UC Viden

Subscribe to Hvorfor inddatere i UC Viden?

Hvorfor inddatere i UC Viden?

Du skal inddatere i UC Viden for at profilere dine faglige kompetenceområder, og for at synliggøre, videndele og tilgængeliggøre den viden, som laves på professionshøjskolerne.

Derudover bliver inddateringerne brugt i det videnregnskab, vi hvert år skal udarbejde til Uddannelses- og Forskningsministeriet, som dokumentation for de forsknings- og udviklingsmidler, som hvert år tildeles professionshøjskolerne.

Hvis du ikke har udgivet så mange publikationer, er der flere andre måder at gøre din profil interessant på. Udover at opdatere afsnittet med uddannelse samt tidligere ansættelsessteder, kan du også udfylde en udvidet profilinformation, hvor du selv definerer hvad du vil fortælle om dine kompetencer, forsknings- og udviklingsområder, arbejdsopgaver, undervisning eller andet, som er med til at profilere dig. Du kan også tilføje emneord, som bl.a. kan gøre dig lettere at søge frem, når andre søger på samme emne.

UC Viden er optimeret med Googles søgealgoritmer, sådan at det bliver prioriteret højere i Googles søgeresultater.

Subscribe to Hvorfor inddatere i UC Viden?