelse af videnskabelig viden / Nadja Holmgaard Lysen, Michael Christensen. Positivisme - fremstilling af evidens / Jacob Christensen. Kritisk realisme - de underliggende mekanismer og strukturer i samfundet / Stella Mia Sieling-Monas. Eksistentiel fænomenologi - den sansede verden / Casper Feilberg, Maria Appel Nissen. Hermeneutik - forståelse, fortolkning og mening / Michael Christensen. Interaktionisme - hvordan undersøger man mening i interaktion mellem mennesker / Mie Engen. Socialkonstruktivisme - kritisk refleksion og kampen om virkeligheden / Claus Brygger Jacobi. Socialkonstruktivisme - om hvordan sociale problemer bliver til / Anne Marie Villumsen, Rasmus Anker Rysgaard. Poststrukturalismer - forstyrrelser af fastlåste forståelser / Rikke Egaa Jørgensen, Charlotte Rosenberg. Science Technology Studies (STS) - de ikke-menneskelige aktører i socialt arbejde / Matilde Høybye-Mortensen
  ISBN no.: 
  9788759335284
  Extent: 
  252 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39552256|260|a
  Available: 
  870970-basis:39552256|980|a
 6. Retorik og metode

  • Bog
  80.8 RET

  Retorik og metode

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  En samlet fremstilling af metoder til arbejdet med retorisk kommunikation. Blandt de metoder, der behandles, er digital tekstanalyse, tænkehøjt-læsning, interviewstudier, aktionsforskning, etnografisk feltarbejde, digital issue mapping og nærlæsning. Metoderne placeres historisk og deres vigtigste antagelser fremlægges
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48809553|980|.
  Contributor: 
  Mette Bengtsson, Kristine Marie Berg, Stefan Iversen
  Description: 
  Indhold: Nærlæsning / Stefan Iversen og Lisa Storm Villadsen. Rasmus Rønlev: Tekstlig-intertekstlig analyse. Retorisk policyanalyse - studiet af politiske dokumenter som proces og produkt / Rasmus Kjærgaard Rasmussen og Sine Nørholm Just. Tænkehøjt-læsning / Mette Bengtsson og Elisabeth Hoff-Clausen. Skriftlig protokolanalyse / Jens E. Kjeldsen, Eirik Vatnøy og Ida Andersen. Jens E. Kjeldsen: Interviewstudier : forskningsinterview og fokusgrupper i retoriske receptionsstudier. Rebekka Lykke Nørremark: Digital issue mapping på tværs af medier og digitale platforme. Digital tekstanalyse : fjernlæsning / Louise Schou Therkildsen og Jon Viklund. Eksplorativ retorisk analyse af sociale medier / Eirik Vatnøy og Dawn Wheatley. Christina Matthiesen: Aktionsforskning. Julie Marie Isager: Etnografisk feltarbejde. Iben Brinch Jørgensen: Skrivning som metode
  ISBN no.: 
  9788759335208
  Extent: 
  307 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:48809553|260|a
  Available: 
  870970-basis:48809553|980|a
 7. Kort & godt om opgaveskrivning

  • Bog
  Annelise Dahlbæk: Kort & godt om opgaveskrivning
  19.1 DAH

  Kort & godt om opgaveskrivning

  2020
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Hvordan skriver man en akademisk opgave, så den lever op til kravene for en videnskabelig tekst?
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:47597943|980|.
  Description: 
  Indhold: Hvorfor er opgaveskrivning vigtig? ; Hvad er opgaveskrivning? ; Hvad er en indledning? ; Hvad er en problemformulering? ; Hvad er metode? ; Hvad er teori- og begrebsafklaring? ; Hvad er en analyse? ; Hvad er en diskussion? ; Hvad er en konklusion? ; Hvad er en perspektivering? ; Hvad er referencer?
  ISBN no.: 
  9788771587678
  Extent: 
  141 sider
  Publisher: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:47597943|260|a
  Available: 
  870970-basis:47597943|980|a
 8. Sådan laver du undersøgelser : videnskabsteori, metode og analyse

  • Bog
  Micki Sonne Kaa Sunesen: Sådan laver du undersøgelser : videnskabsteori, metode og analyse
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48713823|980|.
  Description: 
  Indhold: Sådan bruger du videnskabsteori ; Sådan laver du interviews ; Sådan laver du observationer ; Sådan laver du spørgeskemaundersøgelser ; Sådan laver du analyser ; Sådan laver du undersøgelser som led i aktionsforskning ; Sådan skriver du en akademisk opgave ; Sådan reflekterer og øver du med afsæt i bogens indhold ; Sådan bruger du storylinemetoden til at lære at lave undersøgelser
  ISBN no.: 
  9788741280271
  Extent: 
  188 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:48713823|260|a
  Available: 
  870970-basis:48713823|980|a
 9. Den videnskabelige metode er død

  • Avisartikel

  Den videnskabelige metode er død

  Is part of: Weekendavisen, 2021-01-22, Ideer, s. 11
  Videnskab er andet og mere end en opskrift på, hvordan man skaber viden. Derfor er den udbredte forestilling om den videnskabelige metode en fiktion
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-avis:38666592|980|.
  Extent: 
  Ideer, s. 11
  Audience: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Weekendavisen, 2021-01-22
  Published: 
  870971-avis:38666592|260|a
  Available: 
  870971-avis:38666592|980|a
 10. Bachelorprojektet i læreruddannelsen : en håndbog

  • Bog
  : Bachelorprojektet i læreruddannelsen : en håndbog
  37.17 BAC

  Bachelorprojektet i læreruddannelsen : en håndbog

  2019
  1. udgave, 3. oplag (2022)
  Guide til udformning af bachelorprojekter, så de er i overenstemmelse med krav og forventninger på læreruddannelsen, med gennemgang af projektets faser fra emnevalg og problemformulering, valg af teori og metode, analyse af data og afsluttende konklusion og perspektivering
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:46616227|980|.
  Contributor: 
  Jesper Boding, Jesper Boding, Niels Mølgaard (f. 1952), Søren Pjengaard
  Description: 
  Indhold: En håndbog til dit bachelorprojekt : hvorfor og hvordan? / Jesper Bording, Niels Mølgaard, Søren Pjengaard. Lovgrundlaget bag og vurdering af bachelorprojekter / Niles Mølgaard, Fie Højrup. Hvordan skriver du en indledning til dit bachelorprojekt? / Lotte Holk Hansen. Hvordan skriver du en problemformulering til dit bachelorprojekt? / Jesper Boding. Hvordan skriver du en læsevejledning til dit bachelorprojekt? / Lotte Holk Hansen. Hvordan skriver du et metodeafsnit til dit bachelorprojekt? / Søren Pjengaard. Hvordan skriver du en forskningsoversigt til dit bachelorprojekt? / Jesper Boding. Hvordan skriver du et teoriafsnit til dit bachelorprojekt? / Jesper Boding. Hvordan skriver du en analyse til dit bachelorprojekt? / Jesper Boding. Hvordan demonstrerer du kritisk reflektion inden konklusionen? / Søren Pjengaard. Hvordan skriver du bachelorprojektets konklusion? / Jens Madsen, Søren Pjengaard. Hvordan skriver du en perspektivering om praksisudvikling i dt bachelorprojekt? / Anette Krenzen. Hvordan kan dit bachelorprojekt bidrage til folkeskolens udvikling? / Jens Madsen. Hvordan får du styr på den skriftlige fremstilling i dit bachelorprojekt? / Anette Krenzen. Hvordan laver du dybderevision af din akademiske tekst? / Jens Madsen. Hvordan laver du kildeangivelser i dit bachelorprojekt? / Søren Pjenggaard. Hvad er de juridiske og formelle krav til dit bachelorprojekt? / Jens Madsen. Hvordan kan du bruge vejledningen - herunder klyngevejledning? / Søren Pjengaard. Hvordan griber du bachelorprojektets mundtlige prøve an? / Jens Madsen
  ISBN no.: 
  9788741272023
  Extent: 
  207 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:46616227|260|a
  Available: 
  870970-basis:46616227|980|a