Dit fagområde

Subscribe to Generelle links

Faglige links

Academic Search Premier

Academic Search Premier

Engelsksproget database, der dækker de fleste fagområder- delvis fuldtekst

Adgang alle vegne fra: Klik her

Altinget

Altinget.dk

Hjemmesiden Altinget er en netavis om diverse politiske emner.

Adgang alle vegne fra gennem WAYF: Klik her 

Danmarks statistik

Danmarks Statistik

Statistikker og rapporter om Danmark og det danske samfund 

Adgang alle vegne fra: Klik her for statistik og her for rapporter mm.

Idunns logo

Idunn

Nordisk database, der dækker de fleste fagområder - fuldtekst.

Adgang alle vegne fra: Klik her

Jobindsats

Jobindsats

Jobindsats giver overblik over beskæftigelsesindsatsen, med statistikker og målinger på området.

Adgang alle vegne fra: Klik her   

Karnov

Karnov

Karnovs lovsamling

Adgang alle vegne fra gennem WAYF: Klik her

-

Kommunale Nøgletal

Et værktøj til at se og sammenligne kommuners økonomi

Adgang alle vegne fra: Klik her

Kommunen.dk

Kommunen.dk

Netavisen Kommunen.dk, med nyheder, opinioner og undersøgelser fra det kommunale område

Kun adgang fra campus: Klik her

Mandag Morgen

Mandag Morgen

Mandag Morgen er en tænketank, der skriver om samfund, ledelse, politik, økonomi mv.
Adgang på campus: Klik her. Adgang med WAYF hjemmefra.

-

Nyeste lovændringer - Karnov

Liste over de nyeste lovændringer indenfor skatter og afgifter i Karnovs lovsamling.

Adgang alle vegne fra gennem WAYF: klik her

-

OECD - skat

Indholder skatteregler og sammenligninger fra alle OECD's medlemslande.

Adgang alle vegne fra: Klik her

Retsinformation

Retsinformation

Dansk database over love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v., samt folketingets dokumenter

Adgang alle vegne fra: Klik her

-

Schultz Lovportal

Schultz Lovportaler indeholder lovgivning og andre relevante dokumenter, delt op i forskellige fagområde
Adgang på campus: klik her
Adgang udenfor campus med password: Klik her. Du finder password​ her.

Logo SkatteMail

SkatteMail

SkatteMail indeholder love og regler, samt artikler og publikationer indefor skatteområdet

Adgang via personligt login, som kan oprettes på campus: klik her

-

SR Skat

Tidsskriftet orienterer om nye love og bekendtgørelser, fortolker aktuelle regler og giver analyser af deres praktiske betydning.

Adgang alle vegne fra gennem WAYF: Klik her

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Datamateriale, publikationer, lovgivning mm. om arbejdsmarked og rekruttering
Adgang alle vegne fra: Klik her

-

Taxo

Tidsskrift for alle danske skatterådgivere, og alle andre med en særlig interesse i skat.

Adgang på campus eller hjemmefra med WAYF-log ind: Klik her

-

Vejledninger i skat

Vejledninger og uddybende juridisk information fra skat.

Adgang alle vegne fra: Klik her

VIVE

VIVE

VIVE er en fusion af SFI og KORA fra 2017, med viden om velfærdssamfundet og den offentlige sektor.
Fri adgang alle vegne fra: Klik her

Subscribe to Generelle links