Dit fagområde

Subscribe to Generelle links

           TIDSSKRIFTER - SOCIALT ARBEJDE
           Her finder du online adgang til tidsskrifter indenfor fagområdet socialt arbejde: Klik her
 

Faglige links

Academic Search Premier

Academic Search Premier

Engelsk database, der dækker de fleste fagområder- delvis fuldtekst

Adgang alle vegne fra: Klik her

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Datamateriale, publikationer, lovgivning mm. om beskæftigelse
Adgang alle vegne fra: Klik her

Filmcentralen

Filmcentralen.dk

Kort- og dokumentarfilm til brug i undervisning

Adgang alle vegne fra, med dit personlige Uni-login som login: Klik her og vælg "Undervisning", og derefter enten "Gymnasiet" eller "Grundskolen".

Lægehåndbogen

ICD-10: Psykiatriske diagnoser

Lægehåndbogen indeholder ICD-10 beskrivelser af diagnoser, oversat fra WHO-udgaven, samt sygehistorier, undersøgelsesmetoder m.v.
Adgang alle vegne fra: Børn & unge  &  Børnepsykiatri   &  Voksenpsykiatri

Idunn

Idunn

Nordisk database, der dækker de fleste fagområder - fuldtekst.

Adgang alle vegne fra: Klik her

Jobindsats

Jobindsats

Jobindsats giver overblik over beskæftigelsesindsatsen, med statistikker og målinger på området.

Adgang alle vegne fra: Klik her   

Karnov

Karnov

Karnovs lovsamling

Adgang alle vegne fra gennem WAYF: Klik her

-

Kommunale Nøgletal

Et værktøj til at se og sammenligne kommuners økonomi

Adgang alle vegne fra: Klik her

Kommunen.dk

Kommunen.dk

Netavisen Kommunen.dk, med nyheder, opinioner og undersøgelser fra det kommunale område

Kun adgang fra campus: Klik her

Socialstyrelsen

Netværket bolig.socialstyrelsen.dk

Fagligt forum for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §116

Adgang alle vegne fra: Klik her. Du skal være tilmeldt netværket for at få adgang - klik på overskriften for nærmere info  

Socialstyrelsen

Netværket kommunikation.socialstyrelsen.dk

Forum for fagfolk der arbejder med kommunikation, kommunikative funktionsnedsættelser og mennesker med kognitive funktionsnedsættelser

Adgang alle vegne fra: Klik her. Du skal være tilmeldt netværket for at få adgang - klik på overskriften for nærmere info  

PsycINFO

PsycINFO

Engelsk database over psykologisk litteratur - delvis fuldtekst

Adgang alle vegne fra: Klik her

Retsinformation

Retsinformation

Dansk database over love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v., samt folketingets dokumenter

Adgang alle vegne fra: Klik her

Rockwoolfonden

Rockwoolfonden

Rockwoolfonden udgiver artikler og rapporter om bl.a. uddannelse, samfund og social velfærd.

Adgang alle vegne fra: Klik her   

-

Schultz Lovportal

Schultz Lovportaler indeholder lovgivning og andre relevante dokumenter, delt op i forskellige fagområde
Adgang på campus: klik her
Adgang udenfor campus med password: Klik her. Du finder password​ her.

-

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed

Benchmarkinganalyser af kommuner og regioners opgaveløsning
Adgang alle vegne fra: Klik her

Socialpædagogernes vidensbank

Socialpædagogernes Vidensbank

Database med dokumentation, evaluering, forskning og praksisfortællinger fra det socialpædagogiske område

Adgang alle vegne fra: Klik her

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens hjemmeside med datamateriale, publikationer, lovgivning mm omhandlende det sociale område. Styrelsen har også en seperat vidensportal om udsatte og handicappede personer. 

Adgang alle vegne fra: Klik her.  Socialstyrelsens vidensportal er her, med fri adgang alle vegne fra.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Datamateriale, publikationer, lovgivning mm. om arbejdsmarked og rekruttering
Adgang alle vegne fra: Klik her

VIVE

VIVE

VIVE er en fusion af SFI og KORA fra 2017, med viden om velfærdssamfundet og den offentlige sektor.
Fri adgang alle vegne fra: Klik her

Subscribe to Generelle links