UC Viden

Subscribe to Forskning eller formidling?

Forskning eller formidling?

Når du inddaterer dine skriftlige produktioner, skal du angive om publikationsarten hører under ”Forskning”, ”Formidling” eller ”Undervisning”. Er du i tvivl, bør du orientere dig i Uddannelses- og Forskningsministeriets definitioner, som du finder her.


Men en kort definition på forskning er en artikel, bog, rapport eller proceeding, der præsenterer ny viden/forskningsresultater primært for andre forskere, publiceret i tidsskrift eller på forlag med uafhængig kvalitetsvurdering udført af fagfæller (fagfællebedømmelse/review proces).


Formidling defineres som en artikel, bog eller andet, der formidler ny viden fra forsknings- eller udviklingsarbejde på en måde, så kompliceret stof bliver let tilgængeligt for et bredt publikum, fx studerende, praktikere og andre brugere.


Undervisning betegnes som en uddannelsespublikation der først og fremmest er beregnet til brug i undervisningssituationer. En lærebog skal inddateres som bog/bidrag til bog med publikationsarten ”Undervisning”.

Subscribe to Forskning eller formidling?