term.subject="videnskabsteori"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Videnskabsteori : en grundbog

  • Bog
  Jacob Birkler: Videnskabsteori : en grundbog
  19.01 BIR

  Videnskabsteori : en grundbog

  2021
  2. udgave, 2. oplag (2022)
  Med eksempler fra sundhedsvæsenet gennemgås de centrale videnskabsteoretiske retninger, herunder positivisme, hermeneutik og fænomenologi, og af de væsentligste videnskabsteoretiske nøgleord, f.eks. sandhed, begrundelse, objektivitet og forståelse
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38926462|980|.
  ISBN no.: 
  9788702326116
  Extent: 
  178 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38926462|260|a
  Available: 
  870970-basis:38926462|980|a
 2. Videnskabsteori for begyndere

  • Bog
  Torsten Thurén: Videnskabsteori for begyndere
  19.01 THU

  Videnskabsteori for begyndere

  2021
  3. udgave, 2. oplag (2022)
  Gennemgang af hovedretninger og grundbegreber inden for videnskabsteorien, f.eks. positivisme, hermeneutik, falsifikation og paradigme samt en diskussion af grundliggende problemstillinger
  Subjects: 
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39545659|980|.
  Contributor: 
  Morten Visby
  Description: 
  Indhold: Søgen efter sandhed ; Definitioner ; Vurderinger og normer ; At konstruere virkeligheden ; Kortet og virkeligheden - modeller og idealtyper ; At drage konklusioner ; Anomalier og falsificering ; Paradigme og paradigmeskifte ; Videnskab og fantasi ; Forklaringer - årsager og formål ; Tilfældighed eller lovmæssighed? ; Funktionsforklaring ; At handle rationelt ; Humanistisk metode - hermeneutik ; Viden og magt ; At adlyde myndighederne - to undersøgelser ; Blind urmager? Charles Darwin og den naturlige udvælgelse ; At stille en diagnose ; Sovjetregimets undergang ; At tolke en massemorder - tilfældet Anders Behring Breivik ; Kulturel mangfoldighed ; Forskellige veje til sandhed
  Original title: 
  Vetenskapsteori för nybörjare
  ISBN no.: 
  9788702326925
  Extent: 
  235 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39545659|260|a
  Available: 
  870970-basis:39545659|980|a
 3. Socialkonstruktivisme : en introduktion

  • Bog
  19.01 COL

  Socialkonstruktivisme : en introduktion

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En indføring i socialkonstruktivisme som videnskabsteori og den indflydelse den har indenfor samfundsvidenskaberne, humaniora og naturvidenskaben. For studerende og undervisere på de videregående uddannelser og øvrige i den akademiske verden
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38856103|980|.
  Description: 
  Afløser hans: Konstruktivisme, Indhold: Socialkonstruktivismens genealogi ; Erkendelsesteoretisk konstruktivisme, refleksivitet og perspektivisme ; Virkeligheden som social konstruktion ; Naturvidenskaben og den fysiske virkelighed som konstruktion - nogle centrale forfatterskaber (Det stærke program - Edinburgh-skolen ; Harry Collins ; Bruno Latour) ; Den sociale og menneskelige virkelighed som konstruktion - nogle centrale forfatterskaber (Michel Foucault ; Niklas Luhmann ; Diskursteori - Ernesto Laclau og Chantal Mouffe ; Norman Fairclough og kristisk diskursanalyse)
  ISBN no.: 
  9788759333631
  Extent: 
  193 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38856103|260|a
  Available: 
  870970-basis:38856103|980|a
 4. Didaktik and Curriculum in Ongoing Dialogue

  • Bog
  37.1 DID

  Didaktik and Curriculum in Ongoing Dialogue

  2021
  Didaktik and Curriculum in Ongoing Dialogue revives the dialogue between the continental European Didaktik tradition and the Anglo-Saxon tradition of curriculum. It highlights important research findings that bridge cultural differences and argues for a mutual exchange and understanding of ideas. Through analyses of shared conditions and cultural differences, the book invites a critical stance and continued dialogue on issues of significant importance for the current and future education of children and young people. It combines research at empirical, conceptual, and theoretical levels to shed light on the similarities between the Didaktik and Anglo-Saxon educational traditions, calling for a comprehensive understanding of teaching and a renewed focus on content and knowledge. Addressing theoretical issues within contemporary educational scholarship, the book will be of great interest to academics, researchers, and post-graduate students in the fields of curriculum studies, education theory, and comparative education
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:132425671|980|.
  Contributor: 
  Ellen Krogh, Ane Qvortrup, Stefan Ting Graf
  ISBN no.: 
  9780367568085
  Extent: 
  261 sider
  Publisher: 
  Routledge
  Audience: 
  voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:132425671|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132425671|980|a
 5. Aktørnetværksteori i praksis

  • Bog
  19.01 AKT

  Aktørnetværksteori i praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39526182|980|.
  Contributor: 
  Irina Papazu, Brit Ross Winthereik
  ISBN no.: 
  9788757446739
  Extent: 
  217 sider
  Publisher: 
  Djøf
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39526182|260|a
  Available: 
  870970-basis:39526182|980|a
 6. Videnskabsteori : en grundbog til de pædagogiske fag

  • Bog
  19.01 HYL

  Videnskabsteori : en grundbog til de pædagogiske fag

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39008238|980|.
  ISBN no.: 
  9788759339404
  Extent: 
  285 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39008238|260|a
  Available: 
  870970-basis:39008238|980|a
 7. Eklektiske analysestrategier

  • Bog
  : Eklektiske analysestrategier
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38514202|980|.
  Contributor: 
  Emil Husted, Justine Grønbæk Pors
  Description: 
  Indhold: Når problemer kalder på samtænkning - indledende tanker om eklekticisme som samfundsfaglig analysestrategi / Justine Grønbæk Pors & Emil Husted. Strejfet af en tåre - at læse affekt gennem friktionelle begreber / Dorthe Staunæs & Justine Grønbæk Pors. Analysestrategi med Foucault og Laclau - civilsamfundet som styringsteknologi og flydende betegner / Mathias Hein Jessen & Allan Dreyer Hansen. Et eklektisk blik på politisk organisering - diskursteori, material semiotik og affektteori / Emil Husted & Ursula Plesner. Kaspar Villadsen: Dispositivanalyse - mellem Foucault og Deleuze. Tørken i 2018 læst med Niklas Luhmann og Jane Bennett - iagttagelser af (iagttagelser af) antropocæn uafgørbarhed / Erik Mygind du Plessis & Justine Grønbæk Pors. Normkritik som strategi for alternativ organisering - Gibson-Grahams elektiske brug af Butler og Segdwick / Sine Nørholm Just & Sara Dahlman. Kunsten at undre sig / Morten Knudsen & Holger Højlund. Laterale sammenligninger som eklektisk analysestrategi / Irina Papazu & Lena Olaison. Niels Åkerstrøm Andersen: At iagttage noget igennem noget andet - at skabe emiri hos Erslev, foucault og Luhmann. Anna Leander: En samarbejdende komposition af kollager og studiet af kommerciel sikkerhed
  ISBN no.: 
  9788776831790
  Extent: 
  320 sider
  Publisher: 
  Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  Audience: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38514202|260|a
  Available: 
  870970-basis:38514202|980|a
 8. Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog

  • Bog
  : Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog
  38.401 VID

  Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En indføring i, hvordan videnskabsteori kan anvendes inden for socialt arbejde i såvel projektskrivning som i det sociale arbejdes praksis. Bygger på forskningsprojekter, så læseren får indsigt i nutidige versioner af, hvordan videnskabsteoretiske overvejelser får betydning for refleksioner og erkendelse, der er forbundet med analyseprocesser.
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39552256|980|.
  Contributor: 
  Michael Christensen (f. 1979-07-01)
  Description: 
  Indhold: Skabelse og anvendelse af videnskabelig viden / Nadja Holmgaard Lysen, Michael Christensen. Positivisme - fremstilling af evidens / Jacob Christensen. Kritisk realisme - de underliggende mekanismer og strukturer i samfundet / Stella Mia Sieling-Monas. Eksistentiel fænomenologi - den sansede verden / Casper Feilberg, Maria Appel Nissen. Hermeneutik - forståelse, fortolkning og mening / Michael Christensen. Interaktionisme - hvordan undersøger man mening i interaktion mellem mennesker / Mie Engen. Socialkonstruktivisme - kritisk refleksion og kampen om virkeligheden / Claus Brygger Jacobi. Socialkonstruktivisme - om hvordan sociale problemer bliver til / Anne Marie Villumsen, Rasmus Anker Rysgaard. Poststrukturalismer - forstyrrelser af fastlåste forståelser / Rikke Egaa Jørgensen, Charlotte Rosenberg. Science Technology Studies (STS) - de ikke-menneskelige aktører i socialt arbejde / Matilde Høybye-Mortensen
  ISBN no.: 
  9788759335284
  Extent: 
  252 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39552256|260|a
  Available: 
  870970-basis:39552256|980|a
 9. Videnskab, teknologi og samfund : en introduktion til STS

  • Bog
  19.01 VID

  Videnskab, teknologi og samfund : en introduktion til STS

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Introduktion til videnskabs- og teknologistudier (STS), der er et internationalt forskningsfelt, som undersøger hvordan videnskab, samfund og teknologi samskabes
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38926446|980|.
  Contributor: 
  Stine Willum Adrian, Peter Danholt, Christopher Gad
  Description: 
  STS: Science technology studies, Indhold: Videnskabshistorie / Kristian Hvidtfelt Nielsen, Casper Andersen. Den sociale konstruktion af videnskabelig viden og teknologi / Lasse Blond, Finn Olesen. Symbolsk interaktionisme i STS : usynligt arbejde, grænseobjekter og grounded theory / Claus Bossen, Peter Lauritsen. Aktør-netværksteori / Torben Elgaard Jensen. Feministisk STS / Stine Willum Adrian. Postfænomenologi / Finn Olesen, Mikkel Bille, Søren Riis. Ontologi, topologi og multiplicitet i STS / Helene Ratner. Performativitetsbegrebet i STS / Christopher Gad. Infrastrukturstudier / Henriette Langstrup, Brit Ross Winthereik. Postkoloniale STS-studier / Casper Andersen, Kristian Hvidtfelt Nielsen. Sociotekniske forestillinger / Kasper Schiølin. Borgerinddragelse i videnskab / Maja Horst. Kosmopolitik - Isabelle Stengers' position / Peter Danholt. Digital STS / Andreas Birkbak. STS i den antropocæne tidsalder / Anders Blok, Casper Bruun Jensen
  ISBN no.: 
  9788741277653
  Extent: 
  350 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38926446|260|a
  Available: 
  870970-basis:38926446|980|a
 10. Hva er autoetnografi?

  • Bog
  19.01 HVA

  Hva er autoetnografi?

  2021
  1. utgave
  Summary: Autoetnografi er en vitenskapsteoretisk, metodisk og praktisk tilnærming innen kvalitativ metode. Ved bruk av autoetnografi forstås personers subjektive erfaringer som en sentral kilde til kunnskap. Målet med en autoetnografisk tilnærming i forskningen er å utfordre forståelser av kunnskap, samt forestillinger og praksiser, som ofte blir tatt for gitt. Autoetnografi benyttes gjerne til å granske og kritisere kulturelle forhold gjennom en linse av personlige erfaringer. Hva er autoetnografi? er aktuell for studenter og forskere på alle nivå som er nysgjerrig på autoetnografi som retning innen kvalitative forskningsmetoder
  Find it here
  Details
  Available: 
  830190-katalog:133004246|980|.
  Description: 
  Innhold: Introduksjon; »Jamen hva er det da?« En autoetnografisk introduksjon til hvad autoetnografikan være; Erfaringsbaseret kunnskap; Autoetnografiske tradisjoner, tilnærmelser og uttrykk; »Ækunne bare hviske før du kom« - om autoetnografisk arbeid med kunskapsmakt og fortummelse i barnevernet; Et autoetnografisk fremstillig av ondskap i en omsorgsrelasjon; Å bli en forsker – en autoetnografisk reise med tre holdeplasser; Å sette ord på det som ikke bør fortelles – om autoetnografisk arbeid med skambelagte erfaringer; * møte seg sjøl i døra – om sykepleier, pårørende og akademiker, eller me, myself and I, II, III; Om kebab og intim omsorg: dialogisk autoetnografi om vennskap; Avslutning - det kan vi jo ikke kale det?
  ISBN no.: 
  9788202706692
  Extent: 
  184 sider
  Publisher: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Audience: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  830190-katalog:133004246|260|a
  Available: 
  830190-katalog:133004246|980|a